PSI322


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Readings in Psychology IV PSI 322 Psikoloji Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
06
(Bahar)
42 83 125 3 5

Ders Sorumluları Assist.Prof.Dr. Funda KUTLU
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Eleştirel düşünme yaklaşımını incelmek ve ayrıca seçilen bir konuda araştırma yaparak akademik poster hazırlamak.
Dersin İçeriği Bu ders kapsamında öğrenciler eleştirel düşünme yaklaşımı hakkında kaynaklar inceleyerek, eleştirel yaklaşımın tanım ve özelliklerini tartışırlar. Ayrıca öğrenciler birey ve toplumla ilgili güncel sorunları içeren, kendi seçtikleri bir konu hakkında bir araştırma tasarlayarak, uygular ve sonuçlarını bir akademik poster olarak hazırlar.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır: 1-) Eleştirel düşünme yöntemini tanımlar 2-) Bir araştırma önerisi tasarlar, 3-) Araştırma sürecinin aşamalarını uygular 4-) Araştırmada etik yaklaşımı benimser 5-) Eleştirel düşünmenin öneminin farkına varır
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Ders tanıtımı ve konuları hakkında tartışma.
2. Hafta Eleştirel düşünce ile ilgili seçilmiş konular
3. Hafta Eleştirel düşünce ile ilgili seçilmiş konular
4. Hafta Net düşünce, eleştirel düşünce ve yazma
5. Hafta Çalışma gruplarının araştırma konularını tanıtıp tartışması
6. Hafta Eleştirel düşünce ile ilgili seçilmiş konular
7. Hafta Eleştirel düşünce ile ilgili seçilmiş konular
8. Hafta Ara Sınav (Vize)
9. Hafta Akademik posterlerin hazırlanması
10. Hafta Akademik posterlerin hazırlanması
11. Hafta Sunum
12. Hafta Sunum
13. Hafta Sunum
14. Hafta Sunum
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 20
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%) 10
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%) 20
Final (%) 40
Diğer (%) 10
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Bu ders kapsamında çeşitli konularda ek okuma materyalleri ders sorumlusu tarafından ayrıca verilecektir; - Moore, B.N. & Parker, R. (2009). Critical Thinking (9th. Ed.). Dubuque, IA: McGraw Hill Education. - Ruggiero, V. (2011). Beyond feelings: A guide to critical thinking. Boston: McGraw Hill. - Stanovich, K. E. (2004). How to think straight about psychology. Boston: Pearson.
Staj / Uygulama Ders kapsamında bir staj/alan uygulaması bulunmamaktadır.
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

1

1

4

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ÖÇ2

1

1

1

1

1

4

5

1

1

1

1

1

4

ÖÇ3

1

1

1

1

1

4

1

4

1

5

1

1

1

ÖÇ4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

1

ÖÇ5

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 * Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük      3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek