IST207


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
İSTATİSTİK VE OLASILIK I İST207 Uluslararası Ticaret ve Finansman Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
42 28 38 104 3 4

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere, istatistiğin temel kavramlarını tanıtıp, verilerin kullanımına sunulmasını ve özetlenerek yorumlayabilmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriği The scope of this course includes the history of statistics, definition and importance of statistics, data collection,presentation and evaluation, central tendency, distribution, skewness and curtisis and Bernoulli, Binom, Poisson distributions.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1- İstatistiğin temel kavramlarını tanıyabilme, 2- Verileri kullanıma sunabilme ve özetleyerek karşılaştırmalar yapabilme, 3- Bernoulli, Binom ve Poisson dağılımın temel özelliklerini tanımlayabilme. 4- Yığın ile örnek ilişkisini açıklayabilme.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Giriş: Temel Kavramlar, İstatistiğin tarihsel gelişimi, kapsamı, tanımı ve bugünkü önemi
2. Hafta Veri toplama araçları, verilerin düzenlenmesi ve sunulması ve frekans dağılımı
3. Hafta Grafikler
4. Hafta Merkezi eğilim ölçüleri
5. Hafta Dağılım ölçüleri
6. Hafta Basıklık ve çarpıklık katsayıları
7. Hafta Olasılık kavramı, tesadüfi değişken
8. Hafta Tesadüfi değişkenin beklenen değeri ve varyansı
9. Hafta Bernoulli ve Binom dağılımı
10. Hafta Poisson dağılımı
11. Hafta Normal dağılım
12. Hafta Yığın ve örnek ilişkisi
13. Hafta Tahmin
14. Hafta Tahmin ve Hipotez testi
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1. Ünver, Ö., Gamgam H., 2008, Uygulamalı Temel İstatistik Yöntemler, Seçkin, Ankara. 2. Bluman, Allan, G., 2004, Elementary Statistics, Mc Graw Hill.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

 

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY 10

PY 11

PY 12

PY 13

ÖÇ1

 

 

 

1

3

4

5

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

 

 

 

2

3

5

5

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

 

 

 

1

3

5

5

 

 

 

 

 

 

ÖÇ4

 

 

 

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek