ULT302


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
ULUSLARARASI EKONOMİ ULT302 Uluslararası Ticaret ve Finansman Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
06
(Bahar)
42 - 84 126 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Kişi, kuruluş ve kamu yönetimine uluslararası iktisadi ilişkilerin tanıtma
Dersin İçeriği Uluslararası düzeyde mal, hizmet ve sermaye ticaretinin işleyişi.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. Uluslararası düzeyde ilişkilere giren karar birimlerini teçhiz edebilme 2. Uluslararası iktisatla ilgili temel kavramları öğrenerek olguları açıklamada kullanabilme yeterliliğine sahip olma 3. Uluslararası kriz ve etkilerini kavrayabilme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta 01 Uluslararası Ticaret Teorileri
2. Hafta 02 Dış Ticaret Politikaları
3. Hafta 03 Uluslararası Parasal İktisat: Ödemeler Bilançosu
4. Hafta 04 Döviz Piyasaları, İşleyiş İlkeleri
5. Hafta 05 Gümrük Tarifeleri
6. Hafta 06 Tarife Dışı Ticaret Politikaları
7. Hafta 07 Ödemeler Bilançosu Analizi
8. Hafta 08 Ödemeler Bilançosunun Denkleşmesi, Araçları
9. Hafta 09 Ödemeler Bilançosu ve Döviz Kuru Rejimleri
10. Hafta 10 IMF Görevleri, Kredi İşlemleri
11. Hafta 11 Uluslararası Hizmet Ticareti
12. Hafta 12 Dış Ticarette Yeni Yöntemler: Fason, Leasing, Factoring.. vs.
13. Hafta 13 Satın Alma Gücü Paritesi, Hesaplanması ve Önemi
14. Hafta 14 Uluslararası İktisat ve Küresel Kriz
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Prof. Halil Seyidoğlu, “Uluslararası İktisat”, 17. Baskı, İstanbul 2009.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

 

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY 10

PY 11

PY 12

PY 13

ÖÇ1

 

 

 

5

 

4

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

4

 

 

5

 

3

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

5

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

5

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek