PSI426


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Selected Topics in Developmental Social Psychology PSI426 Psikoloji Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
08
(Bahar)
10 112 10 132 3 5

Ders Sorumluları Prof. Dr. Eda KARACAN
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Bu dersi alabilmek için PSİ105, PSİ104, PSI201, PSI202, PSİ203, PSİ204, PSI 207, PSI 208 ve İST210 derslerini başarıyla tamamlamış olmak gerekmektedir.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin temeli gelişim ve/veya sosyal psikoloji alanındaki konularla ilgili bir araştırma sürecinde yapılması gerekenlerin (araştırma sorusu geliştirip literatür tarama, yöntem oluşturma, veri toplama, uygun istatistiksel analiz yapma ve raporlama) tanınması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders gelişim ve/veya sosyal psikoloji bakış açısından araştırma yapmayı ve araştırmanın amacına uygun istatistiksel yöntemlerin kullanılmasını içermektedir. Bu derste öğrenciler kendi başlarına en baştan başlayarak sonuna kadar bir araştırma yapma sürecine dahil edilmektir. Bu ders aynı zamanda psikoloji veri tabanlarının aktif olarak kullanımını ve araştırma sonuçlarını APA formatına uygun olarak raporlamayı içermektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler şu kazanımları elde edecektir: 1- Baştan sona bir araştırma sürecini (araştırma konusu belirtme; ilgili literatür taramasını sınıflama; temel yaklaşımı, araştırma sorusunu ve hipotezleri açıklama; ve araştırmanın getireceği katkıya yönelik sonuç çıkarma) uygulama 2- Araştırmanın yöntem bölümünde (katılımcıların hangi temel özelliklere sahip olacağını, kullanacak ölçümlerin tanımlanmasının belirtilmesi ve işlem hakkındaki bilgiler) nelerin olacağını ayırt etme 3- Uygun istatistiksel paket programlarında veri girişi yapma 4- Araştırmanın amacına uygun istatistiksel analizleri uygulama 5- Sonuçları bilimsel dille raporlayarak sınıflama ve özetleme 6- Yürütülen çalışmayı analitik bakış açısıyla değerlendirip sonuç çıkarma ve ilişkileri belirleme 7- Psikolojide yürütülecek bir araştırmanın tüm süreçlerinde bilimsel etik değerleri dikkate alarak uygulama 8- Araştırma sürecini bir ekip içinde iş birliği yaparak yürütme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dersin içeriğinin tanıtılması, araştırma konusunun ve çalışma gruplarının belirlenmesi
2. Hafta Araştırma konusuna ilişkin literatür tanıtımı I
3. Hafta Araştırma konusuna ilişkin literatür tanıtımı II
4. Hafta Araştırma konusuna ilişkin literatür tanıtımı III
5. Hafta Araştırma sürecinin detaylandırılması ve dikkat edilmesi gereken profesyonel ve etik konuların belirtilmesi
6. Hafta Alan Çalışması: Veri toplama I
7. Hafta Alan Çalışması: Veri toplama II
8. Hafta Alan Çalışması: Verilerin SPSS girişlerinin yapılması
9. Hafta Alan Çalışması: Veri analizi I
10. Hafta Alan Çalışması: Veri analizi II
11. Hafta Alan Çalışması: Sonuçların APA formatında raporlanması
12. Hafta Alan Çalışması: Araştırma projesinin raporlanması I
13. Hafta Alan Çalışması: Araştırma projesinin raporlanması II
14. Hafta Poster sunum
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 20
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%) 50
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 30
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Publication Manual for the American Psychological Association (6th ed.). Washington, DC: American Psychological Association. Şeref Kalaycı (2010). SPSS- Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Ankara: Asil Yayınevi
Staj / Uygulama Ders kapsamında staj/uygulama bulunmamaktadır.
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

 

PY1

PY 2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

3

3

4

3

1

5

5

5

5

1

2

3

3

ÖÇ2

2

2

3

1

2

5

5

4

1

5

1

1

1

ÖÇ3

1

1

1

1

1

2

5

4

1

5

1

1

1

ÖÇ4

1

1

3

1

1

4

5

4

3

5

1

3

3

ÖÇ5

3

3

4

3

2

4

5

5

4

5

1

3

3

ÖÇ6

3

3

5

3

2

2

5

2

4

2

2

4

4

ÖÇ7

1

1

3

2

1

3

5

3

1

1

3

4

4

ÖÇ8

1

3

4

2

1

5

5

4

5

5

5

5

5

 * Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek