PSİ320


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Bağlanma ve Psikopatoloji PSI320 Psikoloji Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
06
(Bahar)
42 42 3 5

Ders Sorumluları Yrd. Doç. Dr. Meltem ANAFARTA ŞENDAĞ
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Dersin ön koşulu bulunmamaktadır
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bağlanma kuramının teorik altyapısı ve psikopatoloji ile olan ilişkisinin aktarılması .
Dersin İçeriği Bu derste öncelikli olarak erken dönem anne çocuk bağlanmasına ve bu ilişkinin yetişkin hayata implikasyonlarına yer verilmektedir. İkincil olarak da bağlanma ilişkisinin psikopatoloji etiyolojisindeki yeri vurgulanmaktadır. Son olarak, bu derste farklı bağlanma ölçümleri tanıtılmakta, bu ölçümlerin zenginlikleri ve sınırlılıkları aktarılmakta, amaca uygun olan ölçümlerin seçimine yönelik bilgi verilmektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- Bağlanma kuramının tarihsel gelişimi ve sürece damgasını vuran araştırmalar hakkında bilgi sahibi olma 2- Bağlanma ilişkileri dinamiklerini, yetişkin hayata etkilerini ve bu etkinin süreci ile ilgili anlayış geliştirme 3- Bağlanmanın psikopatoloji etiyolojisindeki ve klinik uygulamalardaki rolünü kavrama 4- Bağlanma kuramı araştırmalarında farklı popülasyon ve durumlarda kullanılan farklı ölçekleri tanıyarak, zenginlik sınırlılıkları çerçevesinde belirli konulara uygun olan bağlanma ölçümlerini değerlendirme, seçme ve uygulayabilme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Çocuk Bağının Doğası
2. Hafta Çocuk Bağının Doğası
3. Hafta Bebek – Anne Bağlanmasında Bireysel Farklılıklar
4. Hafta Çocukluk Dönemi Bağlanma Ölçümleri
5. Hafta Yetişkinlikte Bağlanma
6. Hafta Yetişkinlikte Bağlanma
7. Hafta Yetişkinlik Dönemi Bağlanma Ölçümleri
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Bağlanma ve Çocuk Psikopatolojisi
10. Hafta Bağlanma ve Çocuk Psikopatolojisi
11. Hafta Bağlanma ve Yetişkin Psikopatolojisi
12. Hafta Bağlanma ve Yetişkin Psikopatolojisi
13. Hafta Bağlanma ve Psikoterapi
14. Hafta FINAL EXAM
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 30
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%) 10
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Cassidy, J. & Shaver, P. R. (Eds.) (1999). Handbook of Attachment: Theory, Research, and Clinical Applications. Guilford Pres: NY
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

5

2

5

3

1

1

 

 

2

 

 

 

 

ÖÇ2

5

1

4

2

2

1

 

 

1

 

4

3

3

ÖÇ3

2

 

3

 

 

 

 

2

1

 

5

3

3

ÖÇ4

 

 

2

 

 

3

4

4

 

 

 

5

5

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek