PSİ319


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Psikopatoloji I:Çocuk PSİ319 Psikoloji Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
05
(Güz)
42 84 126 3 5

Ders Sorumluları Prof. Dr. Emel Erdoğan Bakar
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı çocukluk ve ergenlik dönemi ruh sağlığı hastalıklarının değerlendirilmesi, sınıflandırılması ve tedavisi ile ilgili temel konuları öğrenebilmektir.
Dersin İçeriği Bu derste çocukluk ve ergenlik döneminde görülen psikolojik problemler ele alınacaktır. Bunlardan bazıları: yıkıcı davranım bozuklukları, yaygın gelişimsel bozukluklar, duygu durum bozuklukları, kaygı bozuklukları, madde kullanım bozukluğu, yeme bozukluğudur.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin çocukluk dönemi pskopatolojileri ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1. Çocukluk ve ergenlik döneminde görülen psikopatolojilerin farklı türleri için tanı kriterlerine yönelik bilgi sahibi olma 2. Bu psikopatolojilerin etiyolojik faktörleri ve teorik perspektifleri hakkında bilgi sahibi olma 3. Bu bozuklukların yaşam boyu gözleniyor olduğu bilgisinde hareketle gelişimsel faktörler ile ilişkisini kavrama 4. Bu bozukluklar ile ilgili literatürde yer alan araştırma sonuçları hakkında bilgi sahibi olma 5. Bu bozuklukların gelişimi, teşhisi, klinik görünümü ve tedavisi de rol oynayan faktörler hakkında bilgi sahibi olma.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Ders 1-Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıklarına Bakış (Sınıflama, tanılama, değerlendirme)
2. Hafta Ders 2- Otizm
3. Hafta Ders 3- Yaygın Gelişimsel Bozukluklar (Rett Sendromu, Asperger Sendromu, Dezintegratif Bozukluk,...)
4. Hafta Ders 4 – Yıkıcı Davranım Bozuklukları(Dikkat Eksikliği Hiperkativite Bozukluğu, Davranım Bozukluğu, Kaşıt Olma Bozukluğu)
5. Hafta Ders 5- Özel Öğrenme Güçlükleri (Okuma, Yazma ve Aritmetik Bozukluğu)/ Enüresis and Enkopresis Nokturna
6. Hafta Ders 6- Kaygı Bozuklukları (Yaygın AB, Ayrılık Anksiyetesi, Panik Bozukluk)
7. Hafta Ders 7- Kaygı Bozuklukları(Obsesif Kompulsif Bozukluk, Fobiler)
8. Hafta Ders 8- Şizofreni
9. Hafta Ders 9-Duygu Durum Bozuklukları(Depresyon, Bipolar Afektif Bozukluk, Yas Süreci)
10. Hafta Ders 10- Somatoform Bozukluklar (Somatizasyon, Konversiyon, Hipokondriyazis, Beden Dismorfik Bozukluk…)/ Yapay bozukluk
11. Hafta Ders 11- Kişilik Bozuklukları(A,B ve C Kümesi Kişilik Bozuklukları)
12. Hafta Ders 12- Cinsel Kimlik Bozukluğu/ Çocuk İstismarı
13. Hafta Ders 13- Alkol ve Madde Kötüye Kullanım
14. Hafta Ders 14- Yeme Bozuklukları (Anoreksiya Nervoza, Bulimia Nervoza, Obezite, …)
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 30
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%) 10
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Aysev Soykan A., Taner Işık Y (Ed.)(2007) Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, İstanbul: Golden Print. Ekşi A.(1999). Ben Hasta Değilim. İstanbul: Nobel Yayınları. Güleç C., Köroğlu E.(1997). Psikiyatri Temel Kitabı I, II Cilt: Hekimler Yayın Birliği.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

 

 

1

2

 

 

 

 

 

 

5

3

4

ÖÇ2

2

2

1

3

 

 

 

 

 

 

3

1

3

ÖÇ3

4

2

1

3

 

 

 

1

 

 

3

1

3

ÖÇ4

 

 

 

 

 

 

 

2

3

 

4

 

3

ÖÇ5

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

4

3

4

 

Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek