PSI402


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Psychopharmacology PSİ402 Psikoloji Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
08
(Güz)
42 83 125 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Davranış nörobiyolojisi, santral sinir sisteminin nörobiyolojisi, psikiyatride ilaç tedavilerinin tanımlanmasını amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği Davranış nörobiyolojisi, santral sinir sisteminin nörobiyolojisi, psikiyatride ilaç tedavileri konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1-Öğrencinin psikiyatride kullanılan ilaçları tanıyabilmesi. 2- Merkezi ve çevresel sinir sistemindeki farklı yapıları tanımlayabilme 3- Başlıca nörotransmitter maddeleri tanıyacak ve her birinin davranış üzerine etkilerini tanımlayabilme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Davranışın nörobiyolojik temelleri
2. Hafta Davranışın nörobiyolojik temelleri
3. Hafta Santral sinir sisteminin işleyişi ve ilaçların etki mekanizmaları
4. Hafta Santral sinir sisteminin işleyişi ve ilaçların etki mekanizmaları
5. Hafta Santral sinir sisteminin işleyişi ve ilaçların etki mekanizmaları
6. Hafta Antidepresanlar
7. Hafta Antidepresanlar
8. Hafta Antipsikotikler
9. Hafta Antipsikotikler
10. Hafta Benzodiazepinler
11. Hafta Duygudurum düzenleyiciler
12. Hafta Duygudurum düzenleyiciler
13. Hafta Özel durumlarda ilaç kullanımı
14. Hafta Somatik tedaviler
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Sadock BJ, Sadock VA (Ed.s) Kaplan&Sadock's Comprehensive Textbook of Psychiatry, 8th ed. 2005, Lippincott Williams&Wilkins, Philadelphia.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

2

1

3

3

 

 

 

 

 

 

 

3

 

ÖÇ2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

ÖÇ3

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

3

 

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek