PSİ202


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Gelişim Psikolojisi II PSİ202 Psikoloji Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
42 83 125 3 5

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Melisa EBEOĞLU DUMAN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin bir ön şartı bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Dersin amacı, döllenmeden ölüme kadar olan yaşam sürecindeki değişim örüntülerini inceleyen bilim dalı olan gelişim psikolojisi alanını yaşam boyu gelişim yaklaşımı çerçevesinde tanıtmaktır. Öğrencileri gelişim psikolojisi alanındaki temel ve güncel yöntem, çalışma ve bulgularla tanıştırmak da dersin hedefleri arasındadır.
Dersin İçeriği Bu ders kapsamında ergenlik, ilk yetişkinlik, orta yetişkinlik ve ileri yetişkinlik (yaşlılık) dönemlerinde fiziksel, bilişsel, sosyo-duygusal değişimlerin özellikleri ile ölüm ve yas konuları incelenecektir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır: 1-Gelişim psikolojisi hakkındaki temel kavramları ve kuramları tanımlayabilme 2-Gelişim psikolojisi alanı ile ilgili araştırma yöntemlerini ve etik ilkeleri değerlendirebilme 3-Ergenlik, yetişkinlik ve yaşlılık dönemlerinin fiziksel, sosyo-duygusal ve bilişsel özelliklerini özetleyebilme 4-Ergenlik ve yetişkinlik dönemi ile ilgili güncel çalışmaları değerlendirebilme 5-Bireysel, sosyal ve kültürel faktörlerin yetişkin gelişimi üzerindeki etkilerini ilişkilendirebilme 6-Ölüm ve yas sürecini tanımlayabilme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Bölüm 11- Ergenlikte Fiziksel Gelişim
2. Hafta Bölüm 11- Ergenlikte Bilişsel Gelişim
3. Hafta Bölüm 12- Ergenlikte Sosyo-Duygusal Gelişim
4. Hafta Beliren Yetişkinlik Dönemi
5. Hafta Bölüm 13- Genç Yetişkinlik Döneminde Fiziksel ve Bilişsel Gelişim
6. Hafta Bölüm 14- Genç Yetişkinlik Döneminde Sosyo-Duygusal Gelişim
7. Hafta Bölüm 15- Orta Yetişkinlik Döneminde Fiziksel ve Bilişsel Gelişim
8. Hafta Ara Sınav (Vize)
9. Hafta Bölüm 16- Orta Yetişkinlik Döneminde Sosyo-Duygusal Gelişim
10. Hafta Bölüm 17- İleri Yetişkinlik Döneminde Fiziksel Gelişim
11. Hafta Bölüm 18- İleri Yetişkinlik Döneminde Bilişsel Gelişim
12. Hafta Bölüm 19- İleri Yetişkinlik Döneminde Sosyo-Duygusal Gelişim
13. Hafta Bölüm 20- Ölüm ve Yas
14. Hafta Tekrar ve Genel Değerlendirme
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Kaynak Kitap: Santrock, J. W. (2016). Yaşam Boyu Gelişim: Gelişim Psikolojisi (Çev. Ed. Prof. Dr. Galip Yüksel). Ankara: Nobel Yayınevi.
Staj / Uygulama Ders kapsamında bir staj/alan uygulaması bulunmamaktadır.
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1 

PY2 

PY3 

PY4 

PY5 

PY6 

PY7 

PY8 

PY9 

PY10 

PY11 

PY12 

PY13 

ÖÇ1 

ÖÇ2 

ÖÇ3 

ÖÇ4 

ÖÇ5 

ÖÇ6 

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük      3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek