PSİ106


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Psikolojide İstatistik Yöntemleri II IST106 Psikoloji Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
42 110 152 3 6

Ders Sorumluları Prof. Dr. Selim Hovardaoğlu
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı İstatistik Yöntemler II dersi, öğrencilere hipotez testinde kullanılan parametrik ve parametrik olmayan analiz teknikleri, test değerlerinin hesaplanması ve yorumlanması konularında bilgi ve beceri kazandırılmasını amaçlayan bir derstir.
Dersin İçeriği Hipotez ve istatistiksel anlamda hipotez testi, örnekleme, örnekleme yöntemleri, örneklem dağılımları, ortalamalar arasındaki farkların test edilmesinde kullanılan t-testleri, varyans analizi, ikili kıyaslamalar, Mann-Whitney testi, Wilcoxon ve Kruskai-Wallis gibi parametrik olmayan testler ile Ki-Kare testleri.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrencilerin hedeflenen kazanımları aşağıdaki gibi listelenebilir; 1- karar verme sürecinde istatitik ve önemi, 2- karar vermede söz konusu olan hata ve hata türleri 3- araştırmanın amacı ve verilerine uygun analiz tekniğinin seçimi, kullanımı ve yorumu 4- test sonuçlarının uygun bir yöntemle rapor edilmesi 5- parametrik ve parametrik olmayan analiz testlerin özellikleri ve aralarındaki farklar
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta İST 105 in tekrarı
2. Hafta Hipotez ve hipotez testi
3. Hafta Örneklem dağılımı; tek örneklem z- ve t-testi
4. Hafta t-testi; iki grup ortalaması ve iki gözlem ortalamalr arasındaki farkların testi
5. Hafta Varyan analizi
6. Hafta Varyans analizine; analiz sonrası ikili ve çoklu karşılaştırmalar
7. Hafta Varyans analizine; analiz sonrası ikili ve çoklu karşılaştırmalar
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Mann-Whitney testi
10. Hafta Wilcoxon testi
11. Hafta Kruskal_Wallis testi, Pearson r, kısmi korelasyon, çoklu korelasyon
12. Hafta Genel değerlendirme
13. Hafta Multiple correlation
14. Hafta General evaluation of the course
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 30
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%) 10
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Büyükoztürk, Ş., Bökeoğlu, Ö.Ç. ve Köklü, N. (2008) Sosyal Bilimler İçin İstatistik. (3 Bsm) Pegem, Ankara. Levin, J. & Fox, J. A. (2003). Elementary Statistics in Social research. (9th Ed.) Pearson, Boston.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

 

 

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

 

 

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

 

 

 

 

 

4

4

 

 

4

 

2

2

ÖÇ4

 

 

 

 

 

3

3

3

 

4

 

 

 

ÖÇ5

 

 

 

2

 

3

4

3

 

4

 

 

 

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek