PSİ327


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Yaşlılıkta Sosyal ve Bilişsel Değişimler PSİ327 Psikoloji Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
05
(Güz)
42 83 125 3 5

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Melisa EBEOĞLU DUMAN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Dersin bir ön şartı bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu ders kapsamında yaşlılık döneminin fiziksel, bilişsel, sosyal ve duygusal örüntülerinin yaşam boyu gelişim perspektifi ile incelenmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Bu derste öğrencilere yaşlanma ve ileri yetişkinlik ile ilgili kavram ve kuramlar, biyolojik yaşlanma, yaşlılık döneminde bireylerde meydana gelen bilişsel ve sosyo-duygusal değişimler, ileri yetişkinlerin yaşam süresi boyunca değişen rolleri ve sorumlulukları, yaşlılık döneminde sık görülen rahatsızlıklar, ölüm ve yas süreçleri tanıtılmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin yaşlılık alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır: 1-Yaşlanma ve ileri yetişkinlik ile ilgili temel kavramları ve kuramları tanımlayabilme 2-Yaşlanma ve ileri yetişkinlik alanı ile ilgili araştırma yöntemlerini ve etik ilkeleri değerlendirebilme 3-Yaşlılık döneminde görülen fiziksel, bilişsel, duygusal ve sosyal değişimleri özetleyebilme 4-Yaşlılık döneminde sık görülen rahatsızlıkları tanımlayabilme 5-Yaşlılık dönemi ile ilgili güncel çalışmaları değerlendirebilme 6-Ölüm ve yas sürecini tanımlayabilme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Tanışma ve Ders Tanıtımı
2. Hafta Yaşlanma ve İleri Yetişkinliğe Giriş
3. Hafta Yaşlanma ve İleri Yetişkinliği Çalışmada Kullanılan Kuram ve Yöntemler
4. Hafta Biyolojik Yaşlanma ve Sağlık
5. Hafta Dikkat ve Bellek
6. Hafta Problem Çözme ve İşlem Hızı
7. Hafta Zihinsel İşlevsellik
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Sosyal Etkileşim ve Sosyal Bağlar
10. Hafta İstihdam, Emeklilik ve Yaşam Düzenlemeleri
11. Hafta Kişilik, Baş Etme ve Uyum
12. Hafta Yaşlı İstismarı
13. Hafta Akıl Sağlığı, Psikopatoloji ve Terapiler
14. Hafta Ölüm, Yas ile Başa Çıkmak ve Gelecekte Yaşlanma
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%) 10
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 50
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Dersin Kitabı: Erber, J. T. (2018). Yaşlanma ve ileri yetişkinlik (3. Baskı). (Z. Uçanok, Çev.) Ankara: Nobel Yayınevi. (Orijinal çalışma basım tarihi 2013). Diğer Kaynaklar: Kalınkara, V. (2011). Temel gerontoloji: Yaşlılık bilimi. Ankara: Nobel Yayınevi. Onur, B. (2014). Gelişim psikolojisi, yetişkinlik, yaşlılık, ölüm. Ankara: İmge Kitabevi. Özden, S. Y. (2018). Yaşlanmanın psikolojisi ve psikopatolojisi. Ankara: Nobel Yayınevi. Tufan, İ. (2016). Antik Çağ’dan günümüze yaşlılık ve yaşlanma. Ankara: Nobel Yayınevi.
Staj / Uygulama Ders kapsamında bir staj/uygulama bulunmamaktadır.
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

 

PY1 

PY2 

PY3 

PY4 

PY5 

PY6 

PY7 

PY8 

PY9 

PY10 

PY11 

PY12 

PY13 

ÖÇ1 

ÖÇ2 

ÖÇ3 

ÖÇ4 

ÖÇ5 

ÖÇ6 

 * Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük      3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek