PSİ105


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Psikolojide İstatistik Yöntemleri I PSİ105 Psikoloji Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
42 110 152 3 6

Ders Sorumluları Doç. Dr. Derya Gökmen
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin bir ön şartı bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu ders kapsamında sosyal bilimler alanında araştırma planlama, yürütme ve analiz süreçlerinde istatistik biliminin kullanım alanlarının anlaşılması, tanımlayıcı istatistik ve çıkarsamalı istatistik arasındaki farklılıkların tanımlanması ve örneklerle uygulamalarının yapılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Bu derste, araştırma yapmanın nedenleri, bilimsel araştırmanın aşamaları, araştırma yöntemlerinin sınıflandırılması, istatistikte kullanılan terimlerin tanımlarının yapılması, tanımlayıcı ve çıkarsamalı istatistik kavramları arasındaki farklılıklar ve uygulamaları tanıtılmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin istatistik alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır: 1. Bilimsel araştırmanın aşamalarını sıralar. 2. İstatistiğin tanımını yapar. 3. İstatistikte kullanılan terimleri tanımlar. 4. Değişken türlerini sınıflar. 5. Değişken türlerine örnek gösterir. 6. İstatistiksel ölçüleri tanımlar. 7. Değişken tipine uygun tablo ve grafik gösterimlerini açıklar. 8. Değişken tipine uygun istatistiksel ölçüleri tanımlar. 9. Değişken tipine uygun istatistiksel yöntemleri açıklar. 10. Hipotez testlerinden elde edilen sonuçları yorumlar.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta İSTATİSTİK NEDİR? ARAŞTIRMA NEDEN YAPILIR?
2. Hafta İSTATİSTİĞE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR & DEĞİŞKEN TİPLERİ
3. Hafta NİTEL VE NİCEL DEĞİŞKENLERİN TABLO & GRAFİK İLE SUNUMU TANIMLAYICI ÖLÇÜLER-MERKEZİ EĞİLİM ÖLÇÜLERİ &YAYGINLIK ÖLÇÜLERİ
4. Hafta MAKALE DEĞERLENDİRME
5. Hafta HİPOTEZ TESTLERİNE GİRİŞ
6. Hafta HİPOTEZ TESTLERİ-PARAMETRİK VE PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER
7. Hafta ARA SINAV
8. Hafta EVREN ORTALAMASI VE EVREN ORANI ÖNEMLİLİK TESTİ
9. Hafta BAĞIMSIZ İKİ GRUBUN KARŞILAŞTIRILMASI-NİCEL DEĞİŞKENLER
10. Hafta BAĞIMLI İKİ GRUBUN KARŞILAŞTIRILMASI-NİCEL DEĞİŞKENLER
11. Hafta MAKALE DEĞERLENDİRME
12. Hafta BAĞIMSIZ İKİ/DAHA FAZLA GRUBUN KARŞILAŞTIRILMASI-NİTEL DEĞİŞKENLER
13. Hafta BAĞIMLI İKİ GRUBUN KARŞILAŞTIRILMASI-NİTEL DEĞİŞKENLER
14. Hafta MAKALE DEĞERLENDİRME
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar BÜYÜKÖZTÜRK Ş., ÇOKLUK Ö., KÖKLÜ N. (2013) SOSYAL BİLİMLER İÇİN İSTATİSTİK ANKARA:PEGEM AKADEMİ
Staj / Uygulama There is no internship for this course.
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

 

 

 

5

 

5

4

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

ÖÇ3

 

 

 

5

 

 

 

 

 

5

 

 

 

ÖÇ4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

5

 

 

 

ÖÇ5

 

 

 

5

 

 

 

 

 

5

 

 

 

ÖÇ6

 

 

 

 

 

 

5

 

 

5

 

 

 

ÖÇ7

 

 

 

 

 

 

5

 

 

5

 

 

 

ÖÇ8

 

 

 

 

 

 

5

 

 

5

 

 

 

ÖÇ9

 

 

 

5

 

 

5

 

 

5

 

 

 

ÖÇ10

 

 

 

5

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 * Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek