PSİ412


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Grup Psikoterapileri PSİ412 Psikoloji Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
08
(Bahar)
42 50 33 125 3 5

Ders Sorumluları Dr.Öğr.Üyesi Funda KUTLU
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Dersin bir ön şartı bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu ders grup danışmanlık ve terapisi sürecinin tanıtılmasını, kuramsal yaklaşımların avantaj ve sınırlılıklarının irdelenmesini amaçlar.
Dersin İçeriği Group concept, principles, group dynamics and process cover the scope of this course. The stages (initiation, maintenance, and termination) and techniques of the group psychotherapy process are the content of the course. In addition, group approaches from different theoretical perspectives are included.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır: 1- Grup sürecinin ana kavramlarını tanımlar 2- Grup sürecinin aşamalarını tanır 3- Grup sürecini kolaylaştıran teknikleri ayırt eder 4- Grup sürecinin tedavi edici özelliklerini benimser 5- Grup sürecini uygular
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Grup dinamikleri tarihi ve tanımı
2. Hafta Grup süreci kavramları, çeşitleri ve tedavi edici etmenler; etik ve uygulama konuları
3. Hafta Grup liderliği, grup sürecinin erken dönemleri ve son dönemleri
4. Hafta Bireyler arası öğrenme, grup bağlılığı
5. Hafta Lider-temel görevleri
6. Hafta Burada ve şimdi
7. Hafta Aktarım ve saydamlık
8. Hafta Ara Sınav (Vize)
9. Hafta Üye seçimi, grupların bileşenleri, grubun yaratılması (yer zaman, hazırlama)
10. Hafta Grup evreleri ve sorunlu üyeler
11. Hafta Grup teknikleri
12. Hafta Özel gruplar ve grup sürecinin sonlandırılması
13. Hafta Genel Tekrar
14. Hafta Tartışma
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 30
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%) 20
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 40
Diğer (%) 10
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar - Yalom, I.D. (2002). Grup psikoterapisinin teori ve pratiği. İstanbul: KAbalcı Yayınevi - Yalom, I.D.(1998). Kısa surely grup terapileri, ilkeleri ve teknikleri (çev. Nesrin H. Şahin). Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları. - Naar, R. (1993). Grup psikoterapisine ilk adım (çev. Nesrin H. Şahin). Ankara: İmge Kitabevi.
Staj / Uygulama Ders kapsamında staj/uygulama bulunmamaktadır.
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PQ1

PQ2

PQ3

PQ4

PQ5

PQ6

PQ7

PQ8

PQ9

PQ10

PQ11

PQ12

PQ13

LO1

5

1

2

1

1

1

1

4

2

1

3

4

3

LO2

2

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

LO3

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

LO4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

LO5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

4

5

 * Contribution Level :  1 Very low    2 Low    3 Medium    4 High    5 Very High