PSİ104


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Psikolojide İstatistik Yöntemleri II PSİ104 Psikoloji Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
42 110 152 3 6

Ders Sorumluları Prof. Dr. İ. Selim HOVARDAOĞLU
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin bir ön şartı bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin temel amacı, özellikle deneysel desenlerde kullanılan bazı önemli ANOVA modellerini, çoklu karşılaştırma tekniklerini ve bağımsız değişken ya da değişkenlerin açıkladığı varyans kavramlarının bilgisini vermek, bunların kullanımına ilişkin beceriler kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Deneysel desenler, t testi, ANOVA modelleri, çoklu karşılaştırma teknikleri ile eğilim (trend) analizi dersin temel konularıdır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrencinin elde edeceği kazanımla şunlardır: 1) araştırma tasarımı ile ANOVA modelleri arasındaki bağlantıları anlama 2) , çoklu karılaştırma teknikleri ve eğilim analizi arasındaki bağlantıları anlaması 3) makalelerdeki bilgileri kavraması 4) kendi araştırmalarına uygulaması
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta DENEYSEL DESEN KAVRAMI VE İSTATİSTİKLE BAĞLANTISI
2. Hafta SEÇKİSİZ HATA DAĞILIMLARININ ÖZELLİKLERİ, YOKLUK DENENCESİYLE BAĞLANTISI
3. Hafta T TESTİ VE FARKLI KULLANIMLARI
4. Hafta TEK BAĞIMSIZ DEĞİŞKENLİ SEÇKİSİZ GRUPLAR DESENİ İÇİN ANOVA
5. Hafta ÇOKLU KARŞILAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE TUKEY TESTİ
6. Hafta EĞİLİM ANALİZİ
7. Hafta ARA SINAV
8. Hafta İKİ BAĞIMSIZ DEĞİŞKENLİ SEÇKİSİZ GRUPLAR DESENİ İÇİN ANOVA
9. Hafta İKİ BAĞIMSIZ DEĞİŞKENLİ SEÇKİSİZ GRUPLAR DESENİ İÇİN YOKLUK DENENCELERİ İLE AÇIKLANAN VARYANS
10. Hafta İKİ BAĞIMSIZ DEĞİŞKENLİ SEÇKİSİZ GRUPLAR DESENİ İÇİN TUKEY TESTLERİ
11. Hafta TEK BAĞIMSIZ DEĞİŞKENLİ TEKRARLI ÖLÇÜM DESENİ İÇİN ANOVA
12. Hafta TEK BAĞIMSIZ DEĞİŞKENLİ TEKRARLI ÖLÇÜM DESENİ İÇİN YOKLUK DENENCELERİ, TUKEY TESTİ VE EĞİLİM ANALİZİ
13. Hafta İKİ BAĞIMSIZ DEĞİŞKENLİ KARIŞIK DESEN İÇİN ANOVA VE YOKLUK DENENCELERİ
14. Hafta İKİ BAĞIMSIZ DEĞİŞKENLİ KARIŞIK DESEN İÇİN TUKEY TESTLERİ
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar HOVARDAOĞLU, İ.S. (1994) DAVRANIŞ BİLİMLERİ İÇİN İSTATİSTİK. ANKARA: HATİBOĞLU
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

4

2

3

4

4

5

5

4

4

4

2

3

3

ÖÇ2

2

2

2

4

3

5

5

3

4

3

2

4

3

ÖÇ3

2

2

2

4

3

5

5

4

4

3

2

4

4

ÖÇ4

2

2

2

4

3

5

5

4

4

4

2

4

4

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek