ULT421


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ult421 Uluslararası Ticaret ve Finansman Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
07
(Güz)
42 84 126 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu ders; öğrencilere işletmelerde çalışan yönetimi, işe alım ve çalışan ahlakı ile ilgili bilgiler vermeyi amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği Bu derste, işletmenin temel fonksiyonlarından biri olan insan kaynakları dahilinde iş gücünün işe alımı, iş tanımları, işe yerleştirilmesi, performans değerlendirmesi, çalışanların motivasyonu konuları işlenmektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin insan kaynakları yönetimi alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- İş tanımı ve işe gerekli çalışan özelliklerini tanımlayabilme, 2- İşe alım sürecinde diğer bölümlerle gerekli iletişimi kurabilme, 3- Çalışan-işletme bağlılığının önemini kavrayabilme 4- Çalışanlara sağlanması gereken iş ortamının ayrıntılarına hakim olma 5- Herhangi bir işletmenin insan kaynakları bölümünde donanımlı olarak çalışabilme.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta İnsan kaynakları yönetiminin kapsamı
2. Hafta İnsan kaynakları yönetimi çevresi: Dış çevre-İç çevre etmenleri
3. Hafta İnsan Kaynağının sağlanması: Politika Oluşturma-İKY Planlaması
4. Hafta Teknik İşlevler: İş Analizi-İş tanımı-İş gerekleri-İş Etüdü
5. Hafta İnsan Kaynağını Bulma ve Seçme
6. Hafta İnsan Kaynağının Yönlendirilmesi
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Sosyalleştirme- Güdüleme Kuramları ve Yönetsel Uygulama Modelleri
9. Hafta İş Ahlakı ve Örgüte Bağlılık
10. Hafta İnsan Kaynağının Eğitimi, Geliştirilmesi ve Ücretlendirilmesi
11. Hafta İş Değerlemesi
12. Hafta Ücret Yönetimi
13. Hafta Uluslar Arası İnsan Kaynakları Yönetimi
14. Hafta Tekrar
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Halil Can, Ahmet Akgün, Şahin Kavuncubaşı Kamu ve Özel Kesimde İnsan Kaynakları Yönetim,Siyasal Kitapevi
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

ÖÇ1

 1

 

 

5

 

4

 

3

 3

 

 1

 1

 4

ÖÇ2

 

 3

 

5

 

 

 3

3

 

 

 

 

 

ÖÇ3

 4

 

 3

5

 2

5

3

 2

 

 

 

 2

ÖÇ4

 

 2

 

5

 

 

 

 

 

4

 

 

 3

 ÖÇ5

 

 

 

5

 2

2

2

 

 

 

 

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek