PSİ203


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Sosyal Psikoloji I PSİ203 Psikoloji Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
42 83 125 3 5

Ders Sorumluları Prof.Dr. Eda KARACAN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı sosyal psikolojinin temel kavramlarını tanıtıp, sosyal ortamlar içerisindeki insan davranışlarının nedenini ve doğasını bilimsel temellerle ortaya koymaktır. Sosyal psikolojik konularda öğrencilerin bakış açılarını ve kavrayışlarını geliştirmek dersin hedefleri arasındadır.
Dersin İçeriği Bu derste öğrencilere sosyal psikolojinin temel konu (örn. benlik, sosyal biliş, sosyal algı, tutum), yaklaşım ve araştırma yöntemleri tanıtılmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin sosyal psikoloji alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- Sosyal psikoloji alanının temel kavramlarını ve araştırmalarını tanımlayabilme 2- Sosyal psikolojinin geçmişini ve tarihini özetleme 3- Sosyal psikolojide araştırma yöntemlerinin temel ilkelerini açıklama 4- Sosyal psikolojinin temel konularını (örn. sosyal biliş, benlik, tutum) açıklamada kullanılan teori ve kavramlar hakkında örgütleme yapabilme 5- Sosyal ortamın insan davranışını nasıl etkilediğini açıklayabilme 6- Sosyal psikolojinin teorik bilgi, kavram ve araştırmalarının günlük yaşamdaki yaşantılarla ilişkilendirebilme.
Dersin Veriliş Biçimi Uzaktan Eğitim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dersin tanıtımı:Sosyal psikoloji nedir?
2. Hafta Sosyal psikoloji ve ilgili disiplinler
3. Hafta Sosyal psikolojinin geçmişi ve tarihi
4. Hafta Sosyal psikoloji araştırmalarında yöntem
5. Hafta Sosyal Biliş: Toplumsal Dünyamızı Anlama I
6. Hafta Sosyal Biliş: Toplumsal Dünyamızı Anlama II
7. Hafta Sosyal Algı: İzlenim Oluşturma
8. Hafta Sosyal Algı: Yükleme/Atıf Kuramları
9. Hafta Benlik
10. Hafta Benlik Sunumu
11. Hafta Tutum: Tutumların işlevleri, Tutum-Davranış ilişkisi
12. Hafta Tutumların Ölçülmesi
13. Hafta Tutum Değişimi- Kuramsal Yaklaşımlar
14. Hafta Tutum Değişimi- İletişim ve Propaganda
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Ders Kitabı: - Kağıtçıbaşı, Ç. ve Cemalcılar, Z. (2016). Dünden Bugüne İnsan ve İnsanlar: Sosyal Psikolojiye Giriş. İstanbul: Evrim Yayınevi. Kaynaklar: - Nuran Hortaçsu (2012). En güzel psikoloji sosyal psikoloji. Ankara: İmge Kitabevi - J.L. Friedman, D.O. Sears, J.M. Carlsmith (2003). Sosyal Psikoloji (çeviren: Ali Dönmez). İmge Yayınevi - Myers, D.G. (2015). Sosyal Psikoloji (çev. Ed. Serap Akfırat). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık
Staj / Uygulama Ders kapsamında staj/uygulama bulunmamaktadır.
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

5

4

3

4

4

2

1

1

2

1

4

3

3

ÖÇ2

3

4

1

3

5

2

1

3

2

1

2

1

2

ÖÇ3

2

2

3

3

4

5

3

2

1

1

1

2

1

ÖÇ4

4

4

4

3

3

2

1

2

3

1

4

4

4

ÖÇ5

3

3

5

2

1

1

1

3

2

1

5

3

3

ÖÇ6

4

4

5

1

2

1

1

4

3

2

5

4

5

 * Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek