TUR102


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
TÜRK DİLİ II TUR102 Uluslararası Ticaret ve Finansman Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
14 14 - - 28 - 56 - 2

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar -
Dersin Amacı -Temel dil becerilerini üniversite öğrencilerinin düzeyi ve gereksinimleri doğrultusunda geliştirmek ve pekiştirmek -Doğru ve güzel ifadenin ne olduğunu, dilin unsurlarını başarılı bir şekilde kullanmanın önemini öğretmek -Bireylere etkili iletişim becerisini aşılamak ve bunun için temel olarak kendi dilinin özelliklerini aktarmak -Eleştirel, sorgulayıcı, yorumlayıcı, yaratıcı düşünme ve kurallarıyla ifade etme alışkanlığı kazandırmak
Dersin İçeriği Türk Dili dersi; kişiler ve kitleler arasındaki iletişimin temeli olan dil becerilerini eş güdümlü şekilde geliştirmek, Türkçenin yapı ve işleyiş özelliklerini kavratmak, dili türüne göre gerek yazılı ve gerekse sözlü anlatımda kullanma yeteneğini kazandırmak, ana dili şuuruna sahip gençler yetiştirmek amacıyla üniversite öğrencilerine sunulmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1-Türkçeyi doğru ve etkin konuşma kurallarına uygun, iyi bir iletişime ve anlamaya imkân sağlayacak şekilde estetik olarak kullanabilme 2-Metinler aracılığıyla söz varlığını geliştirebilme 3-Topluluk önünde sunum yapabilme becerisine sahip olma, bilgi ve düşüncelerini başkalarının anlayabileceği düzeyde ifade edebilme 4-Grup çalışmaları ve sunumlarında aktif olabilme ve görev bilincine sahip olma 5-Dinlediği ya da okuduğu bir araştırmayı anlayıp değerlendirip özetleme becerisine sahip olabilme 6-Dilekçe, tutanak, özgeçmiş gibi işlevsel metinleri kurallarıyla birlikte öğrenme ve uygulayabilme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Tanışma/Türk Dili dersinin içeriği ve amaçları
2. Hafta Eleştirel Düşünme
3. Hafta Sözlü ve yazılı anlatım türleri hakkında genel bilgi. Öğrenici sunumlarının planlanması.
4. Hafta Sözlü Anlatım Türleri (Açıkoturum, Sempozyum, Forum, Panel, Münazara, Söyleşi vb.)
5. Hafta Düşünsel Düzen (Plan), Paragraf Kurma ve Kompozisyon, Anlatıcı Türleri ve Bakış Açısı
6. Hafta Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları
7. Hafta Yazılı Anlatım Türleri-İşlevsel Türler: Dilekçe/ Tutanak
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Yazılı Anlatım Türleri-İşlevsel Türler: Özgeçmiş
10. Hafta Yazılı Anlatım Türleri-Öğretici ve Bilgilendirici Türler: Rapor ve Bilimsel Araştırma Raporu
11. Hafta Yazılı Anlatım Türleri-Öğretici ve Bilgilendirici Türler: Makale ve Köşe Yazısı
12. Hafta Yazılı Anlatım Türleri-Öğretici ve Bilgilendirici Türler: Deneme ve Eleştiri Yazısı
13. Hafta Yazılı Anlatım Türleri-Yaşatıcı ve Yaşantı Kazandırıcı Türler: Öykü, Roman, Tiyatro
14. Hafta Yazılı Anlatım Türleri-Öğretici ve Bilgilendirici Türler: Gezi, Anı, Günlük, Yaşamöyküsü
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 20
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%) 20
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar ADALI, Oya (2003). Anlamak ve Anlatmak. İstanbul: Pan Yayıncılık AKSAN, Doğan (2000). Her Yönüyle Dil- Ana Çizgileriyle Dil Bilim. Ankara: TDK Yayınları AKSAN, Doğan (1998). Türkçenin Gücü. Ankara: Bilgi Yayınevi. BANGUOĞLU, Tahsin (2015). Türkçenin Grameri. Ankara: TDK Yayınları. CAN, Kaya (1999-2001). Üniversite ve Yüksekokullar İçin Türk Dili. İstanbul: Kıral Matbaası. ÇOTUKSÖKEN, Yusuf (2001). Üniversite Öğrencileri İçin Uygulamalı Türk Dili I, II. İstanbul: Papatya Yayıncılık. DEMİR, Nurettin; YILMAZ, Emine (2009). Türk Dili: Yazılı ve Sözlü Anlatım. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. ERGİN, Muharrem (2009). Üniversiteler İçin Türk Dili. İstanbul: Bayrak Basım Yayın Dağıtım. GÜNAY, Doğan (2003): Metin Bilgisi. İstanbul: Multılıngual Yayınları. GÜNAY, Doğan (2004). Dil ve İletişim. İstanbul: Multılıngual Yayınları. KAVCAR, Cahit vd. (2009): Yazılı ve Sözlü Anlatım. Ankara: Anı Yayıncılık. ÖZDEMİR, Emin (2007): Yazınsal Türler. İstanbul: Bilgi Yayınevi. ÖZDEMİR, Emin (2010). Anlatım Sanatı/Kompozisyon. İstanbul: Remzi Kitabevi. UÇAR, İlhan (2007). İletişim Beden Dili ve Sunum Teknikleri. Ankara: Cantekin Matbaacılık YAKICI, Ali vd. (2005). Türkçe-2 Sözlü Anlatım. Ankara: Bilge Yayınları. VURAL, Birol (2006). Doğru ve Güzel Konuşma/Uygulama ve Örneklerle. İstanbul: Hayat Yayıncılık. Güncel Türkçe Sözlük ve Yazım Kılavuzu. Ankara: Türk Dil Kurumu. www.tdk.gov.tr/
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

 

 

 

3

 

2

 

 

 

5

 

 

 

ÖÇ2

 

 

 

3

 

2

 

 

 

5

 

 

 

ÖÇ3

 

 

 

3

 

2

 

 

 

5

 

 

 

ÖÇ4

 

 

 

3

 

2

 

 

 

5

 

 

 

ÖÇ5

 

 

 

3

 

2

 

 

 

5

 

 

 

ÖÇ6

 

 

 

3

 

2

 

 

 

5

 

 

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek