ING102


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
İNGİLİZCE DİL BECERİLERİ ING102 Uluslararası Ticaret ve Finansman Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Güz)
42 60 102 3 4

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin izlenebilmesi için orta derecede İngilizce bilgisi gerekmektedir.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Ders; okuma parçaları, durum yaratma, vaka ve grup çalışmaları aracılığıyla İngilizce Dil Becerilerinin genel olarak gözden geçirilmesini amaçlamaktadır
Dersin İçeriği Bu ders, öğrencilerin ilgisini çekerek etkin dil öğrenimi içerisinde yer almasını sağlayacak bir biçimde düzenlenmiştir. Ders hedef dili dört temel beceriyi entegre bir biçimde sunarak bu becerilerin gelişmesini amaçlamadığı için, bunu gerçekleştirmek için öğrenciye hedef dili kullanmaya teşvik edici aktivite ve alıştırmalar sunmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1- Kendilerini hedef dilde rahatlıkla ifade edebilme, 2- Sadece konuşarak değil de yazarak da çevresiyle irtibat kurabilme, 3- Durum analizi yaparak eleştirel düşünebilme.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Time and condition clauses with future reference
2. Hafta Expressions of time and preference; want, expect, love, bear, etc
3. Hafta Afterwards, after, until, as far as, etc; phrases with time
4. Hafta Forming the passive Ödev konuları öğrencilere bildirilir.
5. Hafta Reasons for using the passive; the agent
6. Hafta Causative get and have
7. Hafta Get and have got, compound nouns
8. Hafta Reported speech (1)
9. Hafta Reported speech (2)
10. Hafta -ing forms and infinitives after verbs and prepositions
11. Hafta -ed and –ing adjectives; say, tell ,talk, discuss, speak, etc.
12. Hafta Comperative and superlative adjeectives, order of adjectives, compound adjectives
13. Hafta Comperative and superlative adjeectives, order of adjectives, compound adjectives
14. Hafta Review
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 30
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%) 10
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Evans, V., FCE Use of English 1 & FCE Use of English 2 (Express Publishing)
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

 

 

PQ 1

PQ 2

PQ 3

PQ 4

PQ 5

PQ 6

PQ 7

PQ 8

PQ9

PQ 10

PQ 11

PQ 12

PQ 13

LO1

 

 

 

3

 

 

 

 

5

2

 

 

 

LO2

 

 

 

3

 

 

 

 

5

2

 

 

 

LO3

 

 

 

3

 

 

 

 

5

2