PSİ104


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Psikolojide İstatistik Yöntemleri II PSİ104 Psikoloji Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
42 110 152 3 6

Ders Sorumluları DOÇ.DR. DERYA GÖKMEN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin bir ön şartı bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu ders kapsamında sosyal bilimler alanında araştırma planlama, yürütme ve analiz süreçlerinde istatistik biliminin kullanım alanlarının anlaşılması, farklı hipotez testlerinin teorik çerçevesinin anlaşılması ve örneklerle uygulamalarının yapılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Bu derste, farklı hipotez testlerinin teorik çerçevesi tanıtılmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin istatistik alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır: 1. Hipotez testinin aşamalarını tanımlar. 2. Hipotez testi ile ilgili kavramları açıklar. 3. Parametrik ve parametrik olmayan hipotez testleri arasındaki farklılıkları açıklar. 4. Araştırma amacına uygun hipotez testini seçer. 5. Hipotez testine uygun tanımlayıcı istatistikleri seçer. 6. Hipotez testlerinden elde edilen sonuçları yorumlar.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta TEK YÖNLÜ VARYANS ANALİZ
2. Hafta KRUSKAL-WALLIS VARYANS ANALİZİ
3. Hafta TEK YÖNLÜ VARYANS ANALİZİ VE KRUSKAL-WALLIS VARYANS ANALİZİ-MAKALE DEĞERLENDİRME
4. Hafta Kİ-KARE TESTİ
5. Hafta MCNEMAR TESTİ
6. Hafta Kİ-KARE TESTİ VE MCNEMAR TESTİ- MAKALE DEĞERLENDİRME
7. Hafta ÖRNEK SORU ÇÖZÜMLERİ
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta SINAV SORULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
10. Hafta KORELASYON ANALİZİ
11. Hafta KORELASYON ANALİZİ-MAKALE DEĞERLENDİRME
12. Hafta REGRESYON ANALİZİ
13. Hafta REGRESYON ANALİZİ-MAKALE DEĞERLENDİRME
14. Hafta ÖRNEK SORU ÇÖZÜMLERİ
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar BÜYÜKÖZTÜRK Ş., ÇOKLUK Ö., KÖKLÜ N. (2013) SOSYAL BİLİMLER İÇİN İSTATİSTİK ANKARA:PEGEM AKADEMİ
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

ÖÇ4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

ÖÇ5

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

ÖÇ6

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek