İŞL104


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
GENEL MUHASEBE II İŞL104 Uluslararası Ticaret ve Finansman Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
42 84 126 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin bir ön koşulu bulunmamaktadır
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere temel muhasebe bilgilerini kullanabilecekleri uygulamalar göstererek, işletmelerin bilanço hesaplarını, gelir-gider tablolarını anlama ve düzenleyebilmelerini öğretmektir.
Dersin İçeriği Bu ders, bilanço hesaplama, gelir gider faaliyetlerini inceleme ve tablo haline getirme ve öz kaynak, borç ve varlık kavramlarının tanımlanmasından oluşur.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1- İşletmelerin muhasebe bölümlerine düşen görev ve sorumlulukların farkına varabilme, 2- Mevzuattaki ve muhasebe literatüründe yer alan esasları açıklayabilme, 3- Bilanço ve gelir tablosu hesaplarının dönem içi ve kısmen dönem sonu kayıtlarını yapabilme, 4- Herhangi bir ticari işlemin muhasebe kaydını yapabilme.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Hazır Değerler – Menkul Kıymetler – Ticari Alacaklar (TEKRAR)
2. Hafta Stoklar Tanımı ve Kapsamı-Stok Hareketlerinde KDV Hesapları
3. Hafta Stokların İzlenmesinde Kullanılan Yöntemler
4. Hafta Stok Hesapları- Gelir Tablosu İlişkileri
5. Hafta Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları
6. Hafta KDV Hesaplarının İşleyişi
7. Hafta Mali Duran Varlıklar
8. Hafta Maddi Duran Varlıklar – Tanımı Kapsamı
9. Hafta Amortisman İşlemleri
10. Hafta Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11. Hafta Mali ve Ticari Borçlar
12. Hafta Uzun Vadeli Yabancı Kaynak Hesapları
13. Hafta Öz Kaynak Hesapları
14. Hafta Genel Uygulamalar-Bilanço ve Gelir Tablosu Örnekleri
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Genel Muhasebe Kitapları, Muhasebe sistemi Uygulama Genel Tebliği
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

 

 

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY 10

PY 11

PY 12

PY 13

ÖÇ1

 

 

 

3

 

 

 

 

5

2

 

 

 

ÖÇ2

 

 

 

3

 

 

 

 

5

2

 

 

 

ÖÇ3

 

 

 

3

 

 

 

 

5

2

 

 

 

ÖÇ4

 

 

 

3

 

 

 

 

5

2

 

 

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek