ISL310


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
ULUSLARARASI İŞLETME YÖNETİMİ ISL310 Uluslararası Ticaret ve Finansman Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
06
(Bahar)
42 84 126 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu derste, ana ülkesinin dışında işletmecilik faaliyetlerini yürüten işletmelerin işleyiş yapısı hakkında detaylı bilgi verilecektir.
Dersin İçeriği Ders, uluslararası işletmelerin fonksiyonları, işlevleri, kültürü hakkında detaylı bilgilerden oluşmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1-Uluslar arası işletmeler hakkında detaylı bilgi sahibi olma 2-Söz konusu işletmelerde görev alabilecek konumda olabilme, 3- Bu işletmelerin faaliyet alanlarına uygun pazarlama stratejileri, çalışan profili ve örgüt kültürünü benimseyebilme 4- Uluslararası işletmelerin etik değerlere önem vermesini anlama ve kavrayabilme, 5- Uluslararası iletişim ile ilgili genel bilgi ve kavramları hakim olma
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta 01 Uluslararası İşletmeciliğe Giriş
2. Hafta 02 Uluslar arası Ticaretin Ekonomik Teorisi
3. Hafta 03 Uluslar arası Örgütler
4. Hafta 04 Uluslararası İşletmelerde Örgüt Kültürü
5. Hafta 05 Uluslar arası İşletmelerde Etik
6. Hafta 06 Uluslararası İşletmelerde Stratejik Planlama
7. Hafta 07 Ara Sınav
8. Hafta 08 Uluslar arası İşletmelerde Örgüt Yapıları
9. Hafta 09 Uluslararası İşletmelerde İnsan Kaynakları Yönetimi
10. Hafta 10 Uluslar arası İşletmelerde Pazarlama
11. Hafta 11 Çok uluslu İşletmelerde Global Strateji Geliştirme
12. Hafta 12 Çok-kültürlülük Yönetimi
13. Hafta 13 Etkin Çok-kültürlü Takımlar Oluşturma
14. Hafta 14 Ulusal ve Uluslar arası İşletmeciliğin Karşılaştırılması
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Saran, M.; Küreselleşme Bağlamında Uluslar arası İşletmeler, Can, E.; Uluslar arası İşletmecilik, Coşkun, R. Uluslararası İşletmecilik,
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY 10

PY 11

PY 12

PY 13

ÖÇ1

5

 

 

5

3

 

 

 

 

 

 

 

2

ÖÇ2

2

 

 

5

 

2

 

2

5

2

 

2

2

ÖÇ3

 

 

 

5

 

 

 

 

 

4

 

 

 

ÖÇ4

3

 

 

5

 

 

 

 

 

5

 

 

 

ÖÇ5

3

 

 

5

 

 

 

 

 

4

 

 

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek