PSİ318


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Suç Araştırmaları PSİ318 Psikoloji Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
06
(Bahar)
42 83 125 3 5

Ders Sorumluları Doç. Dr. Rahşan Balamir Bektaş
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu ders suç, sapma ve suçluluk hakkındaki temel teorik perspektifleri, suç türlerini ve suç sapma olgusundaki önemli amprik metodları tanıtır.
Dersin İçeriği Bu ders suç ve suçluluğun tanımı, suç türleri, suç kontrolü, ceza ve cezalandırma, sosyal kontrol, kadın ve erkek suçluluğu, sapma ve kitle iletişimi, aile içi şiddet ile ilgili kuramsal ve amprik araştırmaların incelenmesini içerir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1.Suç ve adalet sistemi ilişkisini değerlendirir. 2.Suç türlerini ve suçla mücadele yöntemlerini sınıflar. 3.Toplumlarda sapkınlığı ve sapkın davranışları yorumlar. 4.Modernite ile suç arasındaki ilişkiyi irdeler. 5. Suç ve sapma alanında var olan sorunlara ilişkin sonuç çıkarabilir. 6.Suç ve sapma alanında disiplenarası çalışma yürütebilir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Suç ve suçluluğun tanımı
2. Hafta sapma
3. Hafta Suç teorileri
4. Hafta Suç teorileri
5. Hafta Ceza ve ceza adalet sistemi
6. Hafta Organize suçlar
7. Hafta Nefret Suçları
8. Hafta Seri Katiller
9. Hafta cinsiyet ve suç
10. Hafta Cinsel şiddet
11. Hafta Namus ve töre suçları
12. Hafta Suç kontrolü Suç kontrol teorileri
13. Hafta Gençlik suçluluğu
14. Hafta Mağdur ve mağduriyet
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%) 10
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 50
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Çınar , M. (2013). Medya ve Nefret Söylemi.İstanbul: Hrant Dink Vakfı Cohen, Stanley. (1985). Visions of Social Control. Cambridge: Polity Press Demirbaş, T. (2005). Kriminoloji.Ankara: Seçkin Yayıncılık Foucault, Michel. (2000 ). Hapishanenin Doğuşu. Ankara: İmge Kitabevi Gelişin, A. (2015). Seri Katiller Tarihi, Ankara: Herdem Kitap İçli, Tülin. (2016). Kriminoloji. Ankara: Seçkin Yayıncılık, Kartal ,O. (2016). Biyopolitika Foucault’dan Günümüze Biyopolitikanın İzdüşümleri, Ankara:Nota Bene Kul, M.(2013).Suçtan Daha Büyük Suç Korkusu, İstanbul:Yeni Yüzyıl Yayınları Mattelart, A. (2012).Gözetimin Küreselleşmesi Güvenlileştirme Düzeninin Kökeni İstanbul:Kalkedon Nelken, David. (1994). The Future of Criminology. Londra: Sage Publication. Neocleous, M. (2014). Güvenliğin Eleştirisi.(Çev.Tonguç Ok), Ankara:Nota Bene Özkazanç, A. (2011). Neo-Liberal Tezahürler Vatandaşlık-Suç-Eğitim , Ankara:Dipnot Yayınları Sheley, Joseph H. (1991). Criminology. Belmont: Wadsworth Publishing Siegel, Larry. (1989). Criminology. St. Paul: West Publishing Young, Jock. (1999). Exclusive Society. Lonrdra Sage Publication
Staj / Uygulama Ders kapsamında bir staj uygulaması bulunmamaktadır.
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

3

3

4

5

3

5

3

4

4

4

4

4

4

ÖÇ2

3

3

4

5

3

5

3

4

4

4

4

4

4

ÖÇ3

3

3

4

5

3

5

3

4

4

4

4

4

4

ÖÇ4

3

3

4

5

3

5

3

4

4

4

4

4

4

ÖÇ5

3

3

4

5

3

5

3

4

4

4

4

4

4

OÇ6

2

2

3

5

2

4

4

4

3

3

5

5

5

 * Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük      3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek