ULT310


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
GİRİŞİMCİLİK ULT310 Uluslararası Ticaret ve Finansman Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
06
(Bahar)
42 84 126 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Girişimcilik Yönetimi dersinde öğrencilere; ekonomi ve topluluklar üzerinde önemli bir etki yaratma potansiyeline sahip yenilikçi girişimlerin başlatılması ile ilgili gerekli bilgi, beceri ve planlama yeteneklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, girişimcilikle ilgili anahtar kavramlar (girişim, girişimci vb.), girişimcinin rolü, özellikleri, girişimciliğin temel konseptleri ile başarılı bir iş planı oluşturulması ve uygulanması konusunda bilgiler verilecektir. Yeni iş fikri geliştirme ve iş kurma konularında potansiyel girişimcilere yol göstermek, gelecekte birer girişimci adayı olan öğrencilerin aktif katılımı ile sıkça karşımıza çıkan başarılı ve başarısız girişimcilik örneklerinin daha sağlıklı bir şekilde analiz edilerek gerçek hayatla ilişki kurmalarını sağlamak amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Ders, girişimcilikle ilgili temel konseptler, fırsatları tanıma, fikrin geliştirilmesi için gereken mali ve insan kaynaklarının birleştirilmesi ve yeni girişimin başlatılması için gerekli planlama faaliyetlerine odaklanmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Kavramlar ve girişimcilik süreci hakkında bilgi sahibi olma, Farklı girişimcilik türlerini karşılaştırabilme, Bir kişinin neden girişimci olmak istediğini açıklayabilme, Girişimciliğin ülke ve dünya ekonomisi için önemini açıklayabilme, Başarılı girişimcilerin özelliklerini, motivasyonlarını ve sahip oldukları değerleri açıklayabilme, Potansiyel iş fikirleri geliştirebilme, Yeni girişimin kurulumuna etki eden faktörleri değerlendirebilme, Yeni girişimler için potansiyel fırsatları kavrayabilme, değerlendirme ve geliştirebilme, Yeni bir girişim kurmak için kaynakları bir araya getirebilme, Yeni bir iş kavramının fizibilitesini yapabilme, İş planı geliştirme aşamalarını açıklayabilme ve bir iş planı geliştirebilme, Endüstri ve pazar araştırması yapabilme, pazarlama planı geliştirebilme, Pazar, rekabet ve müşteri analizi yapabilme, Finans sağlama yöntem ve usullerini açıklayabilme, Strateji geliştirme yöntem ve süreçlerini bilme, Girişimcilik eğilimlerini bilme ve takip edebilme, Girişimcilik eğilimleri üzerine yapılan araştırmaları değerlendirebilme, Girişimciliğe yönelik verilen eğitim ve finansal destekleri bilme ve bu desteklerden yararlanmak için gerekli koşulları açıklayabilme, İletişim ve ağ oluşturma yeteneklerini geliştirebilme, Başarı örneklerini açıklayabilme, Yapılacak vaka analizleri ile başarılı bir girişimin oluşturulmasına ve gelişimine etki eden faktörleri dünyadan örnekleri inceleyerek anlayıp analiz edebilme, Sorumlu çevre uygulamalarının ve iş yaparken etik davranışın önemini açıklayabilme, Sağlıklı bir girişimcilik ekosisteminin oluşturulması için gerekenleri açıklayabilme, destekleyici kamu ve özel kurum/kuruluşların etkilerini tartışabilme.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Girişimcilikle İlgili Temel Kavramlar ve Girişimci Türleri
2. Hafta Girişimcilerin Kişisel Özellikleri ve Motivasyonları
3. Hafta Girişimci Olmayı Etkileyen Faktörler ve Girişimcinin Temel Fonksiyonları
4. Hafta Girişimcilik İçin Gerekli Bilgi, Beceri, Deneyim ve Kaynaklar, İş Etiği ve Sosyal Sorumluluk Necessary information, capability and experience for entrepreneurship, work ethic and social responsibilities
5. Hafta Yeni Girişimin Kurulumuna Etki Eden Faktörler
6. Hafta Girişimcilikte Yaratıcılık ve Yenilik
7. Hafta Girişimcilik Eğilimi, Kuşakların Girişimcilik Eğilimleri ve Girişimcilik Eğilimleri Üzerine Yapılan Araştırmalar
8. Hafta Girişimcinin İş Kurma Sürecindeki Temel Adımları
9. Hafta Fizibilite Analizi
10. Hafta İş Planının Hazırlanması
11. Hafta İşin Kurulma Adımları (Pazarlama Planı, E-Ticaret, Fiyatlandırma ve Kredi Stratejileri, Finansal Plan Hazırlanması)
12. Hafta İş Planının Hayata Geçirilmesi
13. Hafta Fon Kaynakları ve Girişimcilik Destekleri
14. Hafta Başarılı Girişimcilik Örnekleri ve Girişimcilik Ekosistemleri
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Essentials of Entrepreneurship and Small Business Management, Thomas W. Zimmerer, Norman M. Scarborough, 8th Edition, Prentice Hall, New Jersey, 2016. Girişimciliğin ve Küçük İşletme Yönetiminin Temelleri, Norman M. Scarborough, 7 nci Baskı, Çeviri Gamze SART, Nobel Yayınları, Temmuz 2017.ISBN: 9786051338477 Entrepreneurship, 3rd edition, Steve Mariotti and Caroline Glackin, Prentice Hall, 2013. Small Business Management_ Entrepreneurship and Beyond, Timothy S. Hatten, South-Western College Pub, 2012. Girişimcinin Yol Haritası, MÜSİAD, 2014. Girişimcilik, Himmet Karadal, Beta Yayınları, 4.Baskı, İstanbul, 2016.ISBN:978605377762
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

5

 

4

4

5

  

4

3

  

2

 

ÖÇ2

5

 

4

5

5

  

3

3

  

2

 

ÖÇ3

5

 

4

4

5

  

4

3

  

3

 

ÖÇ4

5

 

4

5

5

  

3

3

  

2

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek