PSI455


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Advanced Psychopathology PSI455 Psikoloji Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
07
(Güz)
42 83 125 3 5

Ders Sorumluları Doç. Dr. Meltem ANAFARTA ŞENDAĞ
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul PSİ304 Psikopatoloji II: Yetişkin
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Yetişkinlik döneminde görülen psikolojik/psikiyatrik bozuklukların tanı kriterleri ile epidemiyolojik ve etiyolojik özelliklerinin aktarılması
Dersin İçeriği Bu derste, duygu durum ve kaygı bozuklarına kıyasla yaygınlığı daha az olan psikolojik/psikiyatrik bozukluklar (dissosiyatif bozukluklar, bedensel belirti ve ilişkili bozukluklar, yeme bozuklukları, şizofreni ve diğer psikotik bozukluklar, kişilik bozuklukları) DSM-5 kapsamında tanı kriterleri, epidemiyolojik ve etiyolojik özellikleri ile tanıtılır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin yetişkin psikopatolojisi ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- Psikopatolojileri tanımlar, 2- Psikopatolojileri birbirinden ayrıştırır, 3- Psikopatolojilerin nedenlerini açıklar, 4- Yeni olguları psikopatolojik açıdan değerlendirir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Genel tekrar: Sınıflandırma ve tanı sistemleri
2. Hafta Genel tekrar: Psikopatolojide güncel paradigmalar
3. Hafta Dissosiyatif Bozukluklar: Sınıflandırma
4. Hafta Dissosiyatif Bozukluklar: Epidemiyoloji ve etiyoloji
5. Hafta Bedensel belirti ve ilişkili bozukluklar
6. Hafta Bedensel belirti ve ilişkili bozukluklar: Sınıflandırma
7. Hafta Bedensel belirti ve ilişkili bozukluklar: Epidemiyoloji ve etiyoloji
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Yeme bozuklukları: Epidemiyoloji ve etiyoloji
10. Hafta Şizofreni ve diğer psikotik bozukluklar: Sınıflandırma
11. Hafta Şizofreni ve diğer psikotik bozukluklar: Epidemiyoloji ve etiyoloji
12. Hafta Kişilik bozuklukları: Sınıflandırma
13. Hafta Kişilik bozuklukları: Epidemiyoloji ve etiyoloji
14. Hafta Vaka tartışması
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 30
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%) 20
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 50
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Kring, A. M., Johnson, S. L., Davison, G.C. & Neale, J.M. (2014). Abnormal Psychology – DSM-5 Update. John Wiley and Sons Kring, A. M., Johnson, S. L., Davison, G.C. & Neale, J.M. (Çeviri: 2015). Anormal Psikolojisi-12. Basım-DSM-5 Güncellemesi ile. Nobel Yayınevi
Staj / Uygulama Ders kapsamında bir staj ve/veya uygulama bulunmamaktadır.
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

5

4

5

3

3

1

3

3

2

1

2

1

1

ÖÇ2

5

4

5

3

2

1

3

1

2

1

3

1

1

ÖÇ3

5

5

5

5

5

2

3

1

3

1

3

1

1

ÖÇ4

2

1

5

1

1

1

2

4

1

1

4

4

4

 * Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük      3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek