PSI427


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Gelişim Psikolojisinde Seçme Konular PSI427 Psikoloji Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
07
(Güz)
42 50 33 125 3 5

Ders Sorumluları Assist.Prof. Dr. Funda Kutlu
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Dersin bir ön şartı bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı ergenlik dönemi, bu döneme ilişkin güncel konular ve yaklaşımlar üzerinde çalışmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders, ergenlik döneminde fiziksel, sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimin tanıtılması, ergenlik literatürünün güncel konularının gözden geçirilmesi ve seçilen konuların sunulması ve değerlendirilmesinin yer aldığı bir derstir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır: 1-Ergenlik dönemi gelişimi ile ilgili kuramsal ve kavramsal yaklaşımları tanımlar 2- Ergenlik dönemi ile ilgili güncel tartışma konularının farkına varır 3- Seçilen bilimsel makalelerin araştırma yöntemlerini ve sonuçlarını eleştirel olarak irdeler 4- Pozitif gençlik yaklaşımını günümüz ergenleri ile ilişkilendirir 5- Ergenlere, velilere veya okul yöneticileri ve öğretmenlere yönelik okuma materyalleri (broşür, kitapçık) tasarlar
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Ders Tanıtımı ve Ergen Gelişimine Giriş
2. Hafta Ergenlik, Sağlık ve Biyolojik Temeller
3. Hafta Beyin ve bilişsel gelişim
4. Hafta Benlik, kimlik, kişilik ve duygusal gelişim
5. Hafta Cinsiyet ve Cinsellik
6. Hafta Ahlaki gelişim ve değerler
7. Hafta Aile
8. Hafta Ara Sınav (Vize)
9. Hafta Akran ve Romantik İlişkiler
10. Hafta Ergenlerde sorunlar
11. Hafta Kültür
12. Hafta Tartışmalar (broşür ya da kitapcık hazırlama)
13. Hafta Tartışma
14. Hafta Tartışma
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 30
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%) 20
Final (%) 40
Diğer (%) 10
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Ders Kitabı Santrock, J. W. (2016). Adolecence (16. Ed.) McGraw Hill. Ayrıca araştırma makaleler ve diğer okumalar malzemeleri dahil edilecektir
Staj / Uygulama 1) Ders kapsamında staj/uygulamam bulunmamaktadır.
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

4

5

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

1

ÖÇ2

1

1

4

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ÖÇ3

1

1

1

1

1

1

5

4

1

1

1

3

1

ÖÇ4

1

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

ÖÇ5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

5

1

1

 * Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük      3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek