PSİ408


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Aile Yaklaşımları PSİ 408 Psikoloji Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
08
(Bahar)
42 83 125 3 5

Ders Sorumluları Dr. Neslihan Kuloğlu Türker
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere aile yaklaşımları, ailenin özellikleri, çocuğun gelişimi üzerinde ailenin rolü ile ilgili kuramsal ve güncel bilgilerin aktarılmasıdır.
Dersin İçeriği Bu ders kapsamında ailenin tanımı, özellikleri, aile tutumlarının çocuğun gelişimi üzerindeki etkileri, olumlu ve olumsuz aile tutumları ile ilgili konular anlatılacaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin özel eğitim alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır: 1-Farklı aile türlerini tanır. 2-Farklı aile tutumlarını sınıflandırır. 3-Aile yaşam döngüsünü tanır. 4-Özel gereksinimli bireylerin ailelerinin özelliklerini karşılaştırır. 5- Olumsuz davranışlar üzerindeki aile ilişkisini belirler. 6-Aile içindeki sorunların çocuğun gelişimi üzerindeki etkilerini ayırt eder. 7- Aile eğitimi ile aile yapısının ve çocuk gelişiminin nasıl değişebileceğini tanımlar.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Aile
2. Hafta Aile kuramları
3. Hafta Türk ailesinin tarihsel gelişimi
4. Hafta Aile yaşam döngüsü
5. Hafta Ailede ilişkiler
6. Hafta Anne-baba tutumları
7. Hafta Özel gereksinimli bireylerin aileleri
8. Hafta Özel gereksinimli bireylerin aileleri
9. Hafta Boşanma ve aile
10. Hafta Evden kaçan çocuklar ve aile
11. Hafta Madde bağımlılığı ve aile
12. Hafta Şiddet ve aile
13. Hafta Olumlu iletişim yöntemleri ve aile
14. Hafta Genel tekrar
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Ders notları ve makaleler
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

1

1

5

5

1

1

1

4

5

1

5

5

5

ÖÇ2

5

1

5

5

1

1

1

4

5

1

5

5

5

ÖÇ3

5

3

4

5

3

1

1

4

5

1

5

5

5

ÖÇ4

4

4

5

5

3

1

1

4

5

1

5

5

5

ÖÇ5

4

4

4

5

1

1

1

5

5

1

5

5

5

ÖÇ6

4

3

5

5

1

1

1

4

5

1

5

5

5

ÖÇ7

5

4

5

5

1

1

1

5

5

1

5

5

5

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük      3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek