ANT102


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Antropolojiye Giriş ANT102 Psikoloji Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
42 60 102 3 4

Ders Sorumluları Dr. Bahriye Nilüfer ULUÇ
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin bir ön şartı bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Öğrencilerin kültürel farklılık ve benzerlik konularında kazındıklarını farkındalıkları araştırma ve çalışma alanlarına yansıtmalarını sağlamak
Dersin İçeriği Bu derste, kültür ve kültürel kavram ve süreçlerin yanı sıra akrabalık, aile, toplumsal cinsiyet, kişilik, çocuk, din, sağlık gibi ortak odak noktalarıyla kültür, birey ve toplum ilişkisinin sosyal antropolojik bakış açılarıyla aktarılmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin kazanımları şunlardır: 1. Antropolojinin tarihine, kuramlarına, yöntemine ve çalışma alanlarını açıklama 2. Kültürün birey ve toplum üzerindeki etkisini açıklama 3. Sosyal Antropoloji ile Psikoloji disiplinlerinin çalışma alanlarının birbiriyle ilişkilendirilmesi
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Giriş
2. Hafta Antropoloji ile ilgili temel konular, kavramların aktarılması
3. Hafta Antropolojinin tarihçesi, alt alanlarının tanıtılması
4. Hafta Kültürel evrim
5. Hafta Kültürün tanımları, özellikleri, öğeleri
6. Hafta Kültürel değişme
7. Hafta Sosyal organizasyon, akrabalık ve hısımlık
8. Hafta Sosyal organizasyon, akrabalık ve hısımlık
9. Hafta Evlilik ve aile
10. Hafta Toplumsal cinsiyet
11. Hafta Kültür ve çocuk
12. Hafta Kültür ve hukuk
13. Hafta Kültür ve kişilik
14. Hafta Kültür ve sağlık
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Güvenç, B. (1991) İnsan ve Kültür, İstanbul, Remzi Kitabevi Cottak, C. (2002) Antropoloji: İnsan Çeşitliliğine Bakış, Ankara, Ütopya Yayınevi Lavenda R. H; Schultz E.A. (2019) Kültürel Antropoloji: Temel Kavramlar, Ankara, doğubatı
Staj / Uygulama Ders kapsamında bir staj uygulaması bulunmamaktadır.
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

1

1

1

4

1

3

1

1

1

1

1

1

1

ÖÇ2

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

4

1

5

ÖÇ3

1

3

1

5

1

1

1

1

3

1

5

5

1

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük      3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek