PSI427


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Selected Topics in Developmental Psychology PSİ427 Psikoloji Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
07
(Güz)
42 23 20 20 125 3 5

Ders Sorumluları Assist.Prof. Dr. Funda Kutlu
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul PSİ 201 Gelişim Psikolojisi I ve PSİ 202 Gelişim Psikolojisi II derslerinin başarı ile tamamlanmış olması bu dersin önkoşuludur
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı; gelişimsel dönemlerden ergenlik ile ilgili güncel olay ve yaklaşımların incelenmesi ve seçilen konuda bir araştırma önerisi geliştirmektir.
Dersin İçeriği Bu dersin kapsamını, ergenlik dönemi ile ilgili fiziksel, sosyal, duygusal ve bilişsel gelişim süreçlerinin tanımlanması ve güncel literatür taraması ile seçilen konuların anlatımı ve değerlendirmesi oluşturulmaktadır. Belirlenen konular ders sürecinde tartışılıp, değerlendirilerek bir araştırma sorusu ve denenceler geliştirilip öneri olarak sunulur.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin gelişim alan uygulaması ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- Ergenlik dönemi ile ilgili kuramsal yaklaşımları ve kavramlarını tanımlayabilme, 2- Seçilen konu ile ilgili literatür taraması yapabilme, 3- Seçilen konu ile ilgili araştırma yöntem ve bulgularını eleştirel bir bakış açısı ile tartışabilme, 4- Uygun araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak bir araştırma önerisi hazırlayabilme, 5- Hazırlanan önerinin sunumunu yapabilme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dersin tanıtımı
2. Hafta Gelişim Psikolojisi genel tanıtımı ve ergenlik dönemi literatürüne tarihsel bakış
3. Hafta Ergenlikte biyolojik ve fiziksel gelişim
4. Hafta Ergenlikte cinsiyet ve cinsel gelişim
5. Hafta Ergenlikte bilişsel gelişim ve beyin
6. Hafta Ergenlikte sosyo-duygusal gelişim: Benlik, kimlik ve kişilik gelişimi
7. Hafta Ergenlikte sosyo-duygusal gelişim: Benlik, kimlik ve kişilik gelişimi
8. Hafta Ergenlikte sosyo-duygusal gelişim: Akran ve romantik ilişkiler
9. Hafta Ergenlikte sosyo-duygusal gelişim: Aile
10. Hafta Ergenlikte sosyo-duygusal gelişim: Ahlaki gelişim
11. Hafta Ergenlikte sosyo-duygusal gelişim: Kültür
12. Hafta Ergenlik dönemi sorunları
13. Hafta Öğrenci seminerleri
14. Hafta Öğrenci seminerleri
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 30
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%) 10
Seminerler/Çalışma Grupları (%) 20
Final (%) 40
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Santrock, J.W. (2012). Adolescence (14th.ed.) (D.M. Siyez trans.). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

 

4

 

2

         

ÖÇ2

    

4

   

5

 

2

  

ÖÇ3

  

4

   

5

      

ÖÇ4

     

3

5

      

ÖÇ5

         

5

   

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek