PSI212


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Readings in Psychology II PSI212 Psikoloji Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
42 83 755 3 3

Ders Sorumluları Prof. Dr. Eda KARACAN
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin temel amacı, öğrencilerin İngilizce metinlerdeki psikolojik konuları okuma, anlama ve anlama becerilerini geliştirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders, psikolojideki çeşitli konuları İngilizce okuma ve analiz etme çalışmalarını içerir. Spesifik olarak, sosyal biliş (insanların kendilerini ve diğerlerini nasıl algıladıkları ve sosyal çevreleri hakkındaki bilgileri edinme, işleme ve bunlarla ilişkilendirme biçimlerinin genel özellikleri); sosyal davranış (saldırganlık, çekicilik, işbirliği/özgecilik ve sosyal ikilemler); stres ve başa çıkma ile ilgili okuma konuları işlenir. Ders ayrıca kimlik, stereotipler/önyargılar, tutum ve tutum değişikliği, cinsiyet, benlik gibi ilgili diğer konuları da içerir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin araştırma yöntemleri ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- Psikolojinin temel kavramlarını tanıma, 2- Psikolojinin uygulamalı veya akademik alanlarındaki makaleleri anlama, 3- Psikolojideki özgün çalışmalarla ilgili bilgileri çözümleme 4- Psikolojik makalelerdeki okuma materyallerini eleştirel olarak analiz etme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dersin tanıtımı
2. Hafta Psikolojide metin okumaları 1
3. Hafta Psikolojide metin okumaları 2
4. Hafta Psikolojide metin okumaları 3
5. Hafta Psikolojide metin okumaları 4
6. Hafta Psikolojide metin okumaları 5
7. Hafta Bir araştırma makalesini okuma ve analiz etme
8. Hafta Film analizi
9. Hafta Psikolojide metin okumaları 6
10. Hafta Psikolojide metin okumaları 7
11. Hafta Psikolojide metin okumalarına yönelik eleştirel düşünme I
12. Hafta Psikolojide metin okumalarına yönelik eleştirel düşünme II
13. Hafta Psikolojide metin okumalarına yönelik eleştirel düşünme III
14. Hafta Psikolojide metin okumalarına yönelik eleştirel düşünme IV
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 20
Kısa Sınavlar (%) 20
Ödevler (%) 20
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 40
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Ders Kitabı: 1) Shaughnessy, J. J., Zechmeister, E. B., & Zechmeister, J. S. (2014). Research methods in psychology. Boston: McGraw-Hill. Shaughnessy, J. J., Zechmeister, E. B., & Zechmeister, J. S. (2016). Psikolojide Araştırma Yöntemleri (çev. Editörü: Doç. Dr. İlyas Göz). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. Kaynaklar: 2) Gliner, J.A. & Morgan, G. A. (2000). Research Methods In Applied Settings: An Integrated Approach to Design and Analysis. London: Lawrance Erlbaum Associates. Gliner, J.A. & Morgan, G. A. & Leech, N.L. (2015). Uygulamada Araştırma Yöntemleri: Desen ve Analizi Bütünleştiren Yaklaşım (çev. Editörü: Selahattin Turan). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. 3) Büyüköztürk, Ş., Çakmak Kılıç, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. Ve Demirel, F. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (12. Basım). Ankara: Pegem. 4) Erkuş, A. (2013). Davranış bilimleri için bilimsel araştırma süreci (4. Baskı). Ankara: Seçkin.
Staj / Uygulama Ders kapsamında staj/uygulama bulunmamaktadır.
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

5

4

4

1

5

3

2

2

2

1

2

2

2

ÖÇ2

5

4

4

1

5

3

2

2

2

1

2

4

2

ÖÇ3

5

4

4

1

5

2

2

2

2

1

2

2

2

ÖÇ4

3

4

2

1

5

5

4

5

3

1

1

1

1

 * Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek