ULT415


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
ULUSLARARASI HİZMET TİCARETİ ULT415 Uluslararası Ticaret ve Finansman Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
07
(Güz)
42 84 126 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar -
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrenciler tarafından hizmet sektörü ve uluslararası hizmet ticareti kavramının tanımlanabilmesi, genel ekonomi içerisindeki payının değerlendirilebilmesi, sektörün uluslararası ticaret alanında tarihsel gelişimi ve geleceğinin yorumlanabilmesi ve hizmet sektörlerinde sorunların tespit edilip çözümler üretilebilmesini sağlayacak analitik düşünme yeteneklerinin kazandırılmasıdır.
Dersin İçeriği Hizmet ticareti ve hizmet sektörü kavramlarının ulusal ve uluslararası boyutta değerlendirilmesi.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır: 1) Hizmet sektörü kavramını tanımlayabilmek ve genel ekonomi içerisindeki yerini ve önemini açıklayabilmek. 2) Hizmet sektörünün, diğer sektörler ile etkileşimini değerlendirebilmek. 3) Türkiye’de ve Dünya’da hizmet sektörünün serbestleşme sürecini ve sayısal gelişimini yorumlayabilmek. 4) Günümüzde hizmet ticaretinin gelişimi ve önemini internet ve elektronik ticaret başlıkları beraberinde açıklayabilmek. 5) Hizmet sektörlerinin sorunlarını tespit edebilmek ve çözüm sunabilecek analitik düşünme yeteneklerini geliştirmek.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Derse Giriş/ Hizmet Temel Kavramlar, Özellikler Ve Sınıflandırmalar
2. Hafta İktisadi Teoride Hizmet Kavramı; Hizmet Sektörlerinin Genel Özellikleri, Arz Ve Talep Dinamikleri.
3. Hafta Hizmet Sektörünün Genel Ekonomi İçerisindeki Payı Ve Önemi
4. Hafta Hizmet Ticaretinin Gelişimi
5. Hafta Hizmet Ticaretinin Serbestleşme Süreci Ve Engeller
6. Hafta Hizmet Ticaret Genel Anlaşması (GATS), Önemi Ve Sonuçları
7. Hafta Hizmet Ticareti Ve İnternet/Elektronik Ticaret İlişkisi
8. Hafta Hizmet Ticaretinin Sayısal Gelişim Süreci Ve Değerlendirmesi
9. Hafta Türkiye’de Hizmet Ticareti
10. Hafta Uluslararası Ticarette Hizmet Ticareti
11. Hafta Sınıf Aktivitesi – Proje Sunumu
12. Hafta Sınıf Aktivitesi – Proje Sunumu
13. Hafta Sınıf Aktivitesi – Proje Sunumu
14. Hafta Sınıf Aktivitesi – Proje Sunumu
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Mızrak, Y. Nihal (2009), Hizmet Ekonomisi, İnternet ve Elektronik Ticaret: Küresel Üretim ve Ticarette Yeni Güçler, İmaj Yayınevi, Ankara.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY 10

PY 11

PY 12

PY 13

ÖÇ1

 

 

  

 4

 

ÖÇ2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5

 

 

 

ÖÇ3

 

 

 

 

 

 

 

 

 4

 

 

 4

ÖÇ4

 

 

 

 

 

 

 4

 

 4

 4

 

 

 3

ÖÇ5

 

 

 

 

 

 4

 

 5

 5

 4

 3

 3

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek