TÜR102


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Türk Dili II TÜR102 Psikoloji Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
28 28 56 2 2

Ders Sorumluları Öğr. Gör. Nefise Oya Toker
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin bir ön şartı bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Türk Dili dersi; kişiler ve kitleler arasındaki iletişimin temeli olan dil becerilerini eş güdümlü şekilde geliştirmek, Türkçenin yapı ve işleyiş özelliklerini kavratmak, dili türüne göre gerek yazılı ve gerekse sözlü anlatımda kullanma yeteneğini kazandırmak, ana dili şuuruna sahip gençler yetiştirmek amacıyla üniversite öğrencilerine sunulmaktadır
Dersin İçeriği Temel dil becerilerini üniversite öğrencilerinin düzeyi ve gereksinimleri doğrultusunda geliştirmek ve pekiştirmek Doğru ve güzel ifadenin ne olduğunu, dilin unsurlarını başarılı bir şekilde kullanmanın önemini öğretmek Bireylere etkili iletişim becerisini aşılamak ve bunun için temel olarak kendi dilinin özelliklerini aktarmak Eleştirel, sorgulayıcı, yorumlayıcı, yaratıcı düşünme ve kurallarıyla ifade etme alışkanlığı kazandırmak
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1.Türkçeyi doğru ve etkin konuşma kurallarına uygun, iyi bir iletişime ve anlamaya imkân sağlayacak şekilde estetik olarak kullanabilme 2.Metinler aracılığıyla söz varlığını geliştirebilme 3.Topluluk önünde sunum yapabilme becerisini içselleştirme,bilgi ve düşüncelerini başkalarının anlayabileceği düzeyde kullanabilme 4.Grup çalışmaları ve sunumlarında aktif olabilme ve görev bilincinin farkına varma 5.Dinlediği ya da okuduğu bir araştırmayı anlayıp değerlendirip özetleme becerisini ilerletme 6.Dilekçe, tutanak, özgeçmiş gibi işlevsel metinleri kurallarıyla birlikte öğrenme ve uygulayabilme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Tanışma/Türk Dili dersinin içeriği ve amaçları
2. Hafta Anlatım bozuklukları
3. Hafta Sözlü ve yazılı anlatım türleri hakkında genel bilgi. Öğrenci sunumlarının planlanması
4. Hafta Sözlü Anlatım Türleri (Açıkoturum, Sempozyum, Forum, Panel, Münazara, Söyleşi vb.)
5. Hafta Düşünsel Düzen (Plan), Paragraf Kurma ve Yazılı Anlatım Biçimleri, Anlatıcı Türleri ve Bakış Açısı
6. Hafta Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları
7. Hafta Yazılı Anlatım Türleri-İşlevsel Türler: Dilekçe/ Başvuru mektubu/Özgeçmiş
8. Hafta Yazılı Anlatım Türleri-İşlevsel Türler: Dilekçe/ Başvuru mektubu/Özgeçmiş
9. Hafta Yazılı Anlatım Türleri-İşlevsel Türler: Tutanak
10. Hafta Yazılı Anlatım Türleri-Öğretici ve Bilgilendirici Türler: Rapor ve Bilimsel Araştırma Raporu
11. Hafta Yazılı Anlatım Türleri-Öğretici ve Bilgilendirici Türler: Makale ve Köşe Yazısı
12. Hafta Yazılı Anlatım Türleri-Öğretici ve Bilgilendirici Türler: Deneme ve Eleştiri Yazısı
13. Hafta Yazılı Anlatım Türleri-Yaşatıcı ve Yaşantı Kazandırıcı Türler: Öykü, Roman, Tiyatro
14. Hafta Yazılı Anlatım Türleri-Öğretici ve Bilgilendirici Türler: Gezi, Anı, Günlük, Yaşamöyküsü
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%) 10
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 50
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar ADALI, Oya (2003) .Anlamak ve Anlatmak. İstanbul: Pan Yayıncılık AKSAN, Doğan (2000). Her yönüyle Dil-Ana Çizgileriyle Dil Bili. Ankara: TDK Yayınları AKSAN, Doğan (1998). Türkçenin Gücü. Ankara: Bilgi yayınevi. AKSAN, Doğan (2000). Türkiye Türkçesinin Dünü, Bugünü, Yarını. Ankara: Bilgi Yayınevi. BANGUOĞLU, Tahsin (2015). Türkçenin Grameri. Ankara: TDK Yayınları. CAN, Kaya (1999-2001). Üniversite ve Yüksekokullar için Türk Dili. İstanbul: Kıral Matbaası. ÇOTUKSÖKEN, Yusuf (2001). Üniversite Öğrencileri İçin Uygulamalı Türk Dili I, II. İstanbul: Papatya Yayıncılık DEMİR, Nurettin; Emine, Yılmaz (2009). Türk Dili: Yazılı ve Sözlü Anlatım. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. ERGİN, Muharrem (2009). Üniversiteler İçinTürk Dili. İstanbul: Bayrak Basım Yayın Dağıtım. GÜNAY, Doğan (2003). Metin Bilgisi. İstanbul: Multilingual Yayınları. GÜNAY, Doğan (2004). Dil ve İletişim. İstanbul Multilingual Yayınları. KARAHAN, Leyla (1999). Türkçede Söz Dizimi. Ankara: Akçağ yayınları. KAVCAR, Cahit (2009). Yazılı ve Sözlü Anlatım. Ankara: Anı Yayıncılık. KORKMAZ, Zeynep (2003). Türkiye Türkçesi Grameri. Ankara: TDK Yayınları. ÖZDEMİR, Emin (2007). YazınsalTtürler. İstanbul: Bilgi Yayınevi. ÖZDEMİR, Emin (2010). Anlatım Sanatı/Kompozisyon. İstanbul: Remzi Kitabevi. UÇAR, İlhan (2007). İletişim Beden Dili ve Sunum Teknikleri. Ankara: Cantekin Matbaacılık. URAL, Birol (2006). Doğru ve Güzel Konuşma./Uygulama Ve Örneklerle. İstanbul: Hayat Yayıncılık. Güncel Türkçe Sözlük ve Yazım Kılavuzu. Ankara: TDK Ve Türk Dil Derneği.
Staj / Uygulama Ders kapsamında bir staj/uygulama bulunmamaktadır.
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

2

1

2

2

1

2

1

1

1

1

2

2

3

ÖÇ2

1

1

2

2

1

2

1

1

1

1

2

2

3

ÖÇ3

1

2

2

2

1

1

2

2

2

2

3

3

3

ÖÇ4

1

1

1

1

2

1

2

2

2

2

2

2

3

ÖÇ5

1

2

1

2

1

2

2

1

2

1

3

3

3

ÖÇ6

1

1

2

2

1

2

1

1

1

1

2

2

3

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük      3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek