ULT316


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
ULUSLARARASI TİCARETTE RİSK YÖNETİMİ ULT316 Uluslararası Ticaret ve Finansman Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
06
(Bahar)
42 84 126 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Uluslararası ticarette var olan riskler ve giderilmesi hususunda temel bilgilerin verilmesidir.
Dersin İçeriği Uluslararası Ticaretteki mala yönelik riskler, teslim ve ödeme riskleri, taşımacılık riskleri, alacak riskleri, kur riskleri gibi çeşitli riskler ve senetler, ticari belgelerdeki riskler, akreditif, sigorta gibi araçlar ve yatırımlarla risklerin yönetiminin sağlanması.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersin sonunda öğrenci; 1- Risk ile ilgili temel kavramları tanımlayabilecek, 2- Uluslararası ticarette oluşabilecek riskleri ve riskten korunma tekniklerini tanımlayabilecek, 3- Dünya ekonomilerini analiz edebilecek ve çok uluslu firmaların katma değerini ölçebilme yeteneğine sahip olabilecek.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dış ticaretin tanımı, dış ticaret işlemlerine genel bakış, nedenleri
2. Hafta Dış ticaretteki riskler nelerdir? Genel bir bakış
3. Hafta Dış ticarette fiyat riski, döviz-kur riski
4. Hafta Mala ilişkin riskler- taşıma kaynaklı riskler
5. Hafta Navlun ve sigorta- hasar riski
6. Hafta Dış ticaret ödeme şekilleri ve taşıdıkları riskler, ödeme şekillerini taraflar açısından önemi
7. Hafta Akreditiflerin riski ve avantajlari
8. Hafta arasınav
9. Hafta İthalat ve ihracat akreditiflerinde riskler
10. Hafta Akreditif belgelerinde olası riskler ve yönetimi
11. Hafta ICC 600 uygulamalar, esasları, ticari belgelerindeki riskler
12. Hafta Peşin ödemede (advance payment) riskler
13. Hafta Mal mukabili ithalat ödeme (cash against goods) şeklinde riskler
14. Hafta Vesaik mukabili ödeme (cash against documents) şeklinde ithalatta riskler
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Ders notları ve güncel makaleler
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY 10

PY 11

PY 12

PY 13

ÖÇ1

4

 1

 1

5

3

5

 1

 2

 1

5

 1

ÖÇ2

4

 2

 3

5

3

 1

5

5

 2

 2

5

1

ÖÇ3

4

 1

5

3

 1

5

5

 1

 2

5

 1

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek