PSİ321


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Uygarlık ve Bilim Tarihi PSİ 321 Psikoloji Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
05
(Güz)
42 83 125 3 5

Ders Sorumluları Yrd. Doç. Dr. Rahşan Balamir Bektaş
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı Tarihsel süreç boyunca varolan uygarlıkların ve bu uygarlıkların bilim alanına katkılarını değerlendirebilmek ve bilimsel etkinliğin geçirdiği dönüşümü kavrayabilmektir.
Dersin İçeriği Bu ders daha çok Batı Uygarlığı referans alınarak ilk uygarlıklardan (Mezopotamya Mısır, Yunan ,Roma, Ortaçağ Avrupa'sı, İslam Medeniyeti Rönesans, Aydınlanma bilim, Evrim teorisi) günümüze kadar var olan medeniyetler bu medeniyetlerin düşüncenin ve bilimin gelişimine yaptıkları katkıların değerlendirilmesini içerir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1.Bilimsel bilginin gelişim sürecini tarihsel süreç içerisinde değerlendirir. 2.Sosyal bilimler ile doğa bilimleri arasındaki ilişkiyi anlar. 3.Bilim ve toplumsal yaşam arasındaki ilişkiyi tarihsel dönemler çerçevesinde yorumlar. 4.Sosyal bilimlerle doğa bilimleri arasındaki yöntemsel ve kuramsal farklılaşmaları analiz eder
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Bilim felsefesi Bilimsel yöntem, bilimsel bilgi, bilimsel nesnellik nedir? Kültür ve doğa bilimlerinin ilgi konuları mı, metodolojileri mi farklıdır? Bilgi ve iktidar ilişkisi nasıl kurulur?
2. Hafta Bilinen ilk yerleşik uygarlıklar ve yazılı tarihin başlangıcı: Sümer, Babil ve Mısır Uygarlıkları.
3. Hafta İsrail Oğulları
4. Hafta Yunan ve Hellenistik Uygarlık
5. Hafta Antik Yunan ve Helen Felsefesi Aristoteles-Platon, Epikürcülük- Stoacılık
6. Hafta Cumhuriyetten, İmparatorluğa Roma,
7. Hafta Hristiyanlığın Doğuşu, ilk dini temel ayrışmalar ve manastırcılık
8. Hafta Bizans İmparatorluğu ve Kültürü
9. Hafta Orta Çağ
10. Hafta Orta Çağda felsefe, hristiyanlık ve kozmoloji
11. Hafta Rönesans Uygarlığı ve Protestan Reformu
12. Hafta Rönesans ve Modern Bilimin Doğuşu
13. Hafta Aydınlanma ve bilim
14. Hafta Bir Teori ve İdeoloji olarak Evrim
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Burns, E. McNall, R. & Meacham, S. (1998). Western Civilizations: Their History and Their Culture, 2 vols., 13th Edition, New York, Norton. Çotuksöken, B. & Babür, S.(2000). Ortaçağda Felsefe, İstanbul: Kabalcı. Freeman, C. (2005). Mısır Yunan ve Roma, (Çev. Suat Kemal Angı). Ankara: Dost Kitabevi. Koyre, A. (2006). Bilim, Devrim ve Newton, (Çev. N. Küçük). İstanbul: Salyangoz Yayınları. Koyre, A. (2000). Bilim Tarihi Yazıları, (Çev. K. Dinçer). Ankara: Tübitak . Lindberg, D. (1992). The Beginnings of Western Science, Chicago: Chicago Univ. Press . Özlem, D. ( (2003). Felsefe ve Doğa Bilimleri, İstanbul: İnkılâpYayınları. Özlem, D. (2003). Bilim Felsefesi ( Ders Notları ), İstanbul: İnkılâp Yayınları.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

 

 

3

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

 

 

 

4

2

3

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

3

 

 

ÖÇ4

 

 

 

4

2

 

 

2

 

 

 

 

 

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek