PSİ219


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Klinik Psikoloji PSİ219 Psikoloji Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
42 20 63 125 3 5

Ders Sorumluları Yrd. Doç. Dr. Zeynep Gülçat
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Mezuniyet öncesinde, alana ilgi duyan öğrencilere bu alana yönelik daha ayrıntılı bilgi vermek; klinik psikologların akademik ve uygulama alanlarında yürüttükleri faaliyetleri tanıtmaktır.
Dersin İçeriği Klinik Psikolojinin çalışma alanlarının ve araçlarının tanıtılması.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin klinik psikoloji alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır: 1. Klinik psikoloji alanının kuramsal ve uygulamalı yönlerini tanımak 2. Klinik psikolojinin geçmişini ve tarihini kavramak 3. Klinik psikolojide normal-anormal ayırımını yapabilmek, psikopatolojik süreçleri tanımak 4. Klinik psikolojide olguları değerlendirmeye yönelik süreçleri kuramsal olarak öğrenmek 5. Klinik psikolojide kullanılan testler ile ilgili bilgi edinmek 6. Klinik psikolojide psikoterapi sürecini ve temel psikoterapi yaklaşımlarını tanımak 7. Klinik psikolojide değerlendirme raporunun içeriği ile ilgili bilgi sahibi olmak 8. Klinik psikolojide etik ilkeleri kavramak
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Genel giriş, tanışma, dersten beklentilerin aktarılması
2. Hafta Klinik psikoloji alanının tanıtılması, tarihçe
3. Hafta Normal-anormal kavramları, psikopatoloji, ruhsal bozuklukların sınıflaması
4. Hafta Klinik Değerlendirme Süreci: Gözlem ve görüşme
5. Hafta Klinik Değerlendirme Süreci: Ruhsal belirtileri tanıma
6. Hafta Klinik Değerlendirme Süreci: Kişilik testleri
7. Hafta Klinik Değerlendirme Süreci: Zeka testleri, nöropsikolojik değerlendirme
8. Hafta Psikoterapi Süreci ve Psikoterapi Yaklaşımlarına Giriş
9. Hafta Psikoterapi Yaklaşımları: Psikanaliz
10. Hafta Psikoterapi Yaklaşımları: Davranışçı ve Bilişsel Ekoller
11. Hafta Psikoterapi Yaklaşımları: Hümanistik ve Varoluşçu Ekoller
12. Hafta Psikoterapi Yaklaşımları: Aile Terapisi Modelleri
13. Hafta Psikolojik değerlendirme raporu
14. Hafta Klinik psikolojide mesleki etik konuları ve alanın genel değerlendirmesi
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Todd, J. (1999). , Foundations of Clinical and Conseling Psychology. New York, Longman
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

5

4

1

2

4

 

 

4

2

 

3

4

4

ÖÇ2

 

 

3

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

4

 

5

 

3

 

1

3

2

2

3

3

3

ÖÇ4

2

1

4

3

 

1

2

4

1

2

4

5

4

ÖÇ5

3

5

3

3

4

3

1

4

1

 

3

1

4

ÖÇ6

5

4

3

3

2

 

 

3

1

 

3

1

2

ÖÇ7

3

1

5

 

 

 

3

3

 

4

 

4

3

ÖÇ8

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

5

 

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük    2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek