ULT404


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
ENERJİ HATLARI EKONOMİSİ VE POLİTİKASI ULT404 Uluslararası Ticaret ve Finansman Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
08
(Bahar)
42 84 126 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Türkiye bağlantılı enerji hatları üzerinden yapılan uluslararası enerji (petrol, doğalgaz, elektrik) ticaretinin temel özelliklerinin, serbest piyasasının, stratejilerin ve politikaların öğretilmesi amaçlanmaktadır
Dersin İçeriği Bu derste, stratejik uluslararası enerji hatlarının ekonomisi ve Türkiye açısından dış politikası üzerinde durulmaktadır. Uluslararası enerji ticaretinin temel ilkeleri açıklanmaktadır. Bu kapsamda petrol ve doğalgaz taşımacılığı üzerinde durulmakta, yabancı ülkelerden Türkiye’ye gelen ve Türkiye’den diğer ülkelere gidecek uluslararası petrol ve doğalgaz boru hatlarının projeleri analiz edilmektedir. Ele alınan önemli projeler olarak Bakü- Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı, Trans-Trakya ve Samsun-Ceyhan Ham Petrol Boru Hatları, Mavi Akım Doğalgaz Boru Hattı, Nabucco, Trans-Adriyatik Doğalgaz Boru Hattı (TAP), Türkiye-Yunanistan-İtalya Doğalgaz Boru Hattı (ITG), Hazar geçişli Türkmenistan-Türkiye-Avrupa Doğalgaz Boru Hattı, Irak-Türkiye petrol ve doğalgaz hatlarına ilişkin projeler sıralanmakta, projelere ilişkin detaylı bilgiler verilmektedir. Ayrıca Avrupa Birliği-Türkiye elektrik enterkonneksiyonu ve Türkiye’nin komşularıyla elektrik alışverişi incelenmektedir. Enerji ticareti kapsamında uluslararası karşılıklı çıkarlar üzerinde durulmakta, bunun bölgesel istikrara katkıları anlatılmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1- Türkiye’nin uluslararası enerji ticaretinde etkili bir merkez olabilmesine katkı sağlayabilme 2- Türkiye’nin transit ülke koşulunda çıkarlarının daha iyi korunması için gerekli stratejilerin ve politikaların geliştirilmesine katkı sağlayabilme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Giriş, Genel Bilgi ve Tanımlar
2. Hafta Global ve Bölgesel Hidrokarbon (Petrol-Doğalgaz) Arz ve Talep Trendleri, Enerji Fiyatları, Dünyada Enerji Alışverişi.
3. Hafta Uluslararası Hidrokarbon ve Elektrik Ticareti, Pazarlar ile Global Borsalar.
4. Hafta Petrol ve LNG Denizyolu Taşıma Hatları, Dünyadaki Stratejik Dargeçitler
5. Hafta Uluslararası Hidrokarbon Boru Hatları için Stratejiler ve Politikalar
6. Hafta Uluslararası Enterkonneksiyon Elektrik Hatları için Stratejiler ve Politikalar
7. Hafta Hidrokarbon Boru Hatlarının Ekonomik, Teknik ve Çevresel Temelleri
8. Hafta Avrupa Enerji Şartı ve Diğer Mevzuat, Uluslararası Kurallar
9. Hafta 09 Türkiye’nin Mevcut Uluslararası Petrol Boru Hatları
10. Hafta Türkiye’nin Uluslararası Yeni Petrol Boru Hattı Projeleri
11. Hafta Türkiye’nin Mevcut Uluslararası Doğalgaz Boru Hatları
12. Hafta Türkiye’nin Uluslararası Yeni Doğalgaz Boru Hattı Projeleri
13. Hafta Türkiye’nin Uluslararası Elektrik Bağlantıları, Avrupa Birliği ENTSO-E CESA ve Diğerleri
14. Hafta Türkiye’nin Avrupa ile Avrasya, Ortadoğu ve Kuzey Afrika Arasındaki Stratejik Konumu, Uluslararası ve Ulusal Stratejiler ve Politikalar
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Ders notları ve belirlenen makaleler
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY 10

PY 11

PY 12

PY 13

ÖÇ1

5

 

 

4

3

4

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

4

 

 

2

1

5

 

 

 

 

 

 

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek