ULT313


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
AVRUPA BİRLİĞİ ve TÜRKİYE EKONOMİK İLİŞKİLERİ ULT313 Uluslararası Ticaret ve Finansman Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
05
(Güz)
42 84 126 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı AB-Türkiye Ekonomik İlişkilerinin gelişimi ve Gümrük Birliği Üyeliği ile Birlikte Açığa Çıkan Ekonomik Sonuçların Değerlendirilmesi
Dersin İçeriği Entegrasyon Teorileri, Gümrük Birliği ve AB-Türkiye Ekonomik İlişkileri Hakkında Öğrencileri Donatmak
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1-Araştırma ve analiz yoluyla Avrupa Birliği ve Türkiye ile ilişkileri konusunda kavrayış sahibi olunur. 2-Türkiye'nin AB ile ilişkileri hakkında bilgi sahibi olunur. 3-Türkiye'nin AB ile ilişkilerinin tarihçesi ve arka planı öğrenilir. 4-Türkiye ve AB ilişkilerinin bugünü anlaşılır ve gelişmelerin nedenlerini açıklanabilir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta TARİHİ BİR PERSPEKTİF İÇİNDE EKONOMİK BÜTÜNLEŞME (ENTEGRASYON) TÜRLERİ
2. Hafta Tarih İçinde Ekonomik Bütünleşmelerin Doğuşu ve Önemi
3. Hafta Ekonomik Bütünleşme Türleri
4. Hafta GÜMRÜK BİRLİKLERİ VE EKONOMİK ETKİLERİ
5. Hafta AB’de Gümrük Birliği Uygulaması
6. Hafta Gümrük Birliğinin Ekonomik Etkileri
7. Hafta AB’de Gümrük Birliği Uygulaması
8. Hafta ara sınav
9. Hafta Gümrük Birliğinin Ekonomik Etkileri
10. Hafta AB’nin Kuruluş ve Gelişimi
11. Hafta AB’nin Örgüt Yapısı
12. Hafta Tam Ekonomik Birleşme Yolunda Ortak Politikalar Türkiye-AB ilişkileri ve Gelişim Seyiri
13. Hafta Türkiye’nin Gümrük Birliği Üyeliği ve Ekonomik Sonuçları
14. Hafta Üç Kutuplu Küresel Dünyada AB’nin Ekonomik Yeri
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1- AB Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği (2000), Avrupa Birliği-Türkiye Gümrük Birliği, Ankara. 2- ALTINTAŞ, M., Uluslararası Ekonomik Birleşmeler Kuramı ve Uygulamaları, Ankara,1988. 3- ELMAS, G. (1998) Gümrük Birliği Üyeliğinin Türkiye'de Yaratacağı Fiyat Hareketleri, Yayımlanmamış Doktora Tezi, ss.6-55. 4- ELMAS, G. (2001), Küreselleşme Sürecinde Bölgesel Dengesizlikler: AB ve Türkiye, Nobel Kitapevi, Ankara. 5- Elmas Arslan, Gülen (2015), "Why is the Eurozone in Crisis", Advances in Economics and Busines, Vol:3, No:7, pp.272-278. DOI:10.13189/aeb.2015.030703 http://www.hrpub.org 6- Elmas Arslan, Gülen (2006), “AB ve Türkiye’de Bölgesel Politikalar”, Bölgesel Kalkınma: Politikalar ve Yeni Dinamikler, Derleyen: F.Aylan Arı, Derin Yayınevi, (ISBN:975-6463-70-8), İstanbul, ss.149-175. 7- Elmas, Gülen (1996), “Türkiye Özelinde Gümrük Birliğinin Dinamik ve Statik Etkileri”, Gümrük Birliği Sürecinde Çimento ve Seramik Sektörleri, Ed: Ö.T.Durusoy, Çimse-İş Yayını, No:3, Bölüm Aralığı:75-87, Ankara. 8- Elmas Arslan, Gülen (2013), "Euro Uygulaması Neden Krizde?" ASOMEDYA / BÜYÜTEÇ, Ankara Sanayi Odası Yayın Organı, Ocak/Şubat 2013 Sayısı, ss.:53-62. 9- Elmas, G., & Baki Demirel (2012), “Euro Bölgesinde Borç Krizi Sorunu ve Çözüm Önerileri”, Ekonomik Yaklaşım, Özel Sayı, Cilt:23, ss.107-133. 10- Elmas, G. (1995), "Gümrük Birliği İle Türkiye," Ekonomik Yaklaşım (ISSN 1300-1868), Cilt:6, Sayı:16, Bahar 95, ss.5-15. 11- GÖKDERE, A.(1991), Avrupa Birliği ve Türkiye ile İlişkileri, , ATAUM, Yno:2, Ankara. 12- SEYİDOĞLU, H. (Son Baskısı), Uluslararası İktisat, Güzem Yay., İstanbul. 13- AB Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği, Avrupa Birliği’nin Kurumları, ve Tek Pazar kitapları, Ankara. 14- AB ve Türkiye Ekonomik ilişkileri ile ilgili tüm yayınlar. 15- Ders notları ve slaytlar.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

5

  

4

3

   

5

  

2

5

ÖÇ2

5

  

4

3

   

5

  

2

5

ÖÇ3

5

  

4

3

   

5

  

2

5

ÖÇ4

5

  

4

3

   

5

  

2

5

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek