ULT303


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI ULT303 Uluslararası Ticaret ve Finansman Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
05
(Güz)
42 84 126 3 6

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Dış ticaret politikaları ve finansman teknikleri konusunda yetkinlik kazanmak.
Dersin İçeriği Dış ticaretin tanımı, temel kavramları, dış ticaret politikası amaç ve araçları, dış ticaret kredileri, factoring, forfaiting gibi finansman teknikleri.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1.Dış ticaret ile ilgili kavramları kavrayabilme 2. Ülke dış ticaretinin, özellikle ülke ihracatının gelişimini hızlandırmak 3. Dış ticaret konusunda gelişmiş eleman sayısını arttırmak
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dış ticaretin tanımı ve temel kavramlar
2. Hafta Dış ticaret politikaları-korumacı-serbest dış ticaret politikaları
3. Hafta İhracat rejimi-İhracatın Teşviki
4. Hafta İthalat rejimi-İthalatta haksız rekabet
5. Hafta Kambiyo rejimi ve ödeme yöntemleri
6. Hafta Akreditif ve türleri
7. Hafta Dış ticarette yetkili kuruluşlar
8. Hafta Dış ticarette riskler ve alım-satım anlaşmaları
9. Hafta Dış ticarette kullanılan belgeler
10. Hafta Bağlı ticaret türleri ve serbest ekonomik bölgeler
11. Hafta İhracat finansman teknikleri
12. Hafta İhracat kredileri ve Türkiye'de ihracat kredilerinin gelişimi
13. Hafta İhracat kredi sigortası ve ihracat kredi garantisi
14. Hafta Factoring, Forfaiting ve Export Leasing
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Prof. Dr. Mehmet TOMANBAY, Dış Ticaret Rejimi ve İhracatın Finansmanı.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY 10

PY 11

PY 12

PY 13

ÖÇ1

5

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

5

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

1

2

ÖÇ3

5

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

1

2

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek