TÜR102


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Türk Dili II TÜR102 Psikoloji Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
28 28 56 0 2

Ders Sorumluları Öğr. Gör. Nefise Oya Toker
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin bir ön şartı bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Türk Dili dersinin amacı; kişiler ve kitleler arasındaki dil becerilerini artırmak, Türk Dili bilincini geliştirip; dil düşünce ilişkisinin önemini vurgulamak, Türkçenin yapı ve işleyiş özelliklerini kavratmak, dilin yazılı ve sözlü anlatımda anlaşılır bir şekilde kullanılmasını kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Temel dil becerilerini üniversite öğrencilerinin düzeyi ve gereksinimleri doğrultusunda geliştirmek. Doğru ve güzel ifadenin gelişmesini, dilin unsurlarını başarılı bir şekilde kullanmanın önemini öğretmek. İnsan ilişkilerinde ve iş yaşamında iyi ve doğru iletişim kurabilme; resmi yazışmaları eksiksiz ve yanlışsız yazabilme becerisi kazandırmak .
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. Türkçeyi doğru ve etkin, konuşma kurallarına uygun, iyi bir iletişimi sağlayacak şekilde kullanabilme 2.Yazı dilinin özelliklerine, işleyiş ve kurallarına hakim olarak yazabilme 3.Metinler aracılığıyla söz varlığını geliştirebilme 4.Genel anlatım bozukluklarına dikkat ederek dili kullanabilme 5.Topluluk önünde sunum yapabilme becerisine sahip olma, 6.Düşündüğünü, okuduğunu, gözlem ve araştırmalarını sözlü ve yazılı aktarabilme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Giriş ve Ders içeriğinin İncelenmesi
2. Hafta Anlatım bozuklukları
3. Hafta Sözlü ve yazılı anlatım türleri hakkında genel bilgi. Öğrenci sunumlarının planlanması
4. Hafta Sözlü anlatım türleri: Toplu anlatım türleri (Panel, sempozyum, forum, açıkoturum)
5. Hafta Yazılı anlatım; plan, paragraf, bakış açısı
6. Hafta Anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yolları
7. Hafta Dilekçe, başvuru mektubu, özgeçmiş.
8. Hafta Rapor ve rapor yazma teknikleri I
9. Hafta Rapor ve rapor yazma teknikleri II
10. Hafta Karar yazısı, Tutanak, Öğrenci sunumları
11. Hafta Makale ve köşe yazısı, Öğrenci sunumları)
12. Hafta Deneme ve eleştiri yazısı Öğrenci sunumları
13. Hafta Öykü, Roman, Tiyatro, Öğrenci sunumları
14. Hafta Öğrenci Sunumları ve Dersin Değerlendirilmesi
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%) 10
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 50
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar ADALI, Oya (2003) .Anlamak ve Anlatmak. İstanbul: Pan Yayıncılık AKSAN, Doğan (2000). Her yönüyle Dil-Ana Çizgileriyle Dil Bili. Ankara: TDK Yayınları AKSAN, Doğan (1998). Türkçenin Gücü. Ankara: Bilgi yayınevi. AKSAN, Doğan (2000). Türkiye Türkçesinin Dünü, Bugünü, Yarını. Ankara: Bilgi Yayınevi. BANGUOĞLU, Tahsin (2015). Türkçenin Grameri. Ankara: TDK Yayınları. CAN, Kaya (1999-2001). Üniversite ve Yüksekokullar için Türk Dili. İstanbul: Kıral Matbaası. ÇOTUKSÖKEN, Yusuf (2001). Üniversite Öğrencileri İçin Uygulamalı Türk Dili I, II. İstanbul: Papatya Yayıncılık DEMİR, Nurettin; Emine, Yılmaz (2009). Türk Dili: Yazılı ve Sözlü Anlatım. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. ERGİN, Muharrem (2009). Üniversiteler İçinTürk Dili. İstanbul: Bayrak Basım Yayın Dağıtım. GÜNAY, Doğan (2003). Metin Bilgisi. İstanbul: Multilingual Yayınları. GÜNAY, Doğan (2004). Dil ve İletişim. İstanbul Multilingual Yayınları. KARAHAN, Leyla (1999). Türkçede Söz Dizimi. Ankara: Akçağ yayınları. KAVCAR, Cahit (2009). Yazılı Ve Sözlü Anlatım. Ankara: Anı Yayıncılık. KORKMAZ, Zeynep (2003). Türkiye Türkçesi Grameri. Ankara: TDK Yayınları. ÖZDEMİR, Emin (2007). YzınsalTtürler. İstanbul: Bilgi Yayınevi. ÖZDEMİR, Emin (2010). Anlatım Sanatı/Kompozisyon. İstanbul: Remzi Kitabevi. UÇAR, İlhan (2007). İletişim Beden Dili Ve Sunum Teknikleri. Ankara: Cantekin Matbaacılık. URAL, Birol (2006). Doğru Ve Güzel Konuşma./Uygulama Ve Örneklerle. İstanbul: Hayat Yayıncılık. Güncel Türkçe Sözlük ve Yazım kılavuzu. Ankara: TDK ve Türk Dil Derneği.
Staj / Uygulama Ders kapsamında bir staj/uygulama bulunmamaktadır.
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY

1

PY

2

PY

3

PY

4

PY

5

PY

6

PY

7

PY

8

PY

9

PY

10

PY

11

PY

12

PY

13

ÖÇ1

          2  

ÖÇ2

          

2

  

ÖÇ3

          2  

ÖÇ4

          2  

ÖÇ5

          2  

ÖÇ6

          2  

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük    2 Düşük    3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek