PSİ306


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Psikolojik Testler II PSİ 306 Psikoloji Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
06
(Bahar)
42 84 126 3 5

Ders Sorumluları Prof. Dr. Emel Erdoğan Bakar
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu ders çocuklar ve yetişkinler için zekanın değerlendirilmesine odaklanmaktadır. Zeka teorileri, tarihçesi, zeka fonksiyonun değerlendirmede kullanılan temel testler (Wechsler Ölçekleri, RSPM, Stanfort Binet Zeka Testi) ve ilişkili istatistiksel prensipler ele alınıp değerlendirilecektir.
Dersin İçeriği Bu derste amaçlanan zeka becerisini değerlendirme, bu değerlendirmedeki teorik ve uygulamaya yönelik temel bilgiler, sınırlılıklar hakıında bilgi geliştirmeleridir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin bu ders ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1. Psikolojik ölçümlerdeki temel prensipleri tanımlamak ve tartışabilme(Geçerlik, güvenirlik, standart puan). 2. Psikolojik ölçümler ile ilgili teorik, etik ve profesyonel konulara aşina olma 3. Yetişkinlik ve çocukluk döneminde sık kullanılan zeka testlerini uygulama, puanlama ve yorumlama hakkında bilgi sahibi olma 4. Yaptığı değerlendirmenin sonuçlarını sözelleştirebilme ve/veya rapor yazabilme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Ölçme ve Değerlendirmeye giriş
2. Hafta Ders 1: Ölçme hakkındaki ilkeler: Geçerlilik, Güvenirlik, Hata ve Standardizasyon
3. Hafta Ders 2: Zeka Teorileri, Tarihsel Süreç ve Türkiye’ de Kullanılan Zeka Testleri
4. Hafta Ders 3: WISC-R uygulama ve puanlama (6 alttest)
5. Hafta Ders 4: WISC-R uygulama ve puanlama (6 alttest)
6. Hafta Ders 5: WISC-R yorumlama ve rapor yazma
7. Hafta Ders 6: WAIS-R uygulama ve puanlama (6 alttest)
8. Hafta Ders 7: WAIS-R uygulama ve puanlama (6 alttest)
9. Hafta Ders 8: WAIS-R yorumlama ve rapor yazma
10. Hafta Ders 9: Raven Standart Progresive Matrix Test (RSPM) uygulama, puanlama ve yorumlama
11. Hafta Ders10: Stanfort Binet Test uygulama ve puanlama
12. Hafta Ders11: Stanfort Binet Test uygulama ve puanlama
13. Hafta Ders 12: Stanfort Binet Test yorumlama ve rapor yazma
14. Hafta Ders14: Tekrar
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 30
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%) 10
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Cohen R. J. & Swerdlik M. E.(1999) PsychologicalTesting and Assessment (4th Ed), Boston: Mc Graw Hill Lezak MD (1997) Principles of neuropsychological assesment. In: Feinberg TE, Farah MJ (eds.), Behavioral neurology and neuropsychology. New York: McGrow-Hill. Savaşır I, Şahin N (1995) Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği (WISC-R) El Kitabı. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları Raven JC,Court JH, Raven J (1992) Manual for Raven’s Standard Progressive Matrices. Oxford: Oxford Psychologists Pr.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

4

4

 

 

2

2

2

4

2

4

4

1

2

ÖÇ2

3

3

1

 

 

 

 

4

1

2

4

5

3

ÖÇ3

1

 

 

 

 

 

 

4

 

 

4

2

5

ÖÇ4

 

 

 

 

 

 

 

4

1

5

4

3

2

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek