PSİ320


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Bağlanma ve Psikopatoloji PSİ320 Psikoloji Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
06
(Bahar)
42 50 33 125 3 5

Ders Sorumluları Doç. Dr. Meltem ANAFARTA ŞENDAĞ
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Dersin ön koşulu bulunmamaktadır
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bağlanma kuramının temelleri, değerlendirilmesi, yaşam boyu gelişim ve psikopatoloji ile ilişkisinin aktarılması.
Dersin İçeriği Bu derste öncelikle bağlanma kuramının temelleri, tarihsel gelişimi ve güncel bilimsel bulgular aktarılır. Ardından bağlanmanın yaşam boyu gelişimde ve psikopatoloji etiyolojisindeki rolü hakkında bilgi verilir. Son olarak, farklı gelişimsel dönemlerde bağlanma değerlendirmede kullanılan farklı yöntem ve araçlar, uygulamalı olarak tanıtılır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- Bağlanma kuramının temellerini, tarihsel gelişimi ve sürece damgasını vuran araştırmaları tanır, 2- Bağlanmada bireysel farklılıkları ortaya çıkaran kaynakları açıklar, 3- Bağlanmanın yaşam boyu gelişim ve psikopatoloji ile ilişkisini belirler, 4- Bağlanma değerlendirme yöntem ve araçlarını tanır, 5- Bağlanma değerlendirme yöntem ve araçlarını karşılaştırır, 6- Yöntem ve araçları kullanarak bağlanmayı değerlendirir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Bağlanma kuramının temelleri: Bowlby ve Ainsworth
2. Hafta Bağlanmada bireysel farklılıklar: Çocukluktan yetişkinliğe
3. Hafta Anne duyarlılığı
4. Hafta Yaşam boyu bağlanma transferi
5. Hafta Bağlanma ve gelişim (duygu ve davranış düzenleme becerilerinin gelişimi)
6. Hafta Bağlanma ve psikopatoloji
7. Hafta Çocuklukta bağlanmayı değerlendirme (Gözlem araçları)
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Çocuklukta bağlanmayı değerlendirme (Projektif yöntemler ve kendilik bildirimleri)
10. Hafta Yetişkinlikte bağlanmayı değerlendirme (Gözlem ve görüşme araçları)
11. Hafta Yetişkinlikte bağlanmayı değerlendirme (Projektif yöntemler ve kendilik bildirimleri)
12. Hafta Vaka uygulamaları
13. Hafta Vaka uygulamaları
14. Hafta Vaka uygulamaları
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 30
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%) 10
Uygulamalar (%) 30
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 30
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar • Bowlby J. (1979) Sevgi Bağlarının Kurulması ve Bozulması. Psikoterapi Enstitüsü Eğitim Yayınları. • Bowlby J. (1998) Güvenli Bir Dayanak. Ebeveyn Çocuk Bağlanması ve Sağlıklı İnsan Gelişimi. Psikoterapi Enstitüsü Eğitim Yayınları. • Cesur Soysal G. ve Öncel Arı E. (editörler) (2020). Duygu Düzenleme. Nobel Yayıncılık.
Staj / Uygulama Ders kapsamında staj/uygulama bulunmamaktadır.
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

5

5

3

5

5

4

1

1

3

1

1

1

1

ÖÇ2

4

4

5

2

1

3

1

3

1

1

1

1

1

ÖÇ3

4

2

4

2

2

2

1

3

1

1

1

1

1

ÖÇ4

4

5

4

2

3

5

3

1

3

1

1

1

1

ÖÇ5

3

5

5

1

3

5

5

3

1

1

1

1

1

ÖÇ6

1

1

5

1

1

1

5

5

1

3

4

5

4

 * Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük      3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek