İŞL106


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
İŞLETMENİN TEMELLERİ İŞL106 Uluslararası Ticaret ve Finansman Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
42 58 100 3 4

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Öğrencilerin temel işletme bilgilerini alarak yönetim ve işletme fonksiyonlarını bilerek diğer mesleki derslerine hazırlanması amaç edinilmektedir.
Dersin İçeriği Bu derste, temel kavramlar, işletmelerin türleri ve çevresi, işletmelerin kuruluşu, işletmelerin büyümesi, yönetim ve örgüt ve yönetim fonksiyonları işlenmektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin işletmenin temelleri alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1.İşletme ile ilgili temel kavramları bilir, 2.İşletmelerin kuruluşu ve türleri ile yönetim ve işletme fonksiyonlarını bilir, 3.İşletme bölümünün diğer mesleki derslerine ilişkin alt yapıya sahiptir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta İşletmenin tanımı ve işletmeye ilişkin temel kavramlar
2. Hafta İşletmelerin kuruluşu ve kuruluş araştırmaları
3. Hafta İşletmelerin hukuki yapıları
4. Hafta 04 Yönetim – yönetim düşüncesinin gelişimi
5. Hafta Yönetim işlevleri – planlama, örgütleme, koordinasyon
6. Hafta Yönetim işlevleri – yöneltme, denetim
7. Hafta İşletme fonksiyonları – üretim Yönetimi
8. Hafta Pazarlama yönetimi
9. Hafta Muhasebe ve finans
10. Hafta İnsan kaynakları
11. Hafta Halkla ilişkiler ve AR-GE
12. Hafta Globalleşmenin işletme yönetimine etkileri
13. Hafta Konuların tekrarı ve tartışma
14. Hafta Konuların tekrarı ve tartışma
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar CAN, Halil; GÜNEY, Semra. Genel İşletme – İlkeler, Kavramlar, Kurumlar. Arıkan Basım Yayım, Ankara, 2007. TUCER, DOĞAN; AYHAN, Doğan Yaşar; VAROĞLU, Demet. Genel İşletmecilik Bilgileri. Siyasal Kitabevi, Ankara, 2007. CAN, Halil. Organizasyon ve Yönetim. Siyasal Kitabevi, Ankara, 2005
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

 

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY 10

PY 11

PY 12

PY 13

ÖÇ1

4

 

 

5

3

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

4

 

 

5

3

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

4

 

 

5

3

 

 

 

 

 

 

 

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek