PSI325


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Psikolojide Akademik Okuma ve Yazım Becerileri I PSI 325 Psikoloji Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
05
(Güz)
42 18 50 15 125 3 5

Ders Sorumluları Assistant Professor Funda KUTLU
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Güncel psikoloji konuları ile ilgili materyal okumak ve tartışmak, ayrıca seçilen konuda halka yönelik bilgilendirici bir poster ve broşür hazırlamak.
Dersin İçeriği Bu ders kapsamında öğrencilere farklı psikoloji alanlarından güncel makale tanıtılarak, bu makalenin içerik ve yöntemi konusunda tartışma ve değerlendirme yapılır. Ayrıca öğrenciler güncel sorunlarla ilgili kendi seçtikleri bir konu hakkında halka yönelik kısa bilgilendirici bir poster ve daha detaylı bilgi içeren bir broşür hazırlar.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır: 1- Psikoloji alanındaki güncel konuları ayırt eder 2- Akademik ve uygulamalı psikoloji alanındaki güncel makalelerin içeriklerini irdeler 3- Psikolojinin farklı alanlarındaki kuramsal ve uygulama konularını ilişkilendirir 4- Genel halka yönelik bilgilendirici poster ve broşür tasarlar 5- Eleştirel düşünmenin öneminin farkına varır
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Ders tanıtımı: İzlence ve ders amaçları
2. Hafta Psikoloji bir bilim mi değil mi? Tartışma
3. Hafta Psikolojide araştırma yöntemleri: Web sitelerinin eleştirel değerlendirilmesi
4. Hafta Psikoloji yaklaşımları: Özgür iradeye sahip miyiz?
5. Hafta Romantik ilişkilerde benliğin ayrışması:
6. Hafta Modern toplumda narsistik tutumlar
7. Hafta Dil öğrenimi ve dil öğrenimi kapasitesinde etkili faktörler nelerdir?
8. Hafta Ara Sınan (Vize)
9. Hafta Sosyal Etki ve grup dinamikleri: Manipülasyon
10. Hafta Ahlaki Panik
11. Hafta Aşırı Güven
12. Hafta Sunumlar
13. Hafta Sunumlar
14. Hafta Sunumlar
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 20
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%) 10
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%) 20
Final (%) 40
Diğer (%) 10
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Ders kitapları; - Moore, B.N. & Parker, R. (2009). Critical Thinking (9th. Ed.). Dubuque, IA: McGraw Hill Education. - Ruggiero, V. (2011). Beyond feelings: A guide to critical thinking. Boston: McGraw Hill. - Stanovich, K. E. (2004). How to think straight about psychology. Boston: Pearson. Bu ders kapsamında çeşitli konularda ek okuma materyalleri ders sorumlusu tarafından ayrıca verilecektir.
Staj / Uygulama Ders kapsamında bir staj/alan uygulaması bulunmamaktadır.
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

5

3

1

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ÖÇ2

1

1

1

4

3

1

1

1

1

1

1

1

1

ÖÇ3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

ÖÇ4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

ÖÇ5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

1

 * Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük      3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek