ISL311


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI VE SORUNLARI ISL311 Uluslararası Ticaret ve Finansman Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
05
(Güz)
42 84 126 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Tüketici davranışları ve sorunları hakkında gerekli kuramsal bilgiyi vermek
Dersin İçeriği Tüketici davranışları ve sorunları
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1.Ekonomik sistem içinde tüketici davranışının önemini algılar 2.Tüketici davranışlarını etkileyen iç ve dış faktörleri tanımlar ve açıklar, 3.Farklı bilim dallarının tüketici davranışlarına yaklaşımlarını değerlendirir, 4.Farklı sosyo-ekonomik düzeydeki tüketicilerin davranışlarındaki farklılıkları karşılaştırır, 5.Rasyonel tüketici davranışının aşamalarını değerlendirir. 6Tüketici sorunlarını anlar. 7.Sorunları yaratan faktörleri algılar. 8.Farklı tüketici gruplarının tüketici olarak sorunlarını açıklar ve karşılaştırır. 9.Tüketici sorunlarını yaratan iç ve dış faktörleri algılar. 10.Tüketici sorularının çözümünde Tüketici eğitiminin önemini değerlendirir. 11.Ülkemizde ve Dünyada sorun çözme mekanizmaları ile ilgili uygulamaları karşılaştırır. 12.Günümüz ekonomik sistemini tüketici sorunları açısından değerlendiri
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta 01 Tüketici davranışının tanımı, ekonomik sistemdeki yeri ve önemi
2. Hafta 02 Tüketici davranışını etkileyen iç ve dış faktörler
3. Hafta 3 Farklı bilim dallarında tüketici davranışlarının açıklanması
4. Hafta 04 Tüketici davranış modelleri
5. Hafta 05 Farklı sosyo-ekonomik ve demografik özelliklerdeki tüketicilerin davranışları
6. Hafta 06 Rasyonel tüketici davranışının geliştirilmesi
7. Hafta 07 Tüketici sorunları
8. Hafta 08 Tüketici sorunlarını yaratan faktörler
9. Hafta 09 Farklı tüketici grupları açısından tüketici sorunları (çocuk, yaşlı ve düşük gelirli)
10. Hafta 10 Tüketici sorunlarını yaratan iç ve dış faktörler
11. Hafta 11 Tüketici sorunlarının çözümü açısından Tüketici eğitiminin önemi
12. Hafta 12 Ülkemizde ve Dünyada sorun çözme mekanizmaları ile ilgili uygulamalardan örnekler
13. Hafta 13 Ülkemizde ve Dünyada sorun çözme mekanizmaları ile ilgili uygulamalardan örnekler
14. Hafta 14 Ülkemizde ve Dünyada sorun çözme mekanizmaları ile ilgili uygulamalardan örnekler
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1-Hanna, N., Wozniak, R. Consumer Behaviour an Applied Approach. Prentice Hall. USA. 2001 2-Solomon, M. Consumer Behaviour. Prentice Hall. 5th Edition. USA. 2001 3-Schiffman, L., Kanuk, L. Consumer Behaviour. Prentice Hall. 8th Edition. USA. 2003 4-Carrigan, P. The Sociology of Consumption. Sage Publ. London 1998
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

4

  

5

3

    

2

   

ÖÇ2

2

  

3

     

1

   

ÖÇ3

    

5

     

1

2

 

ÖÇ4

4

  

5

 

3

   

2

   

ÖÇ5

4

  

4

 

5

2

      

ÖÇ6

5

  

5

     

3

   

ÖÇ7

4

  

4

         

ÖÇ8

4

  

4

 

3

       

ÖÇ9

2

  

3

     

1

   

ÖÇ10

2

  

3

        

4

ÖÇ11

4

  

4

        

2

ÖÇ12

5

  

5

        

3

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek