HUK116


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
TİCARET HUKUKU HUK116 Uluslararası Ticaret ve Finansman Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
42 84 126 3 5

Ders Sorumluları -
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Ön Koşul Dersin bir ön koşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin ticaret hukukunun temel kavramları ile teorik ve güncel sorunları hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmaları; böylelikle uygulamada karşılaşılan sorunlara çözüm sağlama yeteneği kazanmalarıdır
Dersin İçeriği Ticari işletme hukuku kapsamında, tacir, ticari işletme, ticari hükümler, ticari işletme rehni, bağlı ve bağımsız tacir yardımcıları, marka ve haksız rekabet, ticari defterler, cari hesap sözleşmesi ele alınacak konulardır. Şirketler hukuku kapsamında da şirket tipleri, ortaklık sözleşmesi ve unsurları, adi şirket, ticaret şirketlerinin birleşmesi, ticaret şirketlerin tür değiştirmesi, anonim şirket, limited şirket, kooperatif ele alınacak konulardır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1- Ticaret Kanununun ve Borçlar Kanununun uygulama alanı hakkında bilgi sahibi olma, 2- Ticari işletme ve şirketler hukukunun temel kavramları ve sorunlarına hakim olma, 3- Derslerde yapılacak pratik çalışmalar ile ilerde karşılaşılacak uyuşmazlıkları çözebilme, 4- Ticari davalarda, farklı düşünme, tartışma ve değerlendirme yeteneği edinebilme, 5- İş hayatında ticaret hukukuyla bağlantılı olarak ortaya çıkan sorunlara analitik çözümler üretebilme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Ticaret hukukunun temel kavramları ve uygulama alanının tespiti, Türk Ticaret Kanununun özellikleri, ticari işler ve tabi oldukları hükümler, ticari yargı.
2. Hafta Ticari işletme kavramı ve unsurları, ticari işletmenin devri ve rehni.
3. Hafta Tacir kavramı, tacir olmanın sonuçları.
4. Hafta Ticaret unvanı, işletme adı, fikri ve sınai mülkiyet hakları.
5. Hafta Rekabet hukukunun temel kavramları ve haksız rekabet.
6. Hafta Ticaret sicili, ticari defterler, cari hesap sözleşmesi.
7. Hafta Bağımlı tacir yardımcıları, bağımsız tacir yardımcıları.
8. Hafta Şirket kavramı, şirket sözleşmesi ve unsurları.
9. Hafta Adi şirket, ticaret şirketlerinin genel hükümleri, şirketlerin birleşmesi ve devri.
10. Hafta 10 Kollektif şirketin kuruluşu ve işleyişi, kollektif şirketin sona ermesi.
11. Hafta 11 Adi komandit şirket, anonim şirketin kuruluşu.
12. Hafta 12 Anonim şirketin iç işleyişi, organları ve temsili.
13. Hafta Anonim Şirkette Pay ve Hisse Senetleri, Anonim Şirketin sona ermesi.
14. Hafta Limited Şirket, Paylı Komandit Şirket, Kooperatif.
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Ayhan,Rıza/Çağlar,Hayrettin/Özdamar,Mehmet: Ticari İşletme Hukuku, Ankara, 2009. Karahan,Sami: Ticari İşletme Hukuku, Konya, 2009. Ayhan,Rıza:Ticari İşletme Hukuku, Ankara, 2007.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

 

 

 

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY 10

PY 11

PY 12

PY 13

ÖÇ1

 

5

 

4

3

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

 

5

 

4

3

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

 

5

 

4

3

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ4

 

5

 

4

3

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ5

 

5

 

4

3

 

 

 

 

 

 

 

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek