PSİ408


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Aile Yaklaşımları PSİ 408 Psikoloji Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
08
(Bahar)
42 83 125 3 5

Ders Sorumluları Dr. Neslihan Kuloğlu Türker
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere aile yaklaşımları, ailenin özellikleri, çocuğun gelişimi üzerinde ailenin rolü ile ilgili kuramsal ve güncel bilgilerin aktarılmasıdır.
Dersin İçeriği Temel olarak aile sistemleri, geniş sosyal yapı içindeki aileye yönelik kuramsal ve ampirik yaklaşımlar, kültürel etkiler, Türk kültürü içinde aile, evlilik ve aile gelişimi, anne-baba olma rolü, çocuk yetiştirme yöntemleri, bağlanma, boşanma, yeniden evlenme, yaşlanma ve aile bozuklukları, aile içi iletişim ve spesifik alanlarda aile bu dersin konularıdır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin aile yaklaşımları ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- Aile gelişim süreçlerini anlayabilme 2- Irk, etnik köken, cinsiyet, sınıf, yaş ve çevre gibi birçok kültürde çeşitli bakış açılarına dayanan aile ilişkilerine yönelik bilgileri kavrayabilme 3- Ailenin doğumdan itibaren çocuğun kişilik gelişimi üzerindeki etkisinin farkına varabilme 4- Evlilik ve aile ortamlarındaki çeşitli problemlerin ve çözüm yollarının farkına varabilme 5- Aile yaklaşımları ile ilgili teorik, bilgi, kavram ve araştırmaları gerçek hayata uyarlayabilme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Aile tanımları ve kuramsal perspektifler
2. Hafta Aile türleri ve işlevleri
3. Hafta Türk ailesinin tarihsel gelişimi
4. Hafta Aile yaşam döngüsü
5. Hafta Aile yapıları içinde çocuk
6. Hafta Aile tutumları
7. Hafta Özel gereksinimli bireylerin aileleri
8. Hafta Çocuk ile iletişim ve iletişim engelleri
9. Hafta Boşanma ve etkileri
10. Hafta Aile içi şiddet
11. Hafta Madde bağımlılığı ve aile
12. Hafta Evden kaçan çocuklar
13. Hafta Ölüm algısı ve yas süreci (0-18 yaş)
14. Hafta Aile Eğitimi
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Kadir Canatan, Ergün Yıldırım (2013) Aile Sosyolojisi, Açılım Kitap Fatih Kılıçarslan (2010) Çocuk ve Aile Sorunlarının Terapi İle Tedavisi, Nobel Yayın Dağıtım Gülseren Engström (2013) Aile İçi Şiddet, Dönence Yayınevi Sıddık Ekici (2015) Evden Kaçan Çocuklar, Aile Dinamikleri ve Suç, Sentez yayıncılık Raşide Gövebakan,Veli Duyan (2015) Madde Bağımlılığı ve Aile, Yeni İnsan Yayınevi,
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

3

  

4

 

4

  

3

 3 

4

4

ÖÇ2

   

4

 

4

  

3

 

4

4

ÖÇ3

   

4

 

4

  

3

 3 

4

4

ÖÇ4

   

4

 

4

  

3

 

4

4

ÖÇ5

            

4

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek