PSI402


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Psychopharmacology PSI402 Psikoloji Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
08
(Güz)
42 83 125 3 5

Ders Sorumluları Doç. Dr. Fatih YIĞMAN
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin temel amacı psikofarmakolojik süreçler hakkında temel bilgilere sahip olmaktır.
Dersin İçeriği Bu derste öğrencilere nörobiyoloji, temel farmakoloji ve psikofarmakoloji ile ilgili kavramlar tanıtılır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Derse devam eden ve yarıyıl sonunda başarılı olan öğrenciler; 1- Nörobiyolojinin temel kavramlarını tanımlar. 2- Temel farmakoloji kavramlarını anlar. 3-Psikofarmakoloji kavramlarını tanımlar. 4- Tıbbi tedavilerin etki mekanizmalarını tanımlar.
Dersin Veriliş Biçimi Uzaktan Eğitim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Giriş
2. Hafta Sinir sisteminin yapısı ve işlevi
3. Hafta Psikofarmakolojinin temel ilkeleri I
4. Hafta Psikofarmakolojinin temel ilkeleri II
5. Hafta Psikozun nörobiyolojisi ve tedavi prensipleri I
6. Hafta Psikozun nörobiyolojisi ve tedavi prensipleri II
7. Hafta Nörobiyoloji ve depresyon tedavisi
8. Hafta Bipolar Afektif Bozukluğun Nörobiyolojisi ve Tedavisi
9. Hafta Anksiyetenin nörobiyolojisi ve anksiyete bozukluklarının tedavisi I
10. Hafta Anksiyetenin nörobiyolojisi ve anksiyete bozukluklarının tedavisi II
11. Hafta Nörobiyoloji ve bağımlılığın tedavisi
12. Hafta Hipnotik/Sedatif İlaçlar
13. Hafta Psikiyatride somatik terapi
14. Hafta Genel Bakış
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Stahl'ın Temel Psikofarmakolojisi Nörobilimsel ve Pratik Uygulamalar (4.Baskı). (T.Alkan, Çev.) İstanbul, İstanbul Tıp Kitapevleri (Orijinal çalışma basım tarihi
Staj / Uygulama Bu ders için staj yoktur.
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

3

2

4

5

1

1

1

3

2

2

4

4

3

ÖÇ2

2

2

4

5

1

1

1

2

2

2

4

3

3

ÖÇ3

3

2

4

5

1

1

1

3

3

2

5

3

3

ÖÇ4

2

2

4

5

1

1

1

4

2

1

5

5

3

 * Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük      3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek