ING101


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
İNGİLİZCE DİL BECERİLERİ ING101 Uluslararası Ticaret ve Finansman Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
42 60 102 3 4

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilerin doğru okuma, yazma , konuşma ve dinleme becerilerini geliştirmektir.
Dersin İçeriği İngilizce dil becerileri dersi, ileri düzeyde İngilizce dil becerilerini geliştiren bir derstir. Dört dil becerisini geliştirebilmek amacıyla öğrenci seviyelerine uygun aktivite ve alıştırmalar içermektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1- Okuma, konuşma, yazma ve dinleme becerisi kazanabilme, 2- Kazanılan bu becerileri günlük hayatta da uygulayabilme, 3- Gelecek yıllarda girecekleri ulusal ve uluslararası dil sınavlarında başarılı olabilme, 4- Kendilerini hedeflenen dilde rahatlıkla ifade edebilme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta 01 Hello, introduction to the course
2. Hafta Vocabulary: language ability/ education Reading: “Who Owns English?” Grammar: the English verb system/ state and activity verbs
3. Hafta Reading: “Under Examination” Grammar: gerund/ infinitive Real World: keeping a conversation going
4. Hafta Reading: “Under Examination” Grammar: gerund/ infinitive Real World: keeping a conversation going
5. Hafta Reading: “Timely Tips” Real World: discussion language: agreeing and disagree
6. Hafta Vocabulary Exercises Grammar: 1st, 2nd, 3rd conditionals Reading: “How Honest are You?”
7. Hafta to revise what has been done using the videos and exercises in the face2face CD-Rom
8. Hafta ….movie week….
9. Hafta Vocabulary: crime and punishment/ verbs and prepositions Reading: “Protect Your Identity with Cabott & Spencer” Real World: making, refusing and accepting offer
10. Hafta Grammar: tenses(past forms) / linking words Vocabulary: phrasal verbs/ book and reading Reading: “Magical Novels
11. Hafta Reading: “April Fool” Grammar: relative clause Reading: exaggerating/ saying you’re surprised or not surprised
12. Hafta a reading text taken from the Constitution of the Republic of Turkey
13. Hafta to revise what has been done using the videos and exercises in the face2face CD-Rom
14. Hafta revision – closing hour
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar course book: face2face(upper-intermediate). Cambridge University Press. recommended dictionaries: Longman Dictionary of Contemporary English Macmillan English Dictionary for Adv. Learners
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

 

 

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY 10

PY 11

PY 12

PY 13

ÖÇ1

 

 

 

3

 

 

 

 

5

2

 

 

 

ÖÇ2

 

 

 

3

 

 

 

 

5

2

 

 

 

ÖÇ3

 

 

 

3

 

 

 

 

5

2

 

 

 

ÖÇ4

 

 

 

3

 

 

 

 

5

2

 

 

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek