PSİ442


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Bilişsel Psikolojide Seçme Konular II PSİ442 Psikoloji Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
08
(Bahar)
10 112 10 132 3 5

Ders Sorumluları Prof. Dr. Emel ERDOĞAN BAKAR
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Bu dersi alabilmek için PSİ 105, PSİ 106, PSİ 210 ve PSİ 316 derslerini başarıyla tamamlamış olmak gerekmektedir.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu derste, bilişsel psikoloji alanında araştırma sürecinde yapılması gerekenleri (araştırma sorusu geliştirip literatür tarama, yöntem oluşturma, veri toplama, uygun istatistiksel analiz yapma ve raporlama) tanıtmak ve yapılması gereken tüm prosedürleri öğretmek hedeflenmektedir.
Dersin İçeriği Bu ders bilişsel/nöropsikoloji bakış açısından araştırma yapmayı ve araştırmanın amacına uygun istatistiksel yöntemlerin kullanılmasını içermektedir. Bu derste öğrenciler kendi başlarına en baştan başlayarak sonuna kadar bir araştırma yapma sürecine dahil edilmektir. Bu ders aynı zamanda psikoloji veri tabanlarının aktif olarak kullanımını ve araştırma sonuçlarını APA formatına uygun olarak raporlamayı içermektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler şu kazanımları elde edecektir: 1-Araştırma tekniklerine yönelik edinilen kazanımları Bilişsel Psikoloji/Nöropsikoloji alanında uygun bir konuyla ilişkilendirerek araştırma önerisi hazırlar. 2- Psikolojide yürütülecek bir araştırmanın tüm süreçlerinde bilimsel etik değerleri içselleştirir. 3- İstatistiksel paket programlarına girişini yaptığı verilere amacına uygun istatistiksel analizleri uygular. 4- Sonuçları bilimsel dille raporlayarak düzenler. 5- Araştırma sürecinde bir ekip içinde iş birliği yapar.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Ders içeriğinin tanıtılması ve ilgili formların verilmesi
2. Hafta Literatür taraması
3. Hafta Araştırma konularının belirlenmesi
4. Hafta Araştırma önerisi hazırlanma süreci
5. Hafta Alan Çalışması: Veri toplama I
6. Hafta Alan Çalışması: Veri toplama II
7. Hafta Alan Çalışması: Veri toplama III
8. Hafta Alan Çalışması: Veri toplama IV
9. Hafta Alan Çalışması: Verilerin SPSS girişlerinin yapılması
10. Hafta Alan Çalışması: Veri analizi I
11. Hafta Alan Çalışması: Veri analizi II
12. Hafta Alan Çalışması: Sonuçların APA formatında raporlanması
13. Hafta Alan Çalışması: Araştırma projesinin raporlanması
14. Hafta Sunum
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 20
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%) 50
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 30
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar  Ders sorumlusu tarafından hazırlanan power point sunular  Ders sorumlusu tarafından önerilen makale ve videolar Önerilen Ek Kaynaklar  Publication Manual for the American Psychological Association (6th ed.). Washington, DC: American Psychological Association.  Şeref Kalaycı (2010). SPSS- Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Ankara: Asil Yayınevi  Karakaş, S., Erdoğan Bakar, E., Doğutepe Dinçer E. (2013). BİLNOT-Yetişkin: Ekler (Cilt I). Konya: Eğitim Kitabevi  Karakaş, S., Erdoğan Bakar, E., Doğutepe Dinçer E. (2013). BİLNOT-Yetişkin: Ekler (Cilt II). Konya: Eğitim Kitabevi
Staj / Uygulama Ders kapsamında herhangi bir staj/uygulama bulunmamaktadır.
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

3

3

4

3

1

5

5

5

5

1

2

3

3

ÖÇ2

1

1

3

2

1

3

5

3

1

1

3

4

4

ÖÇ3

1

1

1

1

1

2

5

4

1

5

1

1

1

ÖÇ4

1

1

3

1

1

4

5

4

3

5

1

3

3

ÖÇ5

1

3

4

2

1

5

5

4

5

5

5

5

5

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek