PSI439


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Çocukluk ve Ergenlikte Saldırganlık PSİ439 Psikoloji Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
07
(Güz)
42 50 33 125 3 5

Ders Sorumluları Dr.Öğr.Üyesi Funda KUTLU
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Dersin bir ön şartı bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı çocukluk ve ergenlik döneminde görülen saldırgan davranışların doğasını ve özelliklerinin tanıtılmasıdır.
Dersin İçeriği Bu derste saldırgan davranışlara yönelik kuramsal ve yöntemsel yaklaşımlar aktarılır. Ayrıca çocuk ve ergenlerde saldırganlık davranış özellikleri, saldırgan ve mağdur çocuk ve ergenlerin özellikleri, saldırganlığın sosyal belirleyicileri ve saldırgan davranışları azaltmaya yönelik saldırganlık önleyici programlar da bu derste ele alınmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır: 1- Saldırganlık ile ilgili kavramları tanır, 2- Saldırgan davranışlar üzerindeki biyolojik ve çevresel faktörleri açıklar, 3- Çocukluk ve ergenlik döneminde davranım bozukluğu tanı ölçütlerini ayır eder, 4- Edindiği kuramsal ve yöntemsel bilgileri önleyici/müdahale edici bir program geliştirmek için uygular 5- Çocuk ve ergenlikteki saldırgan davranışlara yönelik müdahale programı tasarlar
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Ders tanıtımı ve içeriğin tartışılması
2. Hafta Film -çocuk ve ergenlikte görülen saldırgan davranışlarla ilgili film izlenmesi
3. Hafta Saldırganlık tanımı, saldırganlık türleri ve ölçüm yöntemleri
4. Hafta Kuramsal Yaklaşımlar: Etolojik ve Dürtü Kuramları
5. Hafta Kuramsal Yaklaşımlar: Sosyal-öğrenme, Sosyal bilgi ve Ekolojik Kuramlar
6. Hafta Farklı bağlamlarda saldırgan davranışlar (Biyolojik bağlam)
7. Hafta Farklı bağlamlarda saldırgan davranışlar (Çevresel bağlam)
8. Hafta Ara Sınav (Vize)
9. Hafta Akran Zorbalığı
10. Hafta Siber (Sanal) Zorbalık
11. Hafta Medyanın rolü
12. Hafta Önleyici ve Müdahale Programları
13. Hafta Önleyici ve Müdahale Programları
14. Hafta Genel tekrar
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 30
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%) 20
Final (%) 40
Diğer (%) 10
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar - Smith, P. K. & O’Higgins Norman, J. (2021). The Wiley Blackwell Handbook of Bullying : A Comprehensive and International Review of Research and Intervention. New York: John Wiley & Sons - Berkowitz, L. (1993). Aggression: It’s causes, consequences and control. New York: McGraw-Hill Inc. - Geen, R.G. & Donnerstein, E. (1998). Human aggression. London: Academic press. - Durkin, K. (1995). Developmental Social Psychology: From infancy to old ages (pp. 391-426). London: Blackwell. - Olweus, D. (1993). Bullying at school. Oxford: Blackwell. - Bartol, C. R. & Bartol, A. M. (2005). Criminal behavior: A psychological approach (7th. Ed.) New Jersey: Pearson.
Staj / Uygulama Ders kapsamında staj/alan uygulaması bulunmamaktadır.
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PQ1

PQ2

PQ3

PQ4

PQ5

PQ6

PQ7

PQ8

PQ9

PQ10

PQ11

PQ12

PQ13

LO1

5

4

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

LO2

1

1

1

4

3

1

1

1

1

1

1

1

1

LO3

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

LO4

1

1

1

1

1

1

1

1

4

1

5

4

1

LO5

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

4

 * Contribution Level :  1 Very low    2 Low    3 Medium    4 High    5 Very High