PSI221


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Readings in Psychology I PSI 221 Psikoloji Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
42 33 75 3 3

Ders Sorumluları Professor Emel ERDOĞAN BAKAR- Ins. Gülçim BİLİM BAYKAN
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul No prerequisites
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Reading and discussing about some writings and articles of the different areas of psychology.
Dersin İçeriği Reading the articles related to the core concepts of different psychological areas and discussing and assessing the writings or the articles
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1- To comprehend the description of core concepts of psychology, 2- To understand the articles in applied or academic domains of psychology, 3- To acquire knowledge about the original studies in psychology 4- To be able to comprehend methodology in psychological articles
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Introduction of the course; the course programme and objectives
2. Hafta Psychology as a science
3. Hafta Research methods in psychology: Critically Evaluating the Validity of Websites
4. Hafta Approaches to psychology: Do We Have Free Will?
5. Hafta Physiological Psychology: Did a Neurological Disorder Cause a Musician to Compose Boléro and an Artist to Paint It 66 Years Later?
6. Hafta Learning: Observational Learning: Learning by Watching
7. Hafta Personality: Leaders and Leadership
8. Hafta Social Psychology: Forming Judgments of People in Seconds
9. Hafta Social Psychology: Why Are We Altruistic?
10. Hafta Social Psychology: Video Games and Aggression
11. Hafta Social Psychology: Misattributing Arousal
12. Hafta Developmental Psychology: Using the Habituation Technique to Study What Infants Know
13. Hafta Developmental Psychology: Using a Longitudinal Research Design to Assess the Stability of Attachment
14. Hafta Evaluation of course
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 20
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%) 20
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Stangor, C. (05.May.2013) Introduction to psychology Retrieved from library2.hccs.edu/oer/Psyc2301DSM-5May2013.pdf Selected articles from the journals/ related websites
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PQ1

PQ2

PQ3

PQ4

PQ5

PQ6

PQ7

PQ8

PQ9

PQ10

PQ11

PQ12

PQ13

LO1

5

4

4

1

5

3

2

2

2

1

2

2

2

LO2

5

4

4

1

5

3

2

2

2

1

2

4

2

LO3

5

4

4

1

5

2

2

2

2

1

2

2

2

LO4

3

4

2

1

5

5

4

5

3

1

1

1

1

* Degree of Contribution : 1 Ver low    2 Low     3 Medium     4 High      5 Very High

* Homeworks, field trips, library research, internet applications, extracurricular activities/ readings, etc.