TUR102


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
TÜRK DİLİ II TUR102 Uluslararası Ticaret Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
14 14 - - 28 - 56 - 2

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar -
Dersin Amacı Bu derste, öğrencilerin Türk Dili bilincinin geliştirilmesi; dil-düşünce ilişkisinin öneminin vurgulanması, bilimsel ve teknolojik alanda üretken, yaratıcı olunması için dil-düşünce ilişkisinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Ders, Türk Dilinin özellikleri, kuralları, temel dilbilgisi eğitimi ve okuduğunu anlama, yazma ve konuşma uygulamalarından oluşur.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1- Dilin niteliği ve özelliklerine hakim olma, 2- Doğru Türkçe ile konuşabilme ve yazabilme, 3- İnsan ilişkilerinde ve iş yaşamında iyi ve doğru iletişim kurabilme, 4- Resmi yazışmaları eksiksiz ve yanlışsız yapabilme, 5- Sözlü anlatım türlerini uygulayabilme, 6- İş yaşamında gerekli olacak mülakat tekniklerine hakim olma.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Anlatım bozuklukları, söyleyiş bozuklukları
2. Hafta Yanlış anlamda kullanma Amaca uygun sözcük kullanma Sözcüğü cümlede uygun yerde kullanma Resmi Yazışmalar ve Yazışma Teknikleri
3. Hafta Sözlü anlatım türlerinden toplu anlatım türleri.
4. Hafta Panel, sempozyum, forum (uygulamalı olarak)
5. Hafta Açıkoturum, söyleşi, görüşme (mülakat) (uygulamalı olarak)
6. Hafta Tartışma, münazara
7. Hafta Yazılı anlatım türleri
8. Hafta Resmi yazışmalar ve yazışma teknikleri
9. Hafta Dilekçe, özgeçmiş, başvuru yazısı
10. Hafta Rapor ve rapor yazma teknikleri; Rapor türleri (İnceleme, denetleme, araştırma raporu)
11. Hafta Makale-deneme-köşe yazısı
12. Hafta Eleştiri-bilimsel makale
13. Hafta Çeşitli ortamlarda dilin kullanımı uygulamaları
14. Hafta Genel tekrar
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 20
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%) 20
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Ders Notları
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

 

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY 10

PY 11

PY 12

PY 13

ÖÇ1

 

 

 

 

3

 

 

 

 

5

 

 

 

ÖÇ2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

5

 

 

 

ÖÇ3

 

 

 

 

3

 

 

 

 

5

 

 

 

ÖÇ4

 

 

 

 

3

 

 

 

 

5

 

 

 

ÖÇ5

 

 

 

 

3

 

 

 

 

5

 

 

 

ÖÇ6

 

 

 

 

3

 

 

 

 

5

 

 

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek