ISL210


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
FİNANSAL YÖNETİM II ISL210 Uluslararası Ticaret ve Finansman Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
42 84 126 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar -
Dersin Amacı İşletmelerde finansal yönetimin temel bilgilerin verilmesi ve sermaye ile ilgili fonların planlanıp temini ile yönetilmesi öğretilmektedir.
Dersin İçeriği Finansal planlama, kontrol, çalışma sermayesi ile fonların bulunması ve fonların yönetimi fonksiyonları konularından oluşmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin finansal yönetim alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır: 1-Yatırım projelerini değerlendirebilme ve yatırım yapılacak projeyi seçebilme, 2-Sermaye maliyeti hesaplayabilme, 3-Finansal piyasaları tanıma, 4-Borsaları tanıma, işlemlerini bu borsalara yönlendirebilme, 5-Uluslararası finansal işlemleri kavrama.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Nakit ve Nakit Benzerleri Yönetimi
2. Hafta Alacak Yönetimi - Kredili Satışlar
3. Hafta Stok Yönetimi, Stok Değerleme
4. Hafta Belirlilik ve Risk Koşullarında Proje Değerlendirme Yöntemleri
5. Hafta Finansman kaynakları, Kısa Vadeli Kaynaklar
6. Hafta tekrar
7. Hafta vize
8. Hafta Banka Kredileri, Akreditif ve Türleri
9. Hafta Factoring, Leasing, Forfaiting
10. Hafta Menkul Kıymetler Borsaları, Hisse Senedi Piyasası
11. Hafta Tahvil, Gelir Ortaklığı Senedi, Kamu Menkul Kıymetleri
12. Hafta Sermaye Maliyeti
13. Hafta Sermaye Yapısı Kararları
14. Hafta Tekrar
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar *Prof.Dr. Semih Büker, Prof.Dr. Rıza Aşıkoğlu, Prof.Dr. Güven Sevil, "Finansal Yönetim", 7.Baskı, Ankara 2011. Financial Management Books, Newspaper, Magazines and Online Sources. * Prof. Dr. Ali Ceylan, İşletmelerde Finansal Yönetim, Ekin Kitabevi - Bursa. * Yrd. Doç. Dr. Beyhan Yaslıdağ, Finansal Yönetim Seçkin Yayımcılık, 2012 * Doç. Dr. Niyazi Erdoğan, Uluslararası İşletmelerde Mali Riskin Yönetimi ve Yeni Finansal Teknikleri.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

 

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY 10

PY 11

PY 12

PY 13

ÖÇ1

4

 

 

5

3

 

 

2

 

 

 

3

 

ÖÇ2

4

 

 

5

3

 

 

3

 

 

 

4

 

ÖÇ3

4

 

 

5

3

 

 

4

 

 

 

4

 

ÖÇ4

5

 

 

5

3

 

 

4

 

 

 

4

 

ÖÇ5

4

 

 

5

3

 

 

4

 

 

 

4

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek