ISL303


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
PAZARLAMA YÖNETİMİ I ISL303 Uluslararası Ticaret ve Finansman Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
05
(Güz)
42 58 100 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu derste, öğrencilerin genel pazarlama bilgilerini alarak pazarlama stratejileri ve pazarlama araştırmaları derslerine hazırlanması amaç edinilmektedir.
Dersin İçeriği Bu ders, pazarlama yönetimi ve ilgili temel kavramları içermektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1.Öğrenci, pazarlama ile ilgili temel kavramları anlayabilir 2.Öğrenci, işletme fonksiyonları ile pazarlama fonksiyonu arasındaki ilişkileri irdeleyebilir. 3.Öğrenci, pazarlama araştırma ve uygulamaların ilişkin alt yapıya sahip olur.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Pazarlamanın tanımı ve pazarlama anlayışındaki gelişmeler
2. Hafta Pazarlama yönetimi, stratejik planlama ve pazarlama planlaması
3. Hafta İşletme Stratejileri
4. Hafta Pazarlama bilgi sistemi ve araştırması
5. Hafta Pazar bölümlendirme ve hedef pazar seçimi, ürün konumlandırma
6. Hafta Tüketici davranışı
7. Hafta Örgütsel pazarlar ve örgütsel tüketicilerin satın alma davranışları
8. Hafta Müşteri değeri, müşteri sadakati ve müşteri ilişkileri yönetimi
9. Hafta Ürün
10. Hafta Fiyatlandırma
11. Hafta Dağıtım
12. Hafta Tutundurma
13. Hafta Hizmet Pazarlaması
14. Hafta Uluslararası Pazarlama
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar -Mucuk, İsmet. Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2001. -Korkmaz, S., Eser, Z., Öztürk S., Işın F. B. Pazarlama Kavramlar-İlkeler-Kararklar, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2009. -Kotler P., Gary A. Marketing and Introduction. Prentice Hall, 5th Edition, USA, 2000.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

 

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY 10

PY 11

PY 12

PY 13

ÖÇ1

 

 

 

4

2

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

3

 

 

5

3

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

3

 

 

5

3

 

 

 

 

 

 

 

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek