ULT413


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Küresel Marka Yönetimi ULT413 Uluslararası Ticaret ve Finansman Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
07
(Güz)
42 84 126 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Dersinin ana amacı, marka yönetimi ile ilgili temel ilkeleri, stratejileri ve teknikleri tanıtmak, marka bileşenlerinin ve etkin marka yönetim sürecinin uygulamalı örneklerle anlaşılmasını sağlamak, değişen rekabet koşullarında marka kararlarının işletmenin pazarlama planları içerisindeki yerini ve önemini göstermek, marka yönetiminde karşılaşılabilecek problemleri irdeleyip tartışmak, öğrencilerin yönetim bakış açısını geliştirmek ve sorunların çözümüne ilişkin sonuç ve tavsiyeler oluşturma yeteneklerini geliştirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders, marka yönetimi ile ilgili temel ilkeleri, stratejileri ve teknikleri kapsamaktadır. Ders içeriğinde öğrencilerin markanın oluşturulması sürecinde marka yönetimi kararlarını alabileceği örnek bir proje geliştirmesi beklenmektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ)
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Marka Nedir? Faydaları, İşlevleri, Ürün-Marka İlişkisi
2. Hafta Marka Türleri, Markanın Boyutları ve Markanın Sahipliği
3. Hafta Markanın Görsel Bileşenleri: İsim, Logo, Amblem, Slogan
4. Hafta Marka Bileşenleri: Marka Kimliği ve Marka Kişiliği
5. Hafta Marka Bileşenleri: Marka İmajı ve Marka Değeri
6. Hafta Marka Denkliği
7. Hafta Ara sınav
8. Hafta Marka Sadakati ve Marka Farkındalığı, Marka Çağrışımı ve Algılanan Kalite
9. Hafta Brand Loyalty and Brand Awareness, Brand Association and Perceived Quality
10. Hafta Marka Stratejileri: Marka Genişleme
11. Hafta Marka İletişimi
12. Hafta Marka Oluşturma Süreci ve Stratejik Marka Yönetimi Aşamaları
13. Hafta Global Marka Yönetimi
14. Hafta Final
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar - Kevin Lane Keller- Strategic Brand Management - Aylin Pira, Füsun Kocabaş, Mine Yeniçeri-Küresel Pazarda Marka Yönetimi ve Halkla İlişkiler - 1. T. Sabri Erdil, Yeşim Uzun, Marka Olmak, Beta Yayınları. 2. Aaker. A, David. Building Strong Brands. New York: The Free Press. 3. Aaker. A, David. Managing Brand Equity. New York: The Free Press 4. Jean Noel Kapferer. Strategic Brand Management. New York: The Free Press.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi