PSİ316


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Fizyolojik Psikoloji PSİ316 Psikoloji Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
06
(Bahar)
42 83 125 3 5

Ders Sorumluları Prof. Dr. Emel Erdoğan Bakar
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı insan sinir sisteminin yapısı (ANATOMİ), fonksiyonu (FİZYOLOJİ) ve bunlarda meydana gelen bozulmalar (DİSFONKSİYON) ile ilgili temel konuları ortaya koymaktır.
Dersin İçeriği Bu derste; a. Psikolojinin fizyolojik temelleri tanımlanacaktır. Fizyolojik psikolojinin beyin ve davranış arasındaki etkileşimi araştırmayı amaçlayan interdisipliner bir bilim dalı olduğu anlatılacaktır. b. Nöral iletişim, nöroanatomi ve hafıza, duygulanım dil gibi bilişsel fenomenler temel düzeyde anlatılacaktır. c. Nöral yapı ve fonksiyonlarda neydana gelen değişimlerin bilişsel fonksiyonları nasıl etkilediği anlatılacaktır
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin bu ders ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1. Fizyolojik Psikolojinin geçmişini ve tarihini kavrayabilme 2. Merkezi ve çevresel sinir sistemindeki farklı yapıları tanımlayabilme 3. İnsan davranışlarını anlamada fizyolojik yaklaşımı kullanarak beyindeki farklı alanların fonksiyon ve yapıları arasındaki temel ilişkileri kavrayabilme 4. Başlıca nörotransmitter maddeleri tanıyacak ve her birinin davranış üzerine etkilerini tanımlayabilme 5.Fizyolojik psikolojinin araştırma yöntemlerini kavrayabilme 6. Psikolojik ve nörolojik bozukluklarda sinir sisteminin rolünü hakkında bilgi sahibi olma
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Ders 1: Derse giriş-tanıtım
2. Hafta Ders2: Fizyolojik Psikolojinin Tarihçesi
3. Hafta Ders3: Sinir sisteminde nöronun yapısı ve işlevi
4. Hafta Ders4: Merkezi ve Çevresel Sinir Sisteminin yapısı ve işlevi
5. Hafta Ders5: Sinir Sisteminin Gelişimi
6. Hafta Ders6: Frontal Lop: Yapısı,İşlevi ve Bozulmalar
7. Hafta Ders7: Parietal Lop: Yapısı,İşlevi ve Bozulmalar
8. Hafta Ders8: Occibital Lop: Yapısı,İşlevi ve Bozulmalar
9. Hafta Ders9: Temporal Lop: Yapısı,İşlevi ve Bozulmalar
10. Hafta Ders10: Limbic Lop: Yapısı,İşlevi ve Bozulmalar
11. Hafta Ders11: Lateralizasyon , Dil ve Ayrık Beyin Çalışmaları
12. Hafta Ders12 Araştırmalarda kullanılan metod ve stratejiler
13. Hafta Ders13: Nörolojik Bozukluklar
14. Hafta Ders14: Tekrar
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 30
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%) 10
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Colb B. & Wishaw IQ.(1995) Fundamentals of Human Neuropsychology. NewYork: W.H. Freeman and Company Calat J.W.(1992)Biological Psychology. California: Brooks/Cole Publishing Company
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

 

3

4

2

5

 

 

 

1

 

 

 

 

ÖÇ2

2

2

3

4

 

 

 

 

1

 

 

 

 

ÖÇ3

 

3

4

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

ÖÇ4

 

3

4

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

ÖÇ5

2

2

3

2

3

5

3

 

1

1

2

2

3

ÖÇ6

 

2

3

 

4

 

 

 

1

 

2

 

 

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek