ANT102


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Antropolojiye Giriş ANT102 Psikoloji Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
42 83 125 3 4

Ders Sorumluları Prof. Dr. Zafer İlbars
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Yok.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Öğrencilerin farklı kültürel değerleri ve pratikleri öğrenerek kendi sosyal çevrelerini çok boyutlu olarak yorumlayıp anlamasını sağlamak.
Dersin İçeriği Sosyal Antrpoloji disiplinin araştırma alanları ile ilgili olarak genel bilgilendirme. İnsan ve kültür arasındaki karşılıklı etkileşim sürecinin alan araştırmaları ışığında değerlendirilmesi.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin gelişim psikolojisi alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; - Analitik düşünme becerisi edinilmesi. - Farklı kültürlerin tanınması ve entelektüel bakış edinilmesi. - Sınırların kalktığı bir dünyada farklı kültürlerin tanımlanması.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Antropoloji Biliminin çalışma alanları, alt disiplinleri.
2. Hafta Antropolojideki belli başlı yaklaşımlar, kuramlar, kuramcılar
3. Hafta 2. haftanın devamı
4. Hafta Antropolojinin Tarihçesi (coğrafi keşiflerle beraber ortaya çıkış aşaması)
5. Hafta Antropolojide kullanılan yöntem ve teknikler (nicel/nitel araştırma)
6. Hafta Antropolojide Alan araştırmasının önemi (emik ve etik yaklaşım).
7. Hafta Akrabalık ve Sosyal Organizasyon
8. Hafta Farklı kültürlerde evlenme, erginliğe geçiş seremonileri.
9. Hafta Toplumsal Cinsiyet ve feminist antropolojideki temel yaklaşımlar
10. Hafta Siyaset ve Antropoloji
11. Hafta Ekonomi ve Antropoloji
12. Hafta Ekonomi ve Antropoloji
13. Hafta Ekonomi ve Antropoloji
14. Hafta Popüler kültür ve tüketimin antropolojik olarak yorumlanması (tüketim antropolojisi)
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Eriksen, Thomas Hylland, Küçük Yerler Büyük Meseleler, Birleşik Basım Pazarlama,2009, İstanbul. Güvenç, Bozkurt, İnsan ve Kültür, Remzi Kitabevi, 1991, İstanbul. Haviland, William H., Kültürel Antropoloji, Kaktüs Yayınevi, 2002, Ankara Hendry, Joy, An Introduction to Social Anthropology, Hampshire, 2008, Macmillan. Kottak, Conrad, Antropoloji: İnsan Çeşitliliğine Bir Bakış, Ütopya Yayınevi,2002, Ankara. .Mauss, Marcel, Antropoloji ve Sosyoloji, Doğu-Batı Yayınları, 2005,Ankara Pritchard, E. Evans, Sosyal Antropoloji, Birey Yayınları, 2002, İstanbul. Saran, Nephan, Antropoloji, İnkılap Kitabevi, 1989, İstanbul.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

 

 

4

 

 

3

 

 

 

 

 

 

3

ÖÇ2

 

 

3

4

 

 

 

 

 

 

4

3

3

ÖÇ3

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

3

3

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek