PSI439


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Aggression in Childhood and Adolescence PSİ439 Psikoloji Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
07
(Güz)
42 40 23 125 3 5

Ders Sorumluları Assist.Prof. Dr. Funda Kutlu
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul No prerequisites
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı The aim of this course is to study the nature and characteristics of aggressive behaviours during childhood and adolescence.
Dersin İçeriği The course includes the theoretical and methodological approaches to the aggressive behaviours. Additionally the reasons of aggression, the characteristics of aggressive children and the vitims, social determinants of aggression and coping with aggression preventive programs to reduce aggressive behaviors are also covered in this course.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) The students who attended the course and were successful at the end of semester will acquire the followings; 1- Identifying concepts and theories related to aggression 2- Comprehending biological and environmental factors on aggressive behaviors 3- Identifying the diagnostic criterias for conduct disorder in childhood and adolescence 4- Applying the theoretical and conceptual knowledge to improve a preventive/interventive program 5- Reviewing the related literture and designing an research proposal
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Introduction of the course
2. Hafta Movie
3. Hafta Definition of aggression, aggression types and measurement methods
4. Hafta Theories; Ethological and Drive theories
5. Hafta Theories; Social learning, social-information and scological theories
6. Hafta Aggressive behaviors in different context (environmental context)
7. Hafta Aggressive behaviors in different context (biological context)
8. Hafta Peer bullying
9. Hafta Media
10. Hafta Cyberbullying
11. Hafta Preventive and interventive programs
12. Hafta Preventive and interventive programs
13. Hafta Students seminars
14. Hafta Students seminars
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 30
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%) 10
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar - Berkowitz, L. (1993). Aggression: It’s causes, consequences and control. New York: McGraw-Hill Inc. - Geen, R.G. & Donnerstein, E. (1998). Human aggression. London: Academic press. - Durkin, K. (1995). Developmental Social Psychology: From infancy to old ages (pp. 391-426). London: Blackwell. - Olweus, D. (1993). Bullying at school. Oxford: Blackwell. - Bartol, C. R. & Bartol, A. M. (2005). Criminal behavior: A psychological approach (7th. Ed.) New Jersey: Pearson.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PQ1

PQ2

PQ3

PQ4

PQ5

PQ6

PQ7

PQ8

PQ9

PQ10

PQ11

PQ12

PQ13

LO1

             

LO2

             

LO3

             

LO4

             

LO5

             

LO6