PSİ306


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Psikolojik Değerlendirme II PSİ 306 Psikoloji Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
06
(Bahar)
42 84 126 3 5

Ders Sorumluları Prof. Dr. Emel Erdoğan Bakar
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu derste amaçlanan zekâ becerisini değerlendirme, bu değerlendirmedeki teorik ve uygulamaya yönelik temel bilgiler, sınırlılıklar hakkında bilgi geliştirmeleridir.
Dersin İçeriği Bu ders çocuklar ve yetişkinler için zekânın değerlendirilmesine odaklanmaktadır. Zekâ teorileri, tarihçesi, zeka fonksiyonun değerlendirmede kullanılan temel testler (Wechsler Ölçekleri, RSPM, Stanfort Binet Zeka Testi) ve ilişkili istatistiksel prensipler ele alınıp değerlendirilecektir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin bu ders ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1. Psikolojik ölçümlerdeki temel prensipleri tanımlayabilir. 2. Psikolojik testlerin psikometrik özelliklerini açıklar. 3. Psikolojik değerlendirme sırasında dikkate alınması gereken etik standartlar ve prosedürleri içselleştirir. 4. Yetişkinlik ve çocukluk döneminde sık kullanılan testlerinin sonuçlarını yorumlayabilir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Ders 1: Ölçme ve Değerlendirmeye giriş
2. Hafta Ders 2: Psikolojik Değerlendirme: Tanımı, Aşamaları
3. Hafta Ders 3: Ölçme hakkındaki ilkeler: Geçerlilik, Güvenirlik, Hata ve Standardizasyon
4. Hafta Ders 4: Zeka Teorileri, Tarihsel Süreç ve Türkiye’ de Kullanılan Zeka Testleri
5. Hafta Ders 5: WISC-R uygulama ve puanlama
6. Hafta Ders 6: WISC-R Yorumlama ve Rapor Yazma
7. Hafta Ders 7: WAIS-R uygulama ve puanlama (6 alttest)
8. Hafta Ders 8: Raven Standart Progresive Matrix Test (RSPM) uygulama, puanlama ve yorumlama
9. Hafta Ders9: Stanfort Binet Test uygulama, puanlama
10. Hafta Ders 10: Nöropsikolojik Değerlendirme: Tanımı, Aşamaları
11. Hafta Ders 11: Nöropsikolojik Testler: Dikkat, Yönetici İşlevler
12. Hafta Ders 12: Nöropsikolojik Testler: Öğrenme, Bellek
13. Hafta Ders 13: Nöropsikolojik Testler: Algılama, Dil
14. Hafta Ders14: Tekrar
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 30
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%) 10
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar  Ders sorumlusu tarafından hazırlanan power point sunular  Ders sorumlusu tarafından önerilen makale ve videolar Önerilen Ek Kaynaklar  Cohen R. J. & Swerdlik M. E.(1999) PsychologicalTesting and Assessment (4th Ed), Boston: Mc Graw Hill  Lezak MD (1997) Principles of neuropsychological assesment. In: Feinberg TE, Farah MJ (eds.), Behavioral neurology and neuropsychology. New York: McGrow-Hill.  Savaşır I, Şahin N (1995) Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği (WISC-R) El Kitabı. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları  Raven JC,Court JH, Raven J (1992) Manual for Raven’s Standard Progressive Matrices. Oxford: Oxford Psychologists Pr.  Karakaş, S., Erdoğan Bakar, E., Doğutepe Dinçer, E. (2013). Nöropsikolojik Testlerin Yetişkinler için Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları: BİLNOT-Yetişkin (Cilt I) Konya: Eğitim Yayınevi.  Karakaş, S., Erdoğan Bakar, E., Doğutepe Dinçer, E. (2013). Nöropsikolojik Testlerin Yetişkinler için Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları: BİLNOT-Yetişkin (Cilt II) Konya: Eğitim Yayınevi.
Staj / Uygulama Ders kapsamında herhangi bir staj/uygulama bulunmamaktadır.
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

5

4

4

2

2

3

1

3

2

2

2

2

2

ÖÇ2

5

4

4

2

2

3

1

3

2

2

2

2

2

ÖÇ3

2

2

1

1

1

4

4

4

4

4

2

5

4

ÖÇ4

2

2

4

2

2

3

2

2

2

3

3

3

3

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek