ULT214


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
ULUSLARARASI TİCARETTE VERGİLENDİRME ULT214 Uluslararası Ticaret ve Finansman Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
42 58 100 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar -
Dersin Amacı Daha yüksek bir toplam piyasa talebinin ve daha rekabetçi bir dünyanın varlığında ölçek ekonomilerinden yararlanılması ve üretim riskinin dağıtılması ile uluslar arası ile entegrasyonlara bağlı olarak devlet tarafından dış ticaretin teşvikinin incelenmesi ve bu süreçte vergilendirmenin uluslar arası alanda karşılaştırmalı olarak analizi hedeflenmektedir
Dersin İçeriği Küreselleşmenin ortaya çıkmasından sonra ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin vergiler bağlamında irdelenmesi dersin konusunu oluşturmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. Özel sektöre ve kamu sektörüne nitelikli eleman olarak yetiştirilme 2.Uluslararası ticarette vergilendirme alanındaki analiz yeteneklerinin geliştirilebilmesi 3. Alana yönelik literatür taraması sonucunda bireysel yeteneklerin arttırılabilmesi
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Uluslararası Ticarete İlişkin Temel Kavramlar
2. Hafta Uluslararası Ticarete Yönelik Uluslararası Kurallar
3. Hafta Gümrük Vergilerinin Gelişimi ve Teorik Esasları
4. Hafta Gümrük Vergilerinin Türk Vergi Sistemi İçindeki Yeri
5. Hafta Gümrük Yükümlülüğü, Gümrüklerle İlgili İdari, Teknik Vergicilik Deyim ve Kavramları
6. Hafta Gümrük Vergilerinin Tarihçesi
7. Hafta Gümrük Vergilerinin Geri Verilmesi ya da Kaldırılması
8. Hafta Vize
9. Hafta Gümrük Vergileri Uygulamasında Bilgi İsteme ve Karar Yöntemi
10. Hafta Gümrük Suç ve Cezaları, Gümrük Vergisi Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları
11. Hafta İthalde Alınan Katma Değer Vergisi ve Diğer Vergiler
12. Hafta Uluslararası Düzeyde Damping ve Anti-Damping Vergi Uygulaması
13. Hafta Türkiye’de Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Uygulaması
14. Hafta Uluslararası Ticarete Yönelik Teşvikler
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Selahattin Tuncer, Gümrükler ve Gümrük Vergileri Teori ve Uygulama , Çeşitli Makaleler
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

 

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY 10

PY 11

PY 12

PY 13

ÖÇ1

4

 

5

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

4

5

4

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

4

 

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek