HUK324


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
BORÇLAR HUKUKU HUK324 Uluslararası Ticaret ve Finansman Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
06
(Bahar)
42 84 126 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı, günlük hayatı sürdürürken ihtiyaç duyulan mal ve hizmetlerin bireyler arası dönüşümünü sağlayan hukuki vasıtaları öğrencilere tanıtmak, haksız fiil olgusuna özel hukuk cephesinden bakmayı öğretmek ve malvarlığı kaymalarında genel anlamda iade sorumluluğunun kapsamı hakkında öğrencileri bilgilendirmektir.
Dersin İçeriği Borçlar hukuku, özel borç ilişkilerini diğer bir ifade ile eşitler arası hak ve borçları kendisine konu edinen bir derstir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1- Borç ve borç ilişkisi kavramlarını kavrayabilme, 2- Borç ve sorumluluk konularında genel yaklaşımı benimseme ve bu doğrultuda borcun ihlaline bağlanan hukuki sonuçları kavrayabilme, 3- Hayatın olağan akışı ve mesleğin icrası esnasında hukuki formasyona uygun düşünebilme ve genel ilkelere uygun hareket edebilme, 4- Hukuka saygılı, hukukun üstünlüğünü benimsemiş bir vatandaş olmanın gereğini yapabilme ve sorumluluğunu üstlenebilme, 5- Mesleğin icrası ve ticari yaşamın içinde süregelen uyuşmazlıkların kaynağını tespit edebilme, borçlar hukukuna ait uyuşmazlıklarda genel çözüm tarzına uygun düşünebilme, görüş sunabilme ve değerlendirme yapabilme.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Borç ilişkisinin tarafları ve kaynakları
2. Hafta Sözleşmenin kuruluşu
3. Hafta Sözleşmenin iptaline yol açan sebepler ve sonuçları
4. Hafta Haksız fiilin tanımı ve şartları
5. Hafta Zarar görenin tazminat talebi
6. Hafta Sebepsiz zenginleşme, tanım ve şartları
7. Hafta Sebepsiz zenginleşenin iade borcunun kapsamı
8. Hafta Borcun ifası
9. Hafta İfa unsurları (ifa yeri, ifa zamanı)
10. Hafta İfa etmeme ve sonuçları
11. Hafta Geç ifa ve sonuçları
12. Hafta Borcu ifa dışında sona erdiren sebepler, zamanaşımı, takas
13. Hafta Yenileme, ibra, alacaklı-borçlu sıfatının birleşmesi
14. Hafta Satım sözleşmesi, tanımı, unsurları ve tarafların yükümlülükleri
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Prof. Dr. Safa Reisoğlu, Ankara, 2010. Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Prof. Dr. Ahmet Kılıçoğlu, Ankara, 2011.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY 10

PY 11

PY 12

PY 13

ÖÇ1

 

5

 

4

3

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

 

5

 

4

3

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

 

5

 

4

3

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ4

 

5

 

4

3

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ5

 

5

 

4

3

 

 

 

 

 

 

 

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek