PSİ101


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Psikolojiye Giriş I PSİ101 Psikoloji Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
42 83 125 3 5

Ders Sorumluları Prof. Dr. Orhan Aydın
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilerin 4 senelik psikoloji eğitimi sırasında görecekleri zorunlu ve seçmeli alan derslerine ilişkin ön bilgi sağlayarak öğrencinin ilgi alanlarını şekillenmesine yardımcı olmaktır.
Dersin İçeriği Bu derste bir bilim dalı olarak psikolojinin tarihçesi , araştırma yöntemleri, alt dalları ile bazı temel çalışma konu ve alanları işlenmektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin sosyal psikoloji alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1-Bir bilim dalı olarak psikolojinin gelişimini tarihsel bir perspektiften değerlendirebilme 2-Psikolojinin araştırma yöntemlerini ve veri toplama tekniklerini tanımlayabilme 3-Psikolojinin alt dallarını tanımlayabilme 4.Sinir sistemi ve davranışsal genetik konusunu özetler 5-Duyum, algı, bellek, öğrenme güdüler ve duygular gibi temel süreçlere ilişkin ilke ve kavramları tanımlayabilme 6- Duyum, algı, bellek, öğrenme güdüler ve duygular gibi temel süreçlerin davranışları belirlemedeki rollerini açıklayabilme
Dersin Veriliş Biçimi Uzaktan Eğitim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Psikoloji Bilimi: Psikolojinin bir bilim olarak tarihsel gelişimi
2. Hafta Psikoloji Bilimi: Psikolojinin alt alanları
3. Hafta Psikoloji Bilimi: Psikolojide araştırma yöntemleri ve etik ilkeler
4. Hafta Fizyoloji ve Davranış: Sinir sistemi yapısı
5. Hafta Fizyoloji ve Davranış: Davranış genetiği
6. Hafta Duyum ve Algı: Duyu organları yapıları ve çalışma prensipleri
7. Hafta Duyum ve Algı: Görsel algı prensipleri
8. Hafta Bilincin Değişik Durumları: Bilinçte doğal ve yapay olarak ortaya çıkan değişimler
9. Hafta Öğrenme: Klasik ve edimsel koşullama
10. Hafta Öğrenme: Klasik ve edimsel koşullama
11. Hafta Bellek: Duyusal Bellek, Çalışma Belleği ve Uzun süreli Bellek
12. Hafta Bellek: Açık Belek ve Örtük Bellek
13. Hafta Güdüler ve Duygular: Güdüler
14. Hafta Güdüler ve Duygular: Duygular
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Myers, D. G. ve DeWall, C.N. (2016) Psikoloji (Çeviri Ed. A. Durak Batıgün) Ankara: Palme Yayıncılık Schacter, D.L., Gilbert, D.T. & Wegner, D.M .(2009). Psychology. New York:Worth Publisher.
Staj / Uygulama Ders kapsamında bir staj/uygulama bulunmamaktadır.
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

5

5

1

1

5

1

1

1

2

1

3

1

1

ÖÇ2

1

1

1

1

1

4

4

4

1

1

1

3

3

ÖÇ3

1

4

3

1

4

1

1

3

1

1

1

1

1

ÖÇ4

3

3

1

3

1

1

1

1

2

1

1

1

1

ÖÇ5

3

3

1

2

1

1

1

1

2

1

1

1

1

ÖÇ6

3

3

1

2

1

1

1

1

2

1

3

1

1

 * Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek