PSİ219


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Klinik Psikoloji PSİ219 Psikoloji Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
42 83 125 3 5

Ders Sorumluları Dr. Başak Alpas
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı, psikoloji lisans eğitiminde çeşitli zorunlu ve seçmeli derslerle derinlemesine ele alınacak olan klinik psikoloji alanına genel bir bakış sağlamak ve öğrencileri klinik psikoloji alanındaki temel kavram ve yaklaşımlarla tanıştırmaktır.
Dersin İçeriği Bu amaçla derste, klinik psikolojinin tanımı, klinik psikoloğun uygulamalı ve akademik alandaki faaliyetleri ve kullandıkları araçlar, klinik psikolojinin tarihsel süreçteki gelişimi, klinik psikolojinin diğer alt disiplinlerle ilişkisi, tanı ve değerlendirme yöntemleri, temel terapi yaklaşımları, klinik psikolojide araştırma yöntemleri, klinik psikolojide etik ilkeler ve mesleki eğitim konularında bilgiler sağlanacaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin klinik psikoloji alanı ile ilgili elde edeceği kazanımları şunlardır: 1. Klinik psikolog olmak için gerekli yasal, eğitimsel, etik ve kişisel gereklilikleri bilir. 2. Klinik psikoloğun görevlerini sıralar. 3. Klinik psikolojinin tarihsel gelişimini ve güncel klinik psikoloji akımlarını tanır ve tanımlar. 4. Klinik psikolojide tanı ve sınıflandırma, gözlem-görüşme ve psikolojik testler gibi değerlendirme yöntemleri ve müdahale süreçleri ile ilgili gerekli bilgi ve becerileri tanımlar. 5. Temel klinik psikoloji kuramlarını ve bu kuramların uygulamalarını tanımlar. 6. Klinik psikoloji alanındaki etik ilkeleri tanımlar
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Giriş ve ders içeriğinin tanıtılması
2. Hafta Klinik Psikolojinin Tanımı
3. Hafta Klinik Psikolojinin Geçmişi ve Bugünü
4. Hafta Klinik Psikolojide Tanı ve Sınıflandırma
5. Hafta Klinik Değerlendirmenin Temel Özellikleri
6. Hafta Klinik Psikolojide Gözlem ve Görüşme
7. Hafta Psikolojik Testler
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Klinik Müdahalelerin Temel Özellikleri
10. Hafta Psikodinamik ve İnsancıl Psikoterapiler
11. Hafta Davranışçı, Bilişsel ve Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler
12. Hafta Alternatif Klinik Müdahale Yaklaşımları -Grup, Aile-
13. Hafta Klinik Psikolojide Etik İlkeler
14. Hafta Klinik Psikolojide Mesleki Konular ve Eğitim
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Ders Kitapları: American Psychological Association (2012) Division 12: About clinical psychology. http://www.apa.org/divisions/div12/aboutcp.html Beck, J.S. (2020). Cognitive Behavior Therapy: Basics and Beyond. (3rd ed.) London: The Guilford Press Fonagy, P. & Target, M. (2003). Psychoanalytic theories: Perspectives from developmental psychology. Newyork: Brunner-Routledge. Kaplan, H.I., & Sadock, B.J. (1983). Comprehensive Group Psychotherapy (2nd ed.) London: Williams& Wilkıns Kramer, G. P., Bernstein, D. A., & Phares, V. (2014). Introduction to Clinical Psychology (8th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Kramer, G.P., Bernstein, D.A., Phares, V. (2014). Klinik Psikolojiye Giriş (6. Baskıdan -2009). Çev. Ed.: İhsan Dağ, Ankara: Mentis Yayınları Linden, W., & Hewitt, P.L. (2013). Klinik Psikoloji: Modern Sağlık Uzmanlık Alanı (M. Şahin, Ed.). Ankara: Nobel Pomerantz (2019). Clinical Psychology: Science, practice & Diversity (5th ed). Thousand Oaks, CA: SAGE Pub. Spiegler, M.D. (1983). Contemporary Behavioral Therapy (1st ed.). California: Mayfield Publishing Company. Trull, T. J., & Prinstein, M. J. (2013). Clinical Psychology (8th ed). Belmont, CA: Wadsworth Cengage Learning. Yalın, A., Kayatekin, E., & Uslu, R. (1996). Örneklerle sistemik aile tedavisi yaklaşımı. Kerimoğlu, E. (ed.). Aile Tedavileri. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi. Dergiler: Annual Review of Clinical Psychology-http://www.annualreviews.org/journal/clinpsy Journal of Clinical Psychology http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/ (ISSN)1097-4679 Clinical Psychology & Psychotherapy http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/ (ISSN)1099-0879 Clinical Psychology Review http://www.journals.elsevier.com/clinical-psychology-review Training and Education in Professional Psychology http://www.apa.org/pubs/journals/tep Sorumlu öğretim üyesinin hazırladığı ders materyalleri
Staj / Uygulama Ders kapsamında bir staj/uygulama bulunmamaktadır.
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

3

 

 

5

4

 

 

 

 

 

2

 

1

ÖÇ2

4

2

 

5

4

 

 

 

 

 

2

 

1

ÖÇ3

4

4

1

2

 

 

 

   

2

 

 

 

 

ÖÇ4

5

4

4

3

3

3

3

5

3

3

3

4

4

ÖÇ5

5

5

4

3

5

 

 

5

 

 

4

4

4

ÖÇ6

 

 

3

4

 

 

3

 

 

 

4

4

4

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük      3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek