PSI221


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Readings in Psychology I PSI 221 Psikoloji Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
42 33 75 3 3

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Melisa EBEOĞLU DUMAN
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu ders, psikolojinin farklı alt alanlarında metin/makale okunması ve bunların sınıf içerisinde tartışılması ile öğrencilerin, psikoloji alanındaki İngilizce terminolojiye hakim olmasını ve güncel alan yazını takip edebilmesini amaçlamaktadır. Öğrencileri psikoloji alanındaki temel ve güncel yöntem, çalışma ve bulgularla tanıştırmak da dersin hedefleri arasındadır.
Dersin İçeriği Bu derste öğrenciler ile psikolojinin farklı alt alanlarında makale ve metinler okunmakta, okunan metinler Türkçeye çevrilmekte ve metinde işlenen konu üzerine değerlendirmeler sınıf içerisinde tartışılmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin bu dersten elde edeceği kazanımlar şunlardır: 1-Psikolojinin temel kavram ve kuramlarını İngilizce olarak tanımlayabilme 2-Psikolojinin uygulamalı ya da akademik alanlarındaki makaleleri eleştirebilme 3-Psikolojideki klasik/orijinal çalışmaları açıklayabilme 4-Makalelerdeki metodolojiyi değerlendirebilme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Tanışma ve Giriş
2. Hafta Psikolojinin Alt Alanları
3. Hafta Clinical Neuropsychology
4. Hafta Ebeveynlik Stilleri
5. Hafta Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
6. Hafta Toplumsal Cinsiyet Rolleri
7. Hafta Zeka
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Bağlanma
10. Hafta Vaka Çalışması: Phineas Gage
11. Hafta Beliren Yetişkinlik
12. Hafta Psikolojik Bozukluklar
13. Hafta Child Abuse and Neglect
14. Hafta Bellek, Unutkanlık ve Yaşlanma
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 30
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%) 20
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 50
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Ders sorumluları tarafından seçilen İngilizce metin veya makaleler dersin temel kaynaklarıdır. Önerilen Ek Kaynaklar: Broderick P., C. & Blewitt,P. (2010). The life span: Human development for helping professionals (3rd. Ed.). New Jersey: Pearson.  Morris, C. (2002). Understanding Psychology. Englwood Cliffs. Stangor, C. (2013). Introduction to Psychology v2.0. Flatworld Knowledge.
Staj / Uygulama Ders kapsamında bir staj/alan uygulaması bulunmamaktadır.
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1 

PY2 

PY3 

PY4 

PY5 

PY6 

PY7 

PY8 

PY9 

PY10 

PY11 

PY12 

PY13 

ÖÇ1 

ÖÇ2 

ÖÇ3 

ÖÇ4 

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük      3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek