PSİ319


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Psikopatoloji I:Çocuk PSİ319 Psikoloji Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
05
(Güz)
42 84 126 3 5

Ders Sorumluları Prof. Dr. Emel Erdoğan Bakar
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu derste çocukluk ve ergenlik dönemi ruh sağlığı hastalıklarının değerlendirilmesi, sınıflandırılması ve tedavisi ile ilgili bilgilere dayalı olarak “normal dışı” kavramını formüle edebilmeleri amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği Bu derste çocukluk ve ergenlik döneminde görülen psikolojik problemler ele alınacaktır. Bunlardan bazıları: yıkıcı davranım bozuklukları, yaygın gelişimsel bozukluklar, özgül öğrenme güçlüğü, duygu durum bozuklukları, kaygı bozuklukları, çocuk ihmal ve istismarıdır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin çocukluk dönemi psikopatolojileri ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1. Normal ve anormallik ölçütlerini listeleyip, tanımlayabilme ve bu kriterleri çocuk psikopatolojiler için yorumlayabilir. 2. Çocukluk ve ergenlik döneminde görülen psikopatolojilerin farklı türleri için tanı kriterlerini sıralayabilir. 3. Bu psikopatolojilerin etiyolojik faktörleri ve teorik perspektifleri açıklayabilir. 4. Yaşam boyu gözleniyor olduğu bilgisinde hareketle bozuklukları gelişimsel faktörler ile ilişkilendirir. 5. Bu bozukluklar ile ilgili literatürde yer alan araştırma sonuçlarını gözden geçirir. 6. Bu bozuklukların gelişimi, teşhisi, klinik görünümü ve tedavisi de rol oynayan faktörleri tanımlayabilir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Ders 1- Ders Tanıtımı
2. Hafta Ders 2-Normal Anormal Nedir?
3. Hafta Ders 3-Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıklarına Bakış
4. Hafta Ders 4- Otizm Açılımı Kapsamındaki Bozukluklar I
5. Hafta Ders 5- Otizm Açılımı Kapsamındaki Bozukluklar II
6. Hafta Ders 6- Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu
7. Hafta Ders 7-Davranım Bozukluğu, Kaşıt Olma Kaşıt Gelme Bozukluğu
8. Hafta Ders 8- Özgül Öğrenme Bozukluğu
9. Hafta Ders 9- Kaygı Bozuklukları I
10. Hafta Ders 10- Kaygı Bozuklukları II
11. Hafta Ders 11- Tik Bozuklukları / Dışa Atım Bozuklukları
12. Hafta Ders 12- Kişilik Bozuklukları
13. Hafta Ders 13- Çocuk İhmali / Çocuk İstismarı
14. Hafta Ders 14- Tekrar
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar  Ders sorumlusu tarafından hazırlanan power point sunular  Ders sorumlusu tarafından önerilen makale ve videolar Önerilen Ek Kaynaklar  Aysev Soykan A., Taner Işık Y (Ed.)(2007) Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, İstanbul: Golden Print.  Ekşi A.(1999). Ben Hasta Değilim. İstanbul: Nobel Yayınları.  Güleç C., Köroğlu E.(1997). Psikiyatri Temel Kitabı I, II Cilt: Hekimler Yayın Birliği.  American Psychiatric Association. (2000). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (4th ed., text revision). Washington, DC: Author.  American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.). Arlington, VA: American Psychiatric Publishing.
Staj / Uygulama Ders kapsamında herhangi bir staj/uygulama bulunmamaktadır.
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

5

1

5

2

3

2

2

2

3

2

5

4

3

ÖÇ2

3

2

3

3

3

2

2

1

4

2

4

1

2

ÖÇ3

4

2

4

3

1

2

2

1

2

1

4

1

3

ÖÇ4

3

3

3

3

2

2

2

3

2

1

4

3

2

ÖÇ5

4

4

4

1

2

3

3

4

5

3

4

4

3

ÖÇ6

4

2

4

2

1

2

2

2

2

1

5

3

2

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek