PSİ316


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Fizyolojik Psikoloji PSİ316 Psikoloji Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
06
(Bahar)
42 84 126 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu ders davranışın temelinde yatan biyolojik mekanizmaları anlamak içim bir temel oluşturmayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği Bu derste; a. Psikolojinin fizyolojik temelleri tanımlanacaktır. Fizyolojik psikolojinin beyin ve davranış arasındaki etkileşimi araştırmayı amaçlayan interdisipliner bir bilim dalı olduğunu kavranacaktır. b. Nöral iletişim, nöroanatomi ve hafıza, duygulanım dil gibi bilişsel fenomenleri temel düzeyde anlatılacaktır. c. Nöral yapı ve fonksiyonlarda meydana gelen değişimlerin bilişsel fonksiyonları nasıl etkilediği anlatılacaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin bu ders ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1.Fizyolojik psikolojinin temel kavramlarını ve kuramlarını açıklar. 2. Sinir sistemi ve onu oluşturan bölümlerin yapısı ve işleyişini açıklar. 3. İnsan davranışlarını anlamada fizyolojik yaklaşımı kullanarak beyindeki farklı alanların fonksiyon ve yapılar arasındaki temel ilişkileri analiz eder. 4.Temel beyin yapılarındaki organizasyonu tanımlar. 5. Psikolojik ve nörolojik bozukluklarda sinir sisteminin rolünün farkına varır.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Derse giriş-tanıtım
2. Hafta Fizyolojik Psikolojinin Tarihçesi
3. Hafta Sinir Sisteminin Doğum Öncesi Gelişimi
4. Hafta Sinir Sisteminin Doğum Sonrası Gelişimi
5. Hafta Frontal Lop: Yapısı, İşlevi ve Bozulmalar
6. Hafta Oksipital Lop: Yapısı, İşlevi ve Bozulmalar
7. Hafta Temporal Lop: Yapısı, İşlevi ve Bozulmalar
8. Hafta Parietal Lop: Yapısı, İşlevi ve Bozulmalar
9. Hafta Limbik Sistem: Yapısı, İşlevi ve Bozulmalar
10. Hafta Lateralizasyon, Dil ve Ayrık Beyin Çalışmaları
11. Hafta Araştırmalarda kullanılan metod ve stratejiler-I: İnvazif Metodlar
12. Hafta Araştırmalarda kullanılan metod ve stratejiler-II: Nöropsikolojik Değerlendirme
13. Hafta Nöropsikolojik Değerlendirme: Vaka Analizleri
14. Hafta Tekrar
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar  Ders sorumlusu tarafından hazırlanan power point sunular  Ders sorumlusu tarafından önerilen makale ve videolar Önerilen Ek Kaynaklar  Colb B. & Wishaw IQ.(1995) Fundamentals of Human Neuropsychology. NewYork: W.H. Freeman and Company  Calat J.W.(1992 )Biological Psychology. California: Brooks/Cole Publishing Company.  Carlson, N. R. (2014). Fizyolojik Psikoloji Davranışın Nörolojik Temelleri (8. Baskı).(Çev: Şahin, M.) Ankara: Nobel Yayıncılık.
Staj / Uygulama Ders kapsamında staj/uygulama bulunmamaktadır.
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

5

5

5

4

5

2

2

2

3

2

2

2

2

ÖÇ2

5

5

5

4

5

2

2

2

3

2

2

2

2

ÖÇ3

4

4

4

4

4

2

2

2

3

2

2

2

2

ÖÇ4

4

4

4

4

4

2

2

2

3

2

2

2

2

ÖÇ5

2

2

2

4

2

1

2

2

3

2

4

3

4

           * Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük      3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek