PSİ412


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Grup Psikoterapileri PSİ412 Psikoloji Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
08
(Bahar)
42 23 60 125 3 5

Ders Sorumluları Yrd. Doç. Dr. Funda Kutlu
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı grup psikoterapisi ile ilgili kavram, kuramlar ve grup sürecinin tanıtılmasıdır.
Dersin İçeriği Grup psikoterapisi kavramı, ilkeleri ve süreci bu dersin kapsamını oluşturmaktadır. Grup süreci aşamalarının yapılandırılması (grubun kurulması, başlatma, sürdürme ve sonlandırma), iletişimi kolaylaştıran ve engelleyen unsurlar ve çeşitli kuramsal bakış açılarına göre grup yaklaşımları kapsanacak konulardır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin grup psikoterapileri ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- Grup psikoterapisinin temel kavram ve kuramlarını tanımlayabilme, 2- Grup sürecinin aşamalarını kavrayabilme, 3- Grup psikoterapisi süreci ile ilgili etik ilke ve uygulamaları tanımlayabilme, 4- Grup yaşantısı ile ilgili duygu, düşünce ve davranışları fark edebilme, 5- Edinilen bilgi ve becerileri grup yaşantısını deneyimleyerek uygulamaya aktarabilme,
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dersin tanıtımı
2. Hafta Tedavi edici etmenler; Bireylerarası öğrenme
3. Hafta Terapist: temel görevler; Aktarım ve saydamlık; hasta seçimi
4. Hafta Grup bağlılığı
5. Hafta Şimdi-ve-burada
6. Hafta Grup sürecinin aşamaları; grup öncesi hazırlık
7. Hafta Grup sürecinin aşamaları; Başlangıç; ilerlemiş gruplar
8. Hafta Sorun hastalar, terapist teknikleri
9. Hafta Sorun hastalar, terapist teknikleri
10. Hafta Grup türleri ve etik konular
11. Hafta Grup terapistinin eğitimi
12. Hafta Kuramsal yaklaşımlar
13. Hafta Öğrenci seminerleri
14. Hafta Öğrenci seminerleri
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%) 20
Final (%) 40
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar - Yalom, I.D. (2002). Grup psikoterapisinin teori ve pratiği. İstanbul: Kabalcı Yayınevi - Yalom, I.D.(1998). Kısa surely grup terapileri, ilkeleri ve teknikleri (çev. Nesrin H. Şahin). Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları. - Naar, R. (1993). Grup psikoterapisine ilk adım (çev. Nesrin H. Şahin). Ankara: İmge Kitabevi. - Corey, G. (2012). Theory and practice of group counselling (8.ed.). California: Brooks/Cole.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

5

5

     

3

     

ÖÇ2

5

          

5

 

ÖÇ3

             

ÖÇ4

  

4

          

ÖÇ5

          

5

 

5

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek