MAT101


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
MATEMATİK 1 MAT101 Uluslararası Ticaret ve Finansman Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
42 84 126 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı, günümüz birçok önemli matematiksel araca gereksinim duyulan işletme bölümü öğrencilerine tek ve çok değişkenli fonksiyonları analiz etmeyi ve kısıtlı ve kısıtsız uygulamalar konusunda temel kavramları öğretmektir
Dersin İçeriği Bu ders, işletme bölümüne uyumlu fonksiyonlar, limiti süreklilik, türev ve diferansiyel kavramları ve iktisadi uygulamaları içerir
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1- Uygulamaya yönelik kavramlarla örnekler sayesinde matematik düşünmede etkinlik kazanma, 2- Gerek temel gerekse karmaşık problemleri çözerek özgüven sahibi olabilme, 3- Analitik ve çok yönlü düşünebilme.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta 01 Ön bilgi (Kümeler, Üssel ve Köklü Fonksiyonlar, Eşitsizlikler, Denklem)
2. Hafta 02 Analitik İnceleme
3. Hafta 03 Çemberin Analitik İncelenmesi
4. Hafta 04 Trigonometrik oranlar ve Açıların Trigonometrik Oranları
5. Hafta 05 Doğru+Çember Analitik Konularında Uygulama
6. Hafta 06 Trigonotmetri Kavramlarında Uygulama
7. Hafta 07 Fonksiyon, Fonksiyon Çeşitleri, Ters Fonksiyon
8. Hafta 08 Bazı Özel Fonksiyonlar ve Grafikleri
9. Hafta 09 Trigonometrik Fonksiyonlar ve Grafikleri
10. Hafta 10 Üstel ve Logaritmik fonksiyonlar, Hiperbolik Fonksiyonlar
11. Hafta 11 Limit Kavramı, ε Tekniği, Sağ-Sol Limitler ve Süreklilik
12. Hafta 12 Türev Kavramı, Sağ-Sol Türev, Türev Alma Kuralları
13. Hafta 13 Türevin Uygulaması, Maksimum-Minimum Kavramları ve Uygulamaları
14. Hafta 14 Türevin Uygulaması, Maksimum-Minimum Kavramları ve Uygulamaları
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar  BALCI, Mustafa., Genel Matematik, Balcı Yayınları.  ADAMS, A. Robert., Calculus, Addison-Wesley Yayınları.  SYDSAETER Knut, HAMMOND Peter., Temel Matematik(Ekonomik Analiz için), Tercüme
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY 10

PY 11

PY 12

PY 13

ÖÇ1

3

 

 

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

3

 

 

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

3

 

 

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek